You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

EPC en EPB: iedereen moet mee

Het is de overheid menens om publieke gebouwen energiezuiniger te maken. In functie daarvan hebben de drie gewesten aparte ambities geformuleerd. Die resulteren steeds nadrukkelijker in harde doelstellingen, waarbij het EPC-certificaat telkens centraal staat. Eén ding is duidelijk: er ligt enorm veel werk op de plank om scholen, kantoren, sportcentra, kinderdagverblijven, … te laten voldoen aan de strenge eisen. Installateurs die in deze sector actief zijn, mogen zich de komende jaren gegarandeerd aan veel opdrachten verwachten. Hieronder lijsten we de belangrijkste krijtlijnen per gewest op.

EPC-certificaat

 

Wetgeving Vlaanderen

 

Vlaanderen

De renovatieverplichting in Vlaanderen geldt voor elke niet-residentiële gebouweenheid die vanaf 1 januari 2022 is verworven via een authentieke akte voor verkoop, erfpacht of opstalrecht. De overheid ziet zo’n verwerving als een geschikt moment voor een nieuwe eigenaar of gebruiker om investeringen te doen en toekomstgericht te renoveren. Binnen de vijf jaar na de aktedatum moet de gebouweenheid voldoen aan een minimaal maatregelenpakket, wat belangrijk is voor het behalen van een goed EPC.

Sinds Nieuwjaar 2022 maken volgende eisen deel uit van dat minimaal maatregelenpakket:

 • Dakisolatie met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K (als de huidige dakisolatie niet voldoet aan de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W)
 • Beglazing met een maximale U-waarde van 1 W/m²K (als momenteel alleen enkel glas is voorzien)
 • Vervanging van alle centrale toestellen van ruimteverwarming die 15 jaar of ouder zijn (tenzij ze voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie)
 • Je mag geen oude door een nieuwe stookolieketel vervangen als er in de straat een aardgasnet ligt
 • Verplichte plaatsing van koelinstallaties zonder schadelijke koelmiddelen (als de huidige koelinstallaties 15 jaar of ouder zijn en gebruikmaken van koelmiddelen met een GWP-waarde van 2500 of hoger, of ozonlaagafbrekende stoffen)

Wie ten laatste vijf jaar na verwerving van een klein niet-residentieel gebouw geen geldig EPC kan voorleggen, of een EPC dat niet aan de energieprestatieniveaus voldoet, riskeert een geldboete van 500 tot 200.000 euro. Bovendien legt het VEKA (Vlaams Energie- en Klimaatagentschap) dan een nieuwe termijn op waarbinnen je aan de verplichting moet voldoen.

Voor grote niet-residentiële gebouwen kan nu nog geen EPC worden opgemaakt, maar de renovatieverplichting is wél van toepassing sinds begin 2022. De eigenaar zelf moet bekijken of hij dient te voldoen aan de renovatieverplichting.


Voor de energetische renovatie van een tertiair gebouw zorgt de overheid voor financiële ondersteuning in de vorm van:

 • energiepremies van de netbeheerders
 • een korting op de onroerende voorheffing van 50 of 100%, gedurende 5 jaar
 • verhoogde investeringsaftrek
 • investeringssteun van Elia

 

Brussel

Onder de naam RENOLUTION pakt ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de renovatie van de Brusselse gebouwen aan. Ook hier is het EPC-certificaat de kern van de strategie. De ambitie is dat alle Brusselse woningen tegen 2050 een energieprestatieniveau van 100 kWh/m²/jaar halen, wat een daling van liefst 66% tegenover de huidige situatie betekent. Dat zou moeten leiden tot een gemiddeld EPB-niveau C+, terwijl dat momenteel eerder D of E is.

Er is veel werk aan de winkel, want momenteel is 33% van de gebouwen helemaal niet geïsoleerd. Het is één van de redenen waarom ruim 50% van de CO2-emissie in Brussel afkomstig is van het energieverbruik van de gebouwen.

Voor tertiaire gebouwen ligt de lat nog hoger dan voor de residentiële markt. Scholen, kinderdagverblijven, kantoren, sportcentra en andere openbare gebouwen zouden tegen 2040 zelfs koolstofneutraal moeten zijn. Sibelga, distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal de overheden daarbij begeleiden.

 

Wetgeving Brussel

Ook hier komen er veel steunmaatregelen in de vorm van:

 • technische en administratieve support
 • een centrale hulplijn
 • eenvoudigere administratieve formaliteiten
 • een aangepaste onroerende fiscaliteit
 • goedkope leningen
 • andere financiële steun

 

RENOLUTION plaatst het circulaire gegeven voorop. Eén van de principes is om tijdens de renovatie zoveel mogelijk van het bestaande gebouw te behouden en de aanwezige materialen te hergebruiken in de verbouwing zelf, of bij een ander project. Het moge duidelijk zijn dat de hoge ambities ook in dit gewest normaliter tot een heuse investeringsgolf in (energetische) renovatie zal leiden.

EPB indicatotoren

Wetgeving Wallonië

Wallonië

In het zuidelijke landsgedeelte geldt de verplichting dat (delen van) tertiaire gebouwen waarbij de totale vloeroppervlakte groter is dan 250 m², een EPB-certificaat moeten hebben. Dat certificaat moet ook worden geafficheerd op een plaats waar iedereen het kan zien. Zo’n EPB-certificaat voor openbare gebouwen is vijf jaar geldig, maar erkende certificeringsinstanties moeten bepaalde indicatoren wel jaarlijks bijwerken. Het gaat om:

 • energieproductie (via wind, zon of warmtekrachtkoppeling)
 • verbruik (van gas, elektriciteit of andere brandstoffen)
 • bezettingsgegevens (verwarmde vloeroppervlakte per categorie gebruikers)

De Waalse overheid vindt het belangrijk dat de authenticiteit van gebouwen bij renovaties zoveel mogelijk gerespecteerd blijft, maar beseft dat er nog veel moet gebeuren om het huidige patrimonium aan te passen aan de (ecologische) noden van de huidige tijd.

 


 

TERUG NAAR CEBEO Buildings 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.