You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Ventilatie

De steeds compactere bouwstijl bij woningen heeft de laatste jaren de nood aan woningventilatie sterk verhoogd. Er heerst een continue luchtvervuiling, door onszelf (ademen en zweten), maar ook door onze bezigheden (koken, douchen, roken, hobby’s…). Daarbij moeten we ook nog eens rekening houden dat de lucht ook door de woning zelf bijkomend vervuild wordt, detergenten, verven van meubelen, radon en vluchtige organische stoffen zijn hier de mogelijke oorzaak van. In een sterke geïsoleerde woning, waar geen ventilatie wordt toegepast, heerst al snel een muffe en sterk vervuilde binnenlucht. Virussen, bacteriën, mijten, schimmels, en een te hoge concentratie Co² steken al snel de kop op. Voor ons als bewoners kan dit resulteren in allerlei ongemakken zoals hoofdpijn, droge keel, gebrek aan concentratie, vermoeidheid enz.

 

Een goed geventileerd binnenklimaat is dus essentieel voor ons dagelijks welzijn.

Waarom zetten we niet de ramen gewoon open?

Het af en toe eens openen van de ramen geeft geen juiste oplossing. De verluchting is slechts tijdelijk en niet gecontroleerd met veel energieverlies tot gevolg. Open ramen brengen ook andere ongemakken met zich mee zoals kans op inbraak, vervelende insecten, geluidsoverlast enz. Daarom is het verstandig om continu gecontroleerd te ventileren zodat we in een gezond binnenklimaat leven met een minimum aan energieverlies.

Principe ventilatie

 

Principe van de verschillende ventilatiesystemen

Het principe van een goede woningventilatie berust op drie grote pijlers:

 1. Toevoer van verse lucht
 2. Doorvoer van lucht in de woning
 3. Afvoer van vervuilde lucht

 

 

Verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimtes: woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer… Dit kan via zelfregelende raamroosters of via een doorvoer door het dak. Deze verse lucht wordt doorgevoerd in de woning via gang, trappenhal… Hiervoor worden soms deurroosters gebruikt, maar meer en meer wordt een kier onder de deuren voorzien voor een meer esthetische afwerking. De ondertussen vervuilde lucht (die het volledige traject van het huis heeft afgelegd) wordt afgevoerd in de natte ruimtes: keuken, toilet, badkamer, wasplaats, douche…

 

Hoeveel er in elke ruimte moet geventileerd worden (debiet m³) wordt bepaald volgens onderstaande ventilatienorm.

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte moet worden.

Ventilatienorm

Algemene regels 
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet bedraagt 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt geen rekening met de hoogte van de ruimte, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet is onafhankelijk van het aantal personen in een ruimte.
 • Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een minimum toevoer- en afvoerdebiet dat moet gehaald worden.
 • Om het energieverbruik beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies te beperken.

 

EPB

Energieprestatieverslaggeving 

EPB is de regelgeving op het vlak van energieprestatie & binnenklimaat (isolatie, installaties, ventilatie en oververhitting). Kortom, alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik.

Met de energieprestatieregelgeving wil de overheid dat we energiezuinige, maar comfortabele gebouwen realiseren in België (in nieuwbouw of renovatie). Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee.

Voor woningbouw zijn er vier categorieën EPB-eisen:

 1. Thermische isolatie-eisen (S- en U-maxwaarden)
 2. Energieprestatie-eisen (E-peil)
 3. Binnenklimaateisen (ventilatie, beperking van risico op oververhitting)
 4. Verplichting van een aandeel hernieuwbare energie (PV-panelen, zonneboiler, warmtepomp, biomassa, stadsverwarming of aandeel in een project voor productie van hernieuwbare energie).

Bovenstaande eisen zijn niet voor alle gewesten in België even streng.

Een overzicht van de eisen per gewest kan je vinden via onderstaande:

Vlaanderen
www.energiesparen.be

Brussel
www.leefmilieubrussel.be

Wallonië
http://energie.wallonie.be

 


 

Producten

 

 

ventilatie systeem a

Systeem A

Natuurlijke luchttoevoer
Natuurlijke luchtafvoer

Het ventilatiesysteem A werkt op basis van een natuurlijke luchttoevoer (via bv raamroosters) en natuurlijke luchtafvoer (via een schouw). Er is dus geen enkel motorisch toestel nodig om de lucht te verplaatsen. Daar er geen regeling mogelijk is, krijgt men hier een onstabiel binnenklimaat.

Call to action

ventilatie systeem b

Systeem B

Mechanische luchttoevoer
Natuurlijke luchtafvoer

Bij het ventilatiesysteem B wordt de luchttoevoer mechanisch geregeld terwijl de afvoer op natuurlijke wijze gebeurt (via een schouw). De toevoer gebeurt met ventilatoren die verse lucht aanvoeren in de woonkamer, gang en slaapkamers. De vervuilde lucht wordt via afvoerroosters in vochtige ruimtes zoals het toilet, wasruimte of badkamer afgevoerd. De woning staat constant in overdruk waardoor er een onaangenaam gevoel kan zijn.

Call to action

ventilatie systeem c

Systeem C

Natuurlijke luchttoevoer
Mechanische luchtafvoer

De aanvoer van een C-systeem gebeurt zoals bi j een A-systeem op natuurlijke manier, namelijk via raamroosters, deze zijn reeds geluiddempend en zelfregelend. De doorvoer gebeurt zoals bij alle systemen vanuit de droge ruimtes via luchtspleten onder, of roosters in de deur, naar de vochtige ruimtes (toilet, badkamer, douche, berging en keuken) waar de vervuilde vochtige lucht dan mechanisch wordt afgevoerd door de ventilatieunit. Deze unit draait op een constant debiet, er is dus continue basisventilatie in het hele huis. Het systeem kan bediend worden door een standenschakelaar, een touchdisplay, of via een app. Een groot voordeel is hier de eenvoud van het leidingsysteem, gezien het enkel nodig is voor de afvoer van de vervuilde lucht.

Call to action

ventilatie systeem c plus

Systeem C+

Natuurlijke luchttoevoer
vraaggestuurde luchtafvoer

Wil je echter energie besparen en enkel ventileren daar waar het op dat moment echt nodig is, dan kies je beter voor een C+systeem. Dat is een vraaggestuurd C-systeem en wel 32% energiezuiniger dan een gewoon C systeem.

Vraagsturing bij ventilatie betekent dat het ventilatiedebiet wordt bijgestuurd volgens de gemeten luchtkwaliteit. De meting gebeurt via sensoren, vocht, CO², VOC (geuren) die bij de betere toestellen ingebouwd zijn in het toestel zelf of in de zonekleppen. Meet men geen of weinig luchtvervuiling, dan resulteert dit in minder nood aan ventilatie. Wordt er meer vervuiling gemeten, dan zullen de kleppen van de unit zich meer openen , en op die manier het debiet verhogen zodat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk terug optimaal is.

Via de zonesturing kan zelfs de vervuilde lucht uit de slaapkamer worden afgevoerd voor een betere nachtrust.

Call to action

 

 

ventilatie systeem d

Systeem D

Mechanische luchttoevoer
Mechanische luchtafvoer

Zowel de aanvoer als afvoer van lucht gebeurt volledig mechanisch, zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Hier zijn dus geen raamroosters nodig. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar doe je aan warmterecuperatie, en verlies je bovendien minder warmte . Met de gelijkmatige luchtverdeling wordt dit systeem ook balansventilatie genoemd. Een nadeel is dat men hier een dubbel leidingsysteem dient te plaatsen. Eén voor de luchttoevoer, en één voor de afvoer van de lucht. Dit kan bij renovatie bouwtechnisch een hele uitdaging zijn.

Call to action

 

 

 

ventilatie systeem d plus

Systeem D+

Hier wordt mechanische toevoer en mechanische vraaggestuurde afvoer van de lucht gecombineerd met een warmtewisselaar. De lucht wordt 24u per dag op CO2, vocht of VOC’s (geuren) gecontroleerd. De ingebouwde detectoren bepalen op basis van continue metingen hoe intensief er in huis moet geventileerd worden. In tegenstelling tot een C+ systeem, werkt een D systeem niet zonegestuurd, maar is het ventilatieniveau voor de hele woning hetzelfde.

Call to action

 

 

 

 

airx

aldes

renson

RF Technologies

sanutal

Solar & Palau

 

testo

ubbink

ventilair

zehnder

 

 

 

Services

 

HVAC specialisten

Zij hebben een grote kennis van ventilatieoplossingen en kunnen jou helpen bij het bepalen van de keuze van merk en systeem.

 
Sterke logistiek

Wat ben je met service wanneer je niet tijdig jouw bestelling ontvangt? Niet veel, dat weten wij ook. De basis van onze activiteit als groothandel is daarom gestoeld op een ijzersterk logistiek apparaat. Levering van voorraadartikelen binnen de 24u is onze dagelijkse opdracht. Waar? Dat bepaal je zelf: op jouw bedrijf of op de werf.

 
Voorraad

In ons Cebeo Distribution Centre in Moeskroen beschikt Cebeo over een permanente voorraad van 55.000 referenties. Deze zijn dus continu leverbaar. Daarnaast beschikken we over een nationaal netwerk van meer dan 50 filialen, waar courante artikelen – ook voor HVAC – op voorraad liggen. Het juiste product is dus letterlijk nooit ver weg!

 
Werfondersteuning

Ieder project is weer anders, dat weet je als geen ander. En dus kan er telkens een specifieke oplossing nodig zijn, indien er een bepaald probleem opduikt. Cebeo geeft je ondersteuning tot op de werf, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en de kwaliteit van de installatie gegarandeerd blijft.

 
Projectaanpak

Een project is een traject met vele haltes. Cebeo begeleidt dit van jouw eerste vraag tot bij de oplevering: berekeningen, voorstellen, offerte, eventuele contacten met leveranciers, ondersteuning tot op de werf… we doen het indien gewenst allemaal.

 
Opleidingen

Innovaties volgen elkaar snel op en spelen in op nieuwe behoeftes van de markt. Daarom organiseert Cebeo in samenwerking met de belangrijkste fabrikanten heel regelmatig opleidingen. Ben je startend in de installatie van ventilatiesystemen? Dan kan je het beste eerst onze eigen basisopleiding woningventilatie volgen. Daarna kan je een keuze maken om één of meerdere opleidingen te volgen van onze fabrikanten. Zo ben je klaar voor jouw nieuwe business. Een overzicht van onze opleidingen vind je hier.

 

Inregeling en opstart

Wil je met jouw installatie het best mogelijke eindresultaat voor het EPB verslag halen?
Samen met onze partner bieden wij een service aan voor het opstarten, inregelen en opmeten van uw ventilatie-unit volgens de EPB regelgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Zo wordt u als installateur ontzorgt, en levert u een perfect ingeregelde installatie af.

 


 

 

Wens je meer info ?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste trends en evoluties binnen de verschillende productcategorieën? Bekijk dan één van onze vele folders en selectiegidsen. Voor de juiste keuze uit ons uitgebreid productaanbod kan je beroep doen op één van onze catalogen.

Naar de folders en catalogen

ventilatiecataloog

 


 

ventilatiecalculator

 

Ventilatie, bereken jouw debieten 

Voor je een ventilatiesysteem plaatst, moet je de juiste ventilatiedebieten kennen. Maak hier een betrouwbare berekening voor je volgende installatie.

Naar de calculator

 

 

 


 

 

Ontdek onze projecten

Inspiratie nodig voor je (volgende) project? Die vind je zeker in ons overzicht van wat andere klanten samen met Cebeo realiseerden. Welke technieken of sector, het maakt niet uit. Cebeo ondersteunt zijn klanten in elk domein. Overtuig vooral jezelf.

Laat je inspireren

Cebeo projecten


Andere productcategorieën

 

 

e-mobility

ems

thuisbatterij

 zonnepanelen

warmtepomp

 

 

Green & Smart Home

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.