You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Nieuw distributiecentrum van Cebeo wordt duurzaamheidsparel

nieuw distributiecentrum (CDC)

‘Practice what you preach’: de bekende Engelse spreuk is het leidmotief dat centraal staat bij de bouw van het gloednieuwe CDC (Cebeo Distributie Centrum). Medio oktober is aannemer Willy Naessens gestart met de eerste fase van de werken. Het nieuwe logistieke hart van Cebeo zal vanaf de tweede helft van 2023 volledig operationeel zijn. Senior projectmanager Wim Haemelynck en logistiek directeur Danny Gotink geven graag een voorsmaakje van wat het uiteindelijk zal worden.

 

Senior projectmanager Wim Haemelynck en logistiek directeur Danny Gotink

Kort na de eeuwwisseling nam Cebeo zijn intrek in het huidige distributiecentrum (CDC) in Moeskroen. Dat verving de vroegere logistieke centra, die beide in Kuurne waren gevestigd. “Door de continue, almaar snellere groei en de uitbreiding van het aanbod is het CDC in Moeskroen tot aan de nok gevuld”, geeft Danny Gotink aan. “We waren al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. Moeskroen was de eerste optie, maar daar kregen we geen bouwvergunning. Uiteindelijk zijn we in Doornik beland, waar we in zone Tournai Ouest 3 een terrein van 11,5 hectare konden aankopen.”

 

BREEAM Excellent

De architectuur ligt in handen van AAVO Architecten uit Moeskroen, terwijl Willy Naessens de eigenlijke bouw voor zijn rekening neemt. “Voor de werken effectief gestart zijn, is er uiteraard erg veel voorbereidend werk gebeurd”, duidt Wim Haemelynck. “Dat vinden we sowieso essentieel, maar heeft ook te maken met het BREEAM Excellent-certificaat dat we willen behalen. Dit impliceert dat we onder meer op vlak van energie, ecologie, gezondheid, water en afvalstromen zo goed mogelijk willen scoren en naar de hoogst mogelijke mate van energieneutraliteit streven. Zo zullen we zelf energie opwekken met meer dan 5000 zonnepanelen op ons dak. Daarnaast kunnen we eventueel gebruikmaken van de windenergie die in de industriezone wordt opgewekt. Ook de groene inkleding van de site krijgt veel aandacht, met meer dan 500 bomen en andere florale accenten.”

“Het 18 meter hoge gebouw mag dan op het eerste gezicht een vrij klassieke constructie lijken, op energetisch vlak haalt Cebeo wél alles uit de kast”, pikt Danny in. “De ambitie is om het gebruik van fossiele brandstoffen maximaal te vermijden. De verwarming en koeling zullen volledig gebeuren op basis van geothermie en warmtepompen. Daarnaast voorzien we uiteraard de nodige aansluitingen in functie van elektrische mobiliteit. Zo zullen we alle voorbereidingen treffen om op termijn voldoende laadinfrastructuur voor groene voertuigen te kunnen plaatsen.”

Nieuw CDC in cijfers

 

“De verwarming en koeling zullen volledig gebeuren op basis van geothermie en warmtepompen.”

Capaciteitsverdubbeling

Hoewel de footprint van het nieuwe CDC gelijkaardig is als die in Moeskroen, wordt de capaciteit in de logistieke magazijnen toch dubbel zo groot door de hoogbouw en door toepassing van moderne technieken zoals smalle-gangentrucks en een automatisch bakken- en kabelmagazijn. Het gebouw in Doornik krijgt twee verdiepingen, wat in Moeskroen – waar het gebouw 9 meter hoog is – niet kon. “De verwachting is dat we met de capaciteitsverdubbeling sowieso goed zitten tot en met 2030. Mocht blijken dat er dan opnieuw een uitbreiding noodzakelijk is, is er de mogelijkheid om nog eens 15.000 m² bij te bouwen op dezelfde site”, zegt Wim, die de wensen van Cebeo vertaalt naar alle betrokken partijen en ervoor zorgt dat alle puzzelstukjes in elkaar klikken.

Paalfundering

In mei 2021 is gestart met de ophoging en de verharding van het terrein waarop het gebouw zal komen. Halfweg oktober begon de aannemer met de eerste fase, die de plaatsing van de paalfundering omvat. “In functie van een optimale stabiliteit, zullen zowat 6000 palen de grond in worden geboord. Het is de bedoeling om tegen de zomer van 2022 te starten met de installatie van de logistieke automatisering. Dik een jaar later, bij de start van het derde kwartaal van 2023, hopen we vanuit Doornik de eerste pakketten naar onze klanten te kunnen versturen”, aldus Danny

 

Ontsluiting

Ook op vlak van toegankelijkheid is het nieuwe CDC ideaal gelegen. “De industriezone bevindt zich op de kruising van de autosnelwegen E403 en E42. Vracht- en bestelwagens zullen dus in een mum van tijd alle richtingen uit kunnen. Waar we in Moeskroen gevestigd zijn vlakbij een residentiële wijk, is dat in Doornik geenszins het geval, waardoor er geen overlast voor de buurt zal zijn.”

Het nieuwe CDC wordt het neusje van de zalm

“De integratie van ergonomische werkplekken en machines zorgt ervoor dat er minder manueel til- en hefwerk moet gebeuren.”

 

Het nieuwe CDC wordt het neusje van de zalm inzake technologie, met toepassingen op gebied van optimale isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en klimatisatie. “Met glaspartijen van circa 1500 m² is er veel daglichtinval. Op die manier bevorderen we het mentale welzijn van onze mensen.”

Ook op gebied van logistieke inrichting streeft Cebeo naar optimale werkomstandigheden voor de medewerkers. “De integratie van ergonomische werkplekken en machines zorgt ervoor dat er minder manueel til- en hefwerk moet gebeuren. Dat zal de fysieke gezondheid van onze mensen ten goede komen,” vertelt Wim.

 

De conclusie is duidelijk. “Het nieuwe distributiecentrum wordt een heel modern gebouw dat ‘La Référence’ zal zijn voor onze medewerkers, onze klanten en onze planeet”, besluit Danny.

 


 

TERUG NAAR CEBEO BUILDINGS 5

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.