You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Legrand en Cebeo bewijzen meerwaarde in grote projecten

De gevangenissen van Haren en Dendermonde, het Grand Hôpital van Charleroi, talrijke andere realisaties in het zorg- en gevangeniswezen en in de tertiaire sector: stuk voor stuk zijn het schoolvoorbeelden van omvangrijke projecten waar de wisselwerking tussen Legrand en Cebeo uitstekend tot zijn recht komt. Chris Vandebrouck (Sales Director bij Legrand) en Patrick Delbaere (Sales Director Noord bij Cebeo) lichten toe hoe ze dat doen.

Grand Hôptial van Charleroi

“Legrand en Cebeo hebben allebei een sterke projectfocus”, getuigt Patrick Delbaere. “Vanuit onze afdelingen ‘business development’ werken we toe naar de meest geschikte oplossingen, zodat we op basis daarvan een lastenboek kunnen opstellen waarbij we uiteraard ook de wensen van de opdrachtgever zo goed mogelijk invullen.”

Zo zetten Cebeo en Legrand samen sterk in op DBFM-projecten (Design, Build, Finance & Maintenance). “Hierbij stelt de eindklant een vrij summier lastenboek op, dat de optimale uitrusting en exploitatie van het (nieuwe) gebouw moet faciliteren”, aldus Chris Vandebrouck. “De partijen die samen het bouwteam vormen, gaan daarmee aan de slag om één of meer concepten gedetailleerd uit te werken en de eindklant daarvan te overtuigen. Die aanpak zien we steeds vaker opduiken in het zorgwezen en bij penitentiaire instellingen, maar ook in de tertiaire sector en bij hybride projecten. Bij die laatste worden bijvoorbeeld appartementen gecombineerd met kantoren, een shoppingcenter, een bowling, een bioscoop, et cetera. In dergelijke realisaties kan de uitgebreide productportfolio van Legrand absoluut een meerwaarde betekenen, zeker als de benodigde componenten door Cebeo worden geleverd. Vaak worden onze producten door hen nog aangevuld met kwalitatieve producten van andere aanbieders, zodat onze systemen optimaal kunnen functioneren.”

 

Chris Vandebrouck (Sales Director bij Legrand)

Optimale voorbereiding

De samenwerking tussen Legrand en Cebeo werd vooral intens toen de groothandel de projectfocus doortrok naar de hele organisatie. Daardoor kon Cebeo nog gerichter CRM- en communicatietools inzetten bij de uitbouw van het partnership. Dat was ook voor Legrand heel interessant.

Chris Vandebrouck knikt instemmend: “Bij Legrand hebben we altijd de filosofie gehuldigd om voor omvangrijke realisaties nauw samen te werken met sterke groothandelaars. Met Cebeo loopt dat uitstekend: Patrick Delbaere kent de markt als zijn broekzak en bouwde door de jaren heen een wijdvertakt netwerk uit, dat erg complementair is met mijn commercieel contactenlijstje. Daardoor weten we perfect wat er op de markt leeft en halen we al in een vroeg stadium heel wat informatie binnen over projecten die op til staan, zodat we dit optimaal kunnen voorbereiden en onze gebundelde krachten heel gericht kunnen inzetten. Het partnership tussen Cebeo en ons is destijds gestart met één groot, gezamenlijk project. Dat liep vlot, waardoor de trein meteen goed op de rails stond. Door het partnership mettertijd uit te diepen, loopt de ketting nu optimaal gesmeerd.”

 

“Bij Legrand hebben we altijd de filosofie gehuldigd om voor omvangrijke realisaties nauw samen te werken met sterke groothandelaars.”

Chris Vandebrouck, Legrand

 

Regelmatig overleg

‘Key Account Managers’ en ‘Regio Segment Managers’ van beide bedrijven plegen dan ook regelmatig overleg. “We voelen dat de Legrand-strategie voor ‘business development’ ook eindklanten kan bekoren. Samen hebben we de kennis, de ervaring én de producten in huis om technisch-kwalitatief de juiste oplossingen van A-merken te selecteren in functie van ieder project”, vertelt Rik Desmet, bij Cebeo samen met Tom Devriendt verantwoordelijk voor de grote klanten.

 

Inhaalbeweging

Onder meer in de zorgsector en het gevangeniswezen werkt de synergie tussen Legrand en Cebeo erg productief. “Het is geen toeval dat de overheid het voorbije decennium aanzienlijk heeft geïnvesteerd in die sectoren. Zeker op vlak van infrastructuur voor gevangenissen was het noodzakelijk dat er een forse inhaalbeweging gebeurde. Zo zijn Legrand en Cebeo allebei nauw betrokken bij het verzorgen van de elektrotechnieken voor de instellingen in Haren en Dendermonde. Daarnaast zagen we de jongste jaren talrijke moderne ziekenhuizen verrijzen in Vlaanderen. Die tendens merken we nu ook in Wallonië. Daar bundelen we de krachten bij de realisatie van het Grand Hôpital de Charleroi. Daar vervullen we niet alleen de rol van distributeur, maar tekenen we ook verantwoordelijk voor de optimale organisatie van de ‘supply chain’,” aldus Tom Devriendt.

Van die meerwaarde kunnen installatiebedrijven optimaal genieten, weet Chris Vandebrouck. “We spreken duidelijk af wie wat doet, zodat we op de juiste momenten de beste beslissingen kunnen nemen, ook op logistiek vlak. Doorgaans verzorgen wij samen de communicatie met de eindklant, maar ook met de directie, de projectmanager en de calculatiedienst van het installatiebedrijf, om de ideale aanpak te bespreken. Het project in Haren illustreert dat perfect: daar heeft Cebeo alle elektronische materialen per cel aangeleverd, zodat de installateurs voor iedere afzonderlijke ruimte een specifiek pakketje met alle benodigde componenten kregen. Op die manier kunnen ze heel rendabel én tijdbesparend werken.”

gevangenis Haren

De pakketjes omvatten onder meer alle materialen om tot op celniveau domotica te voorzien, een bewuste keuze van de FOD Justitie. “Om de reïntegratie van gedetineerden te bevorderen, krijgen ze binnen de gevangenismuren nuttige taken, zoals werk in de wasserij of de drukkerij. Elke gevangene brengt daardoor minder tijd in zijn cel door. Om de cel te verlaten, gebruikt de gedetineerde een badge. Die schakelt de verlichting automatisch uit als er niemand meer in de cel aanwezig is. Zo kan je ook voor dergelijke utiliteitsgebouwen gevoelig beknibbelen op de energiefactuur”, vervolgt Chris Vandebrouck.

 

gevangenis Dendermonde

Patrick Delbaere (Sales Director Noord bij Cebeo)

“Vanuit onze afdelingen ‘business development’ werken we toe naar de meest geschikte oplossingen.”

Patrick Delbaere, Cebeo

 

Bredere schaal

Legrand en Cebeo zijn vragende partij om al in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van een nieuw project te worden betrokken. “In die fase kan het advies van onze specialisten cruciaal zijn om meteen de beste oplossingen te kiezen, zodat we die kunnen meenemen in het lastenboek”, verklaart Patrick Delbaere. “Op die manier kan de bouwheer opteren voor oplossingen die uitblinken in betaalbare duurzaamheid. Ook in de toekomst kunnen we succesvol blijven door via een strategische benadering de wisselwerking tussen producent (Legrand), onszelf, de installateur en de eindklant verder uit te spelen.”

Chris Vandebrouck hoopt zelfs nog een stapje verder te kunnen zetten: “De aanpak die we hanteren voor grote projecten is intussen al herhaaldelijk succesvol gebleken. Het zou super zijn mochten we die strategie, mits enkele aanpassingen, kunnen ‘copy-pasten’ naar kleinere projecten. Ik ben ervan overtuigd dat we onze bolide ook daar geruisloos kunnen laten bollen.”

 

MEER INFO LEGRAND

 


 

TERUG NAAR CEBEO insights 4

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.