You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Laad je business elektrisch op

 

Laadpalen

	 Laadpaal aan muur

	 Laadpaal aan muur

 

Binnenkort zal de elektrische wagen niet meer weg te denken zijn uit ons straatbeeld. Om al die auto’s van de juiste ‘brandstof’ te voorzien, zal het laadpalennetwerk in ons land gevoelig moeten uitbreiden. Daar liggen heel wat kansen voor jou als installateur, zeker nu de federale regering interessante subsidies voorziet voor ondernemingen en particulieren die hierin willen investeren.

 

Elektrische wagens zullen een belangrijke rol vertolken in het streven naar een CO2-neutrale toekomst. In functie daarvan wordt een belangrijk wetsontwerp van Vincent Van Peteghem, federaal minister van financiën, binnenkort in het parlement behandeld. Zo voorziet de minister financiële steun voor ondernemingen en particulieren die investeren in laadpalen. Die regeling ging op 1 september 2021 in.

(semi-) publieke laadpalen in Belgie

“De komende jaren zal in België een grote inhaalbeweging nodig zijn om het netwerk aan (semi-)publieke laadpalen gevoelig uit te breiden. Momenteel hebben we er zo’n 6500, tegen 2030 zouden dat er 90.000 moeten zijn. We spreken dan over de noodzaak aan (semi-)publieke laadpalen, die voor particulier gebruik zitten daar niet bij. Ter vergelijking: in Nederland hebben ze nu al circa 30.000 laadpalen die in principe voor iedereen toegankelijk zijn”, verduidelijkt Nico Moeyaert, productmanager voor ‘renewables’ en ‘e-mobility’ bij Cebeo.

 

Stuurbare stations

Particulieren die de komende drie jaar een laadstation aankopen voor thuisgebruik, zullen op een fikse belastingvermindering op die investering mogen rekenen. “Daarbij maakt het niet uit of je eigenaar of huurder van het pand bent”, vervolgt Nico Moeyaert. “Tot 31 december 2022 bedraagt de belastingvermindering liefst 45%. Wie langer wacht, ziet het fiscaal voordeel wel dalen: 30% in 2023, 15% in 2024. Het moet wel over een intelligent laadstation gaan, dat uitsluitend groene stroom gebruikt en waarbij zowel de laadtijd als het –vermogen stuurbaar is: het laadmoment moet worden afgestemd op het andere stroomverbruik van de woning, om onnodige pieken te vermijden. Het belastingvoordeel zal worden berekend op een maximum van 1500 euro per laadpaal en per belastingplichtige.”

 

Belastingsvoordeel laadstations

Voor ondernemingen wordt investeren in laadinfrastructuur nog lucratiever. Tot eind 2022 bedraagt het aftrekpercentage 200%. Voor wie iets langer wacht, wordt dat tot eind augustus 2024 150%. “Het moet dan wel om (semi-)publieke laadstations gaan, die ook voor derden toegankelijk zijn, al dan niet binnen de openingsuren van het bedrijf. Het is dus de bedoeling dat ook bezoekers, passanten en omwonenden er gebruik van kunnen maken.”

 

Bedrijven die hun laadpalen ter beschikking van iedereen stellen, gaan vaak een partnership aan met een MSP (Mobility Service Provider). De MSP zal de laadpalen online zetten, zodat geïnteresseerde gebruikers een laadsessie kunnen reserveren. De eigenaar van het laadstation krijgt via de MSP op het eind van de maand een gebundelde betaling van alle laadsessies van de voorbije periode. De MSP zal vaak ook instaan voor het onderhoud en de ‘after sales’ van de installatie.

Eigenaars van een elektrische wagen sluiten vaak een contract af bij een CPO (Charge Point Operator). Door middel van de laadpas kan de wagen dan worden opgeladen op het laadpalennetwerken over het volledige land. Medewerkers van ondernemingen zullen op hun werk normaal gesproken wel gratis kunnen laden.

 

Nico Moeyaert

Dienst na verkoop

Het is duidelijk: deze markt creëert heel wat potentiële extra mogelijkheden voor de installateur. “Veel installateurs beseffen dat dit eraan zit te komen, maar door de subsidieregeling kan alles in een stroomversnelling belanden”, weet Nico Moeyaert. “Uiteraard zal de vraag naar installaties van dergelijke laadpunten explosief stijgen, maar de eindklant zal dit liefst ondersteund zien door krachtige service van de aanbieders. Je kan hier als installateur op inspelen door ook een goede dienst na verkoop aan te bieden. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat de gebruiker na een laadsessie zijn wagen niet losgekoppeld krijgt van het laadpunt. De installateur kan dan worden gecontacteerd om het probleem op te lossen."

 

Opleidingen 

Cebeo voorzag eerder al productgerichte opleidingen over laadpalen aan installateurs. “Daarbij lag de nadruk vooral op technische aspecten, zoals de werking, de verschillende laadmodi en stekkertypes, waarop te letten bij een installatie, omgaan met verschillende nettypes, de juiste dimensionering, enzovoort.”

Binnenkort komen er nieuwe infomomenten, met aandacht voor het volledige commerciële plaatje rond de laadpalen. “Dan zal het onder meer gaan over servicemodellen, de uitbating van een laadstation, de koppeling van de juiste software, … Sowieso wordt de job van de installateur cruciaal. Zo komt er bijvoorbeeld een belangrijke adviesfunctie bij, want de laadvereisten van een elektrische wagen komen niet noodzakelijk overeen met de kenmerken van de technische installatie waarover de klant beschikt. Het zal dus essentieel zijn om de juiste oplossing voor te stellen en over de knowhow te beschikken om de nodige aanpassingen en/of beveiligingen aan de installatie door te voeren. Via gerichte opleidingen willen wij de installateur daar graag over informeren”, besluit Nico Moeyaert.

 


 

TERUG NAAR CEBEO home 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.