You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Maak optimaal gebruik van je zelf opgewekte zonne-energie

De digitale meter opent deuren naar meer zelfconsumptie

14 januari 2021 zal voor veel Vlaamse PV-eigenaars wellicht de geschiedenisboeken ingaan als een zwarte dag. Op die dag besliste het Grondwettelijk Hof om de aanvraag van de VREG goed te keuren, en het recht op de terugdraaiende teller voor PV-installaties te vernietigen. Zonnepaneeleigenaars kunnen nu nog tot ten laatste 2025 uitstel vragen voor de digitale meter. We hoeven dit echter niet noodzakelijk als iets negatiefs te bestempelen, integendeel. De digitale meter opent deuren naar meer zelfconsumptie, en naar een groene(re) toekomst. Het is de taak van Cebeo om installateurs en eindklanten hiervan bewust te maken.

 

Samen naar een CO2-neutrale wereld

De oorsprong van energietransitie – van fossiele naar hernieuwbare energie – vinden we bij de klimaatdoelstellingen. Met als referentiejaar 1990 moet er tegen 2030 een vermindering van uitstoot van broeikasgassen van - 55% zijn. Het ultieme doel? Tegen 2050 leven in een CO2-neutrale wereld. Om dit te bewerkstelligen, zijn er bepaalde objectieven voor hernieuwbare energie opgesteld: het aandeel hernieuwbare energie moet omhoog, en we moeten zo efficiënt mogelijk omgaan met energie.

Het is belangrijk te beseffen dat het om een transitie gaat; het gaat geleidelijk. Men hoeft niet halsoverkop alle oude, ‘domme’ toestellen aan de deur te zetten. Gelukkig maar! Tussen nu en 2030 zullen we veel vernieuwen in onze woning (vaatwasser, wasmachine, wagen …). Op het moment dat we die apparaten moeten vervangen, denken we er best aan om een smart model aan te schaffen, of kunnen we opteren voor een elektrische wagen.

 

De energiefactuur

De eindgebruiker baseert zich op zijn energiefactuur. Energie, duur? Ons zal je het niet horen ontkennen. Maar eigenlijk bedraagt je effectieve verbruik niet eens de helft van de totale som op je eindafrekening:

  • Ongeveer een derde van de factuur is de energiekost, met name wat je daadwerkelijk aan energie verbruikt.
  • Een ander onderdeel is het nettarief: je betaalt voor het gebruik van het net.
  • Het laatste onderdeel zijn de taksen en de heffingen.

Energiefactuur

Wat is er gebeurd in het energielandschap? Door zonnepanelen worden we tegelijk producent én gebruiker. In de toekomst zal de betaling in kWh slechts 20% van je factuur bedragen. De rest zal afgerekend worden op de piekverbruiken. Waarom? Wij gebruiken het net momenteel als één grote batterij: als we energie nodig hebben, halen we af, en als we overschot hebben, steken we erop. We moeten het net echter stabiel houden, en zullen vanaf 2022 betalen voor de piekverbruiken, ook wel gekend als de invoering van het ‘capaciteitstarief’.

 

Zoektocht naar je grootverbruikers

Voor een eindgebruiker is het belangrijk te weten wat de grootverbruikers in de woning zijn. De grootste verbruikers – verwarming (60%) en sanitair warm water en ventilatie (15%) – zijn goed voor minstens 75% energieverbruik in de woning. Dit vullen we aan met huishoudtoestellen (vaatwasser, wasmachine…). Verlichting is goed voor 6%, een percentage dat al sterk naar beneden getrokken is dankzij LED- en spaarlampen.

 

Grijp in dankzij de digitale meter

digitale meter

Het grote voordeel van de digitale meter is dat je precies kunt meten hoeveel elektriciteit je van het net afhaalt, en hoeveel je erop steekt. Zo kun je pieken vermijden en wat je op het net steekt, verkopen. Het allerbelangrijkste is dat je kunt zien wat je zelfverbruik is. Momenteel verbruiken we vooral ‘s morgens en ‘s avonds, als er net geen productie van de zonnepanelen is. Als we op ons werk zijn, is er wél productie.

Onder ‘zelfconsumptie’ verstaan we dat je zélf verbruikt wat je zélf produceert, ofwel:

- op het moment dat je produceert (= directe zelfconsumptie: via een energie managementsysteem of kortweg EMS)

- sla je de opgewekte energie op om later te gebruiken (= indirecte zelfconsumptie: via een thuisbatterij)

 

Heb je nog geen digitale meter? Dan bestaan er in afwachting systemen, zoals Wiser Energy van Schneider Electric, die aangesloten worden in de elektriciteitskast, waarmee je ook al je energie kunt monitoren.

 

Energiemanagement: van manueel tot automatisch

Manuele ingrepen: je kunt kiezen voor een systeem dat je alerts geeft, op het moment dat je veel aan het injecteren bent. Het systeem vraagt je of er toestellen zijn die je kunt en wilt aanschakelen, zoals je vaat- of wasmachine, sanitair warm water opwarmen …

Automatisch (AI): systemen weten wanneer je thuis bent, wanneer je vertrekt, en gaan zelf ingrijpen en zorgen dat je energieverbruik zo laag mogelijk is

Support en training

Om onze specialisten zo goed mogelijk op te leiden, zetten wij sterk in op training, zodat zij op hun beurt de installateur zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wij werken hiervoor bovendien samen met Universiteit Gent en Howest Kortrijk.

 


Ons productportfolio


 

TERUG NAAR CEBEO HOME 5

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.