You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Installateurs kijken vooruit naar een toekomst vol nieuwe evoluties

 

Er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in de energiemarkt. Installateurs zullen dat tijdens hun opdrachten elke dag opnieuw ervaren. Welk gevoel hebben ze over die (r)evolutie? We vroegen het aan vijf Cebeo-klanten.

 

“Werk van lange adem”

Bij Vermaelen & Demuynck, gevestigd in Rotselaar, zijn ze al langer dan vandaag met de digitalisering van energie bezig. “Gezien wij onder meer zonnepanelen, domotica, verwarming en sanitair installeren, is dat ook absoluut noodzakelijk”, zegt medezaakvoerder Jelle Demuynck. “We hebben ons daar al grondig over geïnformeerd, zodat we onze klanten ook de juiste adviezen kunnen geven. Toch is dat niet altijd eenvoudig, omdat je soms moeilijk kan inschatten in hoeverre die mensen al bewust met energieconsumptie bezig zijn. Wie dat nu nog niet doet, zal in de toekomst niet anders kunnen, vermits dat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een duurdere factuur.”

Demuynck juicht de verduurzaming toe, maar beseft dat niet elke consument gericht zal kunnen inspelen op de nakende dynamische prijzen en het capaciteitstarief. “Idealiter verbruik je energie op het moment dat er veel wind- of zonne-energie is, of als er overschotten op het net zijn. Alleen: wie heeft de tijd om daar op elk moment van de dag mee bezig te zijn? Slimme apps kunnen daarbij helpen, maar op bepaalde momenten heb je gewoon andere prioriteiten dan voortdurend je energievreters in de gaten te houden”, besluit de installateur.

Vermaelen & Demuynck, Rotselaar

 

Sensibilisering

In Oud-Heverlee merkt Wim Vanden Eynde dat de digitalisering bij de meeste particulieren nog de ver-van-mijn-bed-show is. “In deze regio zijn de meeste tellers nog analoog. Weinig mensen vragen zich af wanneer bij hen een digitale teller zal worden geïnstalleerd. We mogen bij ondernemingen wel veel leidingen plaatsen voor laadpalen, maar doorgaans kopen ze die laadfaciliteiten zelf aan om ze dan intern, of door een andere partij, te laten installeren.”

 

Als verlichtings- en domoticaspecialist ziet Wim dat veel mensen energie willen besparen door het gebruik van ledlampen, maar veel verder gaat het voorlopig niet. “Het capaciteitstarief, dynamische energieprijzen … mensen horen het in Keulen donderen als het daarover gaat. De overheid heeft daar nog veel sensibiliseringswerk voor de boeg.”

Oud-Heverlee, Wim Vanden Eynde

Voor verwarming en sanitair verwijst Wim Vanden Eynde zijn klanten door naar een gespecialiseerde partner. “Mocht ik nu 20 zijn, zou ik zeker HVAC-oplossingen aanbieden, maar op dit moment in mijn carrière heeft het weinig zin onze diensten daar nu nog mee uit te breiden. Eén ding is zeker: installateurs zullen het zich in de toekomst niet meer kunnen permitteren alleen de basis (elektriciteitswerken) aan te bieden, anders duwen ze zichzelf uit de markt.”

 

Integratie volop bezig

In Veurne versterkt Lukas Dequeker sinds twee jaar de zaak die zijn vader Wim een kwarteeuw geleden startte. “Wij specialiseren ons al langer in volledige elektrische installaties. Recent zijn daar zonnepanelen en laadpalen bij gekomen. Op die manier zijn we dus al volop bezig met de digitalisering van energie te integreren in onze realisaties. We combineren een PV-installatie met een thuisbatterij of linken ze aan de domoticasturing, maar dat gebeurt zeker nog niet bij elke installatie.”

 

Veurne, Lukas Dequeker

Bij elektrische voorzieningen voor nieuwbouwpanden is de vraag naar domotica groot. “Als je als installateur mee wil zijn met je tijd, moet je daar ook gewoon in meegaan. We kunnen ook warmtepompen aan de sturing koppelen, maar voorlopig is het nog niet de bedoeling op termijn zelf sanitair en verwarming te installeren. Met ons beperkt team focussen we ons liever op wat we echt goed kunnen, dan er zomaar nog nieuwe dingen bij te nemen.”

Lukas verwacht dat de particuliere eindklant zowel bij nieuwbouw als bij renovaties zal investeren in de digitalisering van energie. “Toch zal het een werk van lange adem worden. Er zullen vele jaren overgaan vooraleer ook het integrale en vaak verouderde gebouwenpatrimonium met nieuwe elektrische technieken zal uitgerust zijn.”

 

Future proof

Na tien jaar bij Packo verantwoordelijk te zijn geweest voor koeling, elektriciteit, PLC en montage, startte Gino Annys zelf als elektro-installateur. Via een overname nam hij er eerst sanitair bij, later ook verwarmingsoplossingen en intussen ook warmtepompen. Hij volgt regelmatig bijscholingen.

“We merken elke dag dat een goede begeleiding van de eindklant almaar belangrijker wordt”, zegt hij. “Het komt erop aan heel praktisch met hem het plan van het huis te overlopen en concrete vragen te stellen. Met de antwoorden daarop kunnen we aan de slag om de installaties compleet, of toch op zijn minst future proof te maken.”

Het was zijn bewuste keuze om zelf geen koeling of zonnepanelen te installeren. “In de begeleiding van de klant bied ik deze systemen wel aan. Voor de uitvoering werk ik samen met een gespecialiseerde partner, zodat ik me zelf in mijn kernactiviteiten kan blijven verdiepen. Voor opleidingen en trainingen kan ik onder meer terecht bij de groothandel, die ook daarin een belangrijke rol speelt. Sowieso is kennis van elektriciteit en sturingen een meerwaarde voor de installateur”,  besluit Gino, die zijn klanten systematisch contacteert voor een onderhoud van de installatie en zo optimale klantenrelaties onderhoudt.

Gino Annys

 

Wallonië

Jean-Philippe Guillaume is gedelegeerd bestuurder van Energie & Electricité. Hij verwacht op korte termijn veel van de digitalisering. “De vraag begint toe te nemen. Domotica is al erg in trek en binnenkort zullen ook steeds meer mensen gebruik willen maken van duurzame energie. De markt voor elektrische auto’s groeit al. Vooral bij bedrijven hebben we al verschillende projecten afgerond om laadstations te plaatsen. Dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.”

 

Jean-Philippe Guillaume, Energie & Electricité

Wat de slimme meter betreft, is Wallonië niet zo ver gevorderd als Vlaanderen. “Het zit er zeker aan te komen, maar we moeten wachten op de regering om dit beter te organiseren voordat we echt kunnen beginnen.”

De vraag naar elektrotechnisch werk is zo groot dat Jean-Philippe Guillaume op korte termijn geen plannen heeft om ook HVAC-diensten aan te bieden. “Het zal erop aan komen de juiste mensen te vinden, die vanuit hun opleiding over de juiste technische vaardigheden beschikken en ook kunnen programmeren. Hier is een grote rol weggelegd voor het onderwijs. Leveranciers, zoals Cebeo, kunnen me helpen met ondersteuning door technisch competente mensen en communicatie die goed op de markt is afgestemd.”

 

 

 


 

TERUG NAAR CEBEO HOME 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.