You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Kabel - CPR - Juridische informatie

cpr
In het kader van de Europese Reglementering van de Bouwproducten (Construction Products Regulation of CPR), van toepassing op kabels in de Europese Unie sinds 1 juli 2016, mogen de kabelproducenten vanaf 1 juli 2017 enkel nog kabels op de markt brengen – dus produceren en verkopen - conform de nieuwe norm EN 50575 wanneer deze bestemd zijn om gebruikt te worden voor permanente installaties van gebouwen en civieltechnische bouwwerken.

Volgens de Nota 74 van de FOD Economie, laat de Belgische wetgever echter zonder beperking in de tijd het gebruik toe van de huidige kabels die voldoen aan de normering NBN C 30-004 F1, F2, SA en SD of kabels met een gelijkwaardig veiligheidsniveau.


Dit betekent bijgevolg dat wanneer onze voorraden van kabels NBN C 30-004 F1, F2, SA en SD die vallen onder het CPR uitgeput zijn, wij u enkel nog producten zullen kunnen leveren conform de nieuwe norm EN 50575.

Het betere prestatievermogen op het vlak van de brandreactie van die nieuwe producten zal tariefwijzigingen met zich meebrengen zowel voor offertes als voor lopende bestellingen en contracten.

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.