You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Alfen bereidt zich voor op een stormachtige vraag naar laadpalen

Investeren in laadinfrastructuur: plots staat het torenhoog op de agenda van de dienstensector. De nieuwe Belgische regelgeving, die nog moet worden goedgekeurd maar vanaf 1 september 2021 retroactief ingaat, heeft bij veel ondernemingen het licht doen branden. Bij Alfen, gespecialiseerd in slimme energiesystemen, verwachten ze zich dan ook aan een explosieve toename van de vraag. “Het zal vooral belangrijk zijn dat de laadpunten via een open platform zowel op technisch als op communicatief vlak met andere apparatuur zullen kunnen praten.”

 

productie van laadpalen

Alfen, waarvan het hoofdkwartier in Nederland is gevestigd, specialiseert zich sinds 1937 in de distributie van elektrische energie. Dat vertaalt zich vandaag in een uitgebreide expertise inzake energieopslag, smart grids, gridautomatisering, transformatorstations, oplaadpunten voor elektrische voertuigen en het beheer en onderhoud van al deze oplossingen.

“We leggen ons al sinds 2008 toe op de productie van laadpalen. Dat is gestart vanuit een behoefte van de Nederlandse netbeheerders, die op dat moment al beseften dat de transitie naar elektrische voertuigen er zat aan te komen. Zij zagen in dat dit belangrijke gevolgen kon hebben voor het globale elektriciteitsnet. Samen met hen hebben we een laadoplossing ontwikkeld die rekening hield met de veiligheid van de gebruiker en die toeliet om alles zo goed mogelijk te kunnen beheren.”

 

Communicatieprotocol

Op die manier stond Alfen mee aan de wieg van OCCP (Open Charge Point Protocol). “Deze internationale communicatiestandaard legt de communicatie vast tussen het centrale softwaresysteem en de laadpunten. Voor ons fungeert OCCP nog altijd als het houvast bij uitstek om nieuwe ontwikkelingen te realiseren. Het laat de CPO’s (Charge Point Operators) toe om de laadpunten op een vlotte manier te beheren en op te volgen. OCCP biedt de kans om op een gestandaardiseerde manier zoveel mogelijk partijen informatie te laten uitwisselen over het gebruik en de status van laadpunten. Dat wordt nu ook voor de Belgische fleetmarkt alsmaar belangrijker: Werkgevers kunnen op basis hiervan hun werknemers vergoeden voor de verbruikte stroom bij het laden van hun firmawagen.”

De komende jaren krijgt dat sowieso een extra dimensie, vermits de algemene vergroening van Belgische fleetwagens naar de virtuele zesde versnelling lijkt te zijn geschakeld. Dat heeft onder meer te maken met het wetsontwerp van Vincent Van Peteghem, federaal minister van financiën. Dit houdt onder meer in dat investeren in laadinfrastructuur tot eind 2022 wordt beloond met een aftrekpercentage van 200%. Wie dat later doet, kan tot eind augustus 2023 nog rekenen op 150% aftrek.

Investeren in laadinfrastructuur

“Door middel van intelligente en flexibele laadoplossingen maken we de uitrol van laadinfrastructuur zo eenvoudig mogelijk voor de installateur.”

 

Gevolgen voor elektriciteitsnet

“Zoals altijd het geval is met dergelijke degressieve maatregelen, leidt dat ook nu tot een rush bij installateurs, groothandelaars en dus ook fabrikanten. Eindklanten uit de tertiaire sector dringen bij hun partners aan om zo snel mogelijk offertes te krijgen, maar het zal minstens even belangrijk zijn om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Niet iedereen is goed op de hoogte over aspecten zoals de laadsnelheid, de aansluiting van laadpalen op het net en de gevolgen voor de elektriciteitsfactuur. Zeker nu de voordelen van de terugdraaiende teller zijn afgeschaft, is het interessanter dan ooit om het energieoverschot dat via zonnepanelen is opgewekt, rechtstreeks te kunnen gebruiken voor het opladen van elektrische wagens. Als dat toch niet één-op-één kan, loont het de moeite om te bekijken waar je de reserves aan opgewekte energie tijdelijk kan opslaan.”

 

 “Bij bedrijfsparkings wordt heel vaak een beroep gedaan op onze Eve Double, een laadpaal met twee laadpunten en groot display voor een vlotte interactie met de gebruiker. Door de vergroening van het wagenpark worden bedrijven geforceerd om ook hun laadinfrastructuur verder uit te breiden, wat vaak een grote impact veroorzaakt op de elektriciteitsvoorziening van het pand. Om deze impact tot een minimum te beperken, hebben we een aantal intelligente functies geïntegreerd in onze laadpalen.”

bedrijfsparkings Eve Double

Via de Smart Charging Network-functie kunnen laadpalen als groep het beschikbaar vermogen onder elkaar verdelen, zonder bijkomende externe hardware. Daarbovenop laat Active Loadbalancing toe een koppeling met een digitale meter of een Energy Management Systeem te maken. Zo kan het vermogen van het totale laadplein dynamisch variëren in functie van de beschikbare energie van het pand. Kortom, door middel van intelligente en flexibele laadoplossingen maken we de uitrol van laadinfrastructuur zo eenvoudig mogelijk voor de installateur.”

 

Via de Smart Charging Network-functie kunnen laadpalen als groep het beschikbaar vermogen onder elkaar verdelen, zonder bijkomende externe hardware.

 

Pieken afvlakken

In samenwerking met groothandelaars zoals Cebeo zorgen ze bij Alfen voor uitgebreid advies opdat eindklanten uit de tertiaire sector zo goed mogelijk de integratie tussen de laadpalen en andere elektrische assets (zonnepanelen, warmtepompen …) kunnen behartigen. Onder meer in functie van het capaciteitstarief dat er zit aan te komen, waarbij de hoogte van stroompieken de factuur zal bepalen, zullen het laadmoment en de lokale uitwisseling van energie in de toekomst veel belangrijker worden. Momenteel is vooral nog de hoeveelheid elektrische energie die je verbruikt, doorslaggevend op de factuur.

“Via een directe verbinding tussen het laadpunt en de digitale meter van de netbeheerder zorgen we voor een optimaal gebruik van de elektriciteitsaansluiting, zonder dat de installatie overbelast wordt. De komende jaren zal de koppeling met de digitale meter nog verder aan belang winnen om de netinjectie uit door PV-installaties opgewekte energie te vermijden en het piekverbruik te beperken in functie van het capaciteitstarief. Het is een zeer kostenefficiënte en veruit de eenvoudigste manier om bij de particulier aan actieve loadbalancing te doen. Met Cebeo als partner zorgen we ervoor dat installateurs goed geïnformeerd worden over de verschillende aansluit- en configuratie-mogelijkheden, opdat de installaties zo vlot mogelijk kunnen verlopen.”

 


 

TERUG NAAR CEBEO BUILDINGS 5

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.