You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Cebeo zal verantwoordelijkheid als marktleider dragen

Over 2020 is al veel gezegd en geschreven. Mondiaal was er de gezondheidscrisis waar geen enkel land van gespaard bleef. Geheel los daarvan, zagen we op de nationale installatiemarkt een enorme toeloop op fotovoltaïsche panelen, wat het jaar óók speciaal maakte. En nóg dichter bij ‘huis’: de CEO-wissel bij Cebeo. Alle drie hebben een impact op hoe Cebeo er vandaag voor staat.

Als CEO nam Alexander Dewulf met het Covid Crisiscomité de juiste beslissingen om de continuïteit te garanderen en de uitdagingen het hoofd te bieden, met succes. Daardoor, en mede dankzij zijn sterkte traditie in PV, kon Cebeo het jaar redden en zelfs positief afsluiten. Régis André, CEO sinds 1 januari, kan optimistisch vooruitblikken, en benadrukt de verantwoordelijkheid die Cebeo als marktleider draagt.

We vroegen aan Alexander Dewulf (CEO 2008-2020) en Régis André, CEO sinds 1 januari 2021 een terug- en vooruitblik in het recente verleden en op de nabije toekomst.

 

Alexander Dewulf (CEO 2008 – 2020)

Alexander Dewulf (CEO 2008 – 2020)

 

 

“2020 was een heel bijzonder jaar, ook voor Cebeo. Dankzij onze nabijheid, ons uitgebreid filialennetwerk, konden we er steeds zijn voor onze klant wanneer die ons het hardst nodig had. Ook toen onze filialen dicht moesten tijdens de eerste lockdown die werd ingesteld in maart, konden we onze klanten blijven beleveren, niet alleen op de werf of bij hen thuis, maar ook dankzij onze goed draaiende nachtsassen. Deze service heeft, net zoals onze onmisbare e-service, opnieuw zijn cruciaal belang bewezen het voorbije jaar.”

“Als uittredend CEO, kan ik niet anders dan trots en tevreden terugblikken op wat we met z’n allen samen gerealiseerd hebben. Ik wens mijn opvolger Régis alle succes, en ben er zeker van dat er voor het prachtige bedrijf dat Cebeo vandaag is, een mooie toekomst te wachten staat.”

 

 

Régis André, CEO

Régis André, CEO

“Ik dank Alexander en alle mensen bij Cebeo voor de warme ontvangst die zij mij de afgelopen maand hebben gegeven. Ik zal de komende maanden vooral gebruiken om het bedrijf, en alle medewerkers te leren kennen.”

 

“2021 kondigt zich aan als een moeilijk en onzeker jaar. Maar afgelopen jaar heeft aangetoond dat we behoren tot een essentiële sector. De eerste doelstelling die we met z’n allen moeten nastreven, is om zo weinig mogelijk ziek te worden, en zorg te dragen voor onszelf, onze collega’s, onze naasten en onze klanten.”

“Ten tweede, moeten we ons net zoals in 2020 erg flexibel opstellen. Ons engagement en bereidwilligheid naar onze klanten toe zal doorslaggevend zijn in een jaar dat voor velen uitdagend zal zijn. Meer dan ooit zullen we klantgeoriënteerd moeten werken. Dat is bovendien de verantwoordelijkheid die we dragen als marktleider.”

“Ten derde, wat dit jaar ook brengt, Cebeo is een erg solide bedrijf, dat deel uitmaakt van een erg betrouwbare en financieel stabiele groep, Sonepar. Ik ben erg optimistisch wat Cebeo in de komende jaren betreft. We hebben nog  tal van projecten op stapel, en beschikken over alle nodige middelen om die ook te doen slagen.”

 

“Zo’n crisissituatie resulteert in veel creativiteit, innovaties en ideeën waarmee we onze klanten optimaal konden blijven helpen.”

 

 

Patrick Delbaere, Sales directeur Noord

Patrick Delbaere, Sales directeur Noord

“We zijn het jaar 2020 met hoge ambities gestart, en terecht zo bleek, want eind februari waren de resultaten erg goed. Zelfs half maart zaten we nog perfect op schema om onze vooropgestelde targets te halen.”

 

“En dan, 15 maart, staat de wereld stil. Een groot deel van de activiteiten moest plots worden stopgezet. We hebben toen met het ganse team en in alle gelederen de koppen bijeengestoken om tot de juiste oplossingen te komen.”

“Zo’n crisissituatie resulteert op die manier al gauw in veel creativiteit, innovaties en ideeën waarmee we onze klanten optimaal konden blijven helpen. Volgens mij, ik ben er zelfs van overtuigd, is dat bij onze klanten wel blijven hangen. Dat vertaalt zich ook in een resultaat dat gunstiger is ten opzichte van de markt. Onze klant heeft de inspanningen die we geleverd hebben nog meer geapprecieerd dan ze anders al doen, naar mijn gevoel.”  

 

“Sonepar is ‘Powered By Difference. Welnu, Cebeo heeft zowel de ‘Power’ als de ‘Difference’ getoond”

 

Gerard Cloes, Sales directeur Zuid

Gerard Cloes, Sales directeur Zuid

 

“Aan alles is een positief verhaal verbonden. We komen uit een heel bijzonder jaar, met een lockdown die ons heeft verplicht om onze werking vanuit een ander oogpunt te gaan bekijken, en anders te gaan nadenken over onze processen. Daaruit zijn andere werkmethodes ontstaan die op hun beurt hun sterkte hebben bewezen. Ik ben overtuigd dat Cebeo gegroeid is, en sterker uit deze crisis gekomen.”

“De slogan van Sonepar luidt: ‘Powered by Difference’. Welnu, we hebben zowel ‘de power’ als de ‘difference’ getoond. De resultaten zijn er, en die zijn niet minder dan het gezamenlijke resultaat van al onze hardwerkende teams.”

 


 

terug naar overzicht

 

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.