You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Gebruik van halogeenvrije veiligheidskabels in elektrische installaties

Halogeenvrije veiligheidskabel

Kabels vormen de levensader van elke elektrische installatie. Het belang van de juiste kabels voor de juiste toepassing is dan ook essentieel. Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) schrijft nauwkeurig de verplichtingen voor. Cablebel en Cebeo kunnen de installateur ondersteunen met gericht advies en hulp bij de keuze van de juiste, hoogwaardige producten.

 

Dominique Rousseau uit, Managing Director van Cablebel

Met de CPR (Construction Products Regulation) heeft Europa bouwmaterialen geclassificeerd volgens hun brandprestaties. “Het AREI gebruikt die classificaties om bepaalde verplichtingen op te leggen inzake het gebruik van kabels, overeenkomstig hun installatiemethoden en toepassingen”, legt Dominique Rousseau uit, Managing Director van Cablebel, de federatie van Belgische kabelfabrikanten.

 

“Strenge Belgische regels garanderen de veiligheid”

 

AREI 2022

De voorschriften van het AREI inzake “Bescherming tegen brand” en “Beperking van brandverspreiding” luiden als volgt:

 

Reactie op brand 

• Subparagraaf 5.2.7.2.
Afzonderlijk geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels

De afzonderlijk geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels behoren ten minste tot klasse Eca (zie karakteristieken en klassen in subparagraaf 4.3.3.4).

• Subparagraaf 5.2.7.3.
In bundels of in lagen geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels

De in bundels of in lagen geïnstalleerde geïsoleerde geleiders en kabels behoren ten minste tot klasse Cca (zie karakteristieken en klassen in subparagraaf 4.3.3.4.).

• Subparagraaf 4.3.3.7.
Bijzondere beschermingsmaatregelen tegen brand

• Rookontwikkeling bij brand
Het gebruik van geïsoleerde geleiders en energiekabels met de aanvullende classificaties a1 en s1 is verplicht voor de ruimten vermeld in tabel 4.10.

TABEL 4.10. RUIMTEN 
die door de 1ste alinea van punt a. van subparagraaf 4.3.3.7. bedoeld worden

Evacuatiewegen in bouwwerken (bijvoorbeeld trappenhallen en gangen) met uitzondering van deze gelegen binnen de wooneenheden

Lokalen voor het publiek toegankelijk die minimum 50 personen kunnen ontvangen (zalen voor seminaries, sporthallen, schouwspelzalen …)

Tunnels beschouwd als bouwkundige kunstwerken

 

 

TABEL 4.8.
Kenmerken van de geïsoleerde geleiders en kabels met betrekking tot hun brandweerstand

FR 
Brandweerstand: kenmerkt de geschiktheid van een geïsoleerde geleider of kabel om in dienst te blijven in weerwil van een brandhaard. Deze categorie onderscheidt zich in twee subcategorieën:

FR1
Heeft betrekking op proeven die toelaten het behoud van de elektrische functie te beoordelen bij laboratoriumomstandigheden (geïsoleerde geleider of kabel individueel getest)

FR2
Heeft betrekking op een proef die toelaat de tijdsduur te beoordelen gedurende dewelke het behoud van de elektrische functie verzekerd is (geïsoleerde geleider of kabel getest met draagstel en bevestiging)

 

Brandweerstand

• Subparagraaf 4.3.3.4.
Brandweerstand van geïsoleerde geleiders en kabels

De geïsoleerde geleiders en kabels hebben een brandweerstand die wordt aangeduid en beoordeeld in overeenstemming met de kenmerken in tabel 4.8. en mogen geplaatst worden in alle soorten ruimten. 

 

Dominique Rousseau verklaart wat deze eisen concreet betekenen. “Het niveau dat België oplegt inzake veiligheidskabels behoort tot de strengste van de Europese Unie. Ook om andere redenen geniet ons land een sterke reputatie op vlak van kabels: de producten die hier worden vervaardigd, zijn van uitstekende kwaliteit, hebben een grote toegevoegde waarde en beantwoorden volledig aan de normen van zowel de Europese als de Belgische autoriteiten.”

 

Toepassingen

Het gebruik van halogeenvrije veiligheidskabels is verplicht – AREI subparagraaf 4.3.3.7. – in de volgende gevallen:

  • Evacuatiewegen in bouwwerken
  • Ruimten die toegankelijk zijn voor een publiek van minstens 50 personen
  • Tunnels

De exploitant of zijn vertegenwoordiger kan op basis van een risicoanalyse of wettelijke voorschriften bepalen of andere dan de in tabel 4.10. vermelde plaatsen waarvan de ontruiming bij brand kan worden beïnvloed door rookontwikkeling, moeten voldoen aan de vereiste onder punt a. van subparagraaf 4.3.3.7.

Technische ondersteuning

Installateurs en voorschrijvers die zeker van hun stuk willen zijn, kunnen rekenen op de ondersteuning van Cebeo en Cablebel bij de keuze van de juiste halogeenvrije kabels voor hun project. Cebeo beschikt in elke regio over specialisten die volledig thuis zijn in de materie en vanuit hun brede kennis de meest geschikte producten kunnen adviseren.

“Daarnaast kunnen installateurs ook terecht bij Cablebel”, zegt Dominique Rousseau. “Wij beantwoorden met veel plezier technische vragen. We werken sinds jaar en dag ook samen met de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie om de markt zorgvuldig te bewaken en te controleren of de beschikbare producten conform alle geldende normen zijn. In samenwerking met groothandelaars zoals Cebeo kunnen wij opleidingen organiseren over zeer specifieke thema’s rond kabels. Op die manier helpen we het kwaliteitsniveau op de Belgische markt ondersteunen.”

 

 


 

TERUG NAAR CEBEO buildings 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.