You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

OPPLE en Cebeo helpen installateur overstappen naar ‘Smart Lighting’

De laatste doet het licht uit’: dat bekende, traditionele ‘bevel’ mogen we op termijn vermoedelijk definitief uit onze woordenschat schrappen, want slim gestuurde verlichting schakelt zichzelf wel aan en uit. De trein van ‘smart lighting’ staat goed en wel op de rails. Verlichtingsproducent OPPLE en Cebeo doen er met gerichte inspanningen alles aan om zoveel mogelijk wagonnetjes op die locomotief aan te haken. Jan Hoogstra (Head of Sales Europe bij OPPLE) en An Moors (Category Manager bij Cebeo) vertellen hoe het unieke partnership tussen beide bedrijven op dat vlak het verschil kan maken.

‘Smart lighting’ maakt komaf met de traditionele manieren om verlichting te installeren en te bedienen. “Deze aanpak maakt het zowel bij nieuwbouw als renovaties mogelijk om verlichting draadloos te regelen via het Bluetooth Mesh-protocol, dat een stuk verder reikt dan ‘gewone’ bluetooth”, opent Jan Hoogstra. “Het laat toe om via een app op je smartphone verlichtingsscenario’s te programmeren en te bedienen. Zo kan je de verlichting thuis of op kantoor bijvoorbeeld aanpassen in functie van het daglicht, wat zowel de productiviteit van mensen bevordert als extra energie bespaart. Bovendien vergt het minder werk voor installateurs: zij hoeven hiervoor geen extra kabels te trekken en kunnen de installatie zelfs sneller voltooien dan bij de traditionele aanpak.”

 

Opple Smart lighting

Jan Hoogstra (Head of Sales Europe bij OPPLE)

“Draadloze installaties laten de vakman toe om enorm veel tijd te winnen.”

Jan Hoogstra, Opple

 

Wég drempelvrees

Goed nieuws dus, al is lang niet iedereen al op de hoogte van de huidige mogelijkheden. “Zeker voor kleinere installatiebedrijven is het uitdagend om voortdurend de vinger aan de pols van de markt te houden”, weet An Moors. “Vaak leeft bij hen ook een bepaalde drempelvrees om met dergelijke innovaties aan de slag te gaan. Daarnaast hebben ze het vooroordeel dat het voor hen moeilijker wordt. Dat was bij de introductie van LED en halogeenlampen eveneens het geval, tot ze via een opleiding merkten dat het net andersom is. Eens ze het onder de knie hebben, zijn ze volledig overtuigd en ambitieus om het zelf mee in de markt te helpen zetten.”

Die positieve ommezwaai heeft ook andere redenen, beklemtoont Jan Hoogstra: “Installateurs hebben doorgaans een goed gevuld orderboekje. De productiviteit van hun mensen is dan ook van enorm belang. Bij traditionele elektriciteitswerken zijn vaklui ongeveer 65% van hun tijd bezig met dat waarvoor ze zijn opgeleid. Daarnaast kruipen er veel uren en energie in het zeulen met kabels. Draadloze installaties nemen beduidend minder tijd in beslag. Onlangs namen we de proef op de som bij een Nederlands project. Daar moest de installateur circa 600 armaturen vervangen. De tijdsduur was begroot op die van een traditionele installatie, maar achteraf bleek het team liefst 115 uur te hebben gewonnen. Niet alleen is de eindklant tevreden over de snellere oplevering, de installateur kan zich ook vlugger op een ander project gaan toeleggen.”

 

Van klein naar groot

De introductie van ‘Smart Lighting’ gaat aanvankelijk sneller bij kleinere dan bij grotere installatiebedrijven. “Kleinere spelers hebben meer rechtstreeks contact met de eindklant, voor wie ze vaak ook de adviseur zijn. Meer uit de kluiten gewassen installatiebedrijven focussen zich vaak op grotere projecten, waarbij ze strikt het lastenboek moeten volgen. Daarom is het belangrijk ook de voorschrijvers te benaderen. Met OPPLE zijn we daar volop mee bezig, zodat we de markt vanuit twee richtingen kunnen aanpakken. We investeren momenteel dan ook sterk in naamsbekendheid”, aldus Jan Hoogstra.

 

“Van zodra de fluorescentielampen worden gebannen, zal intelligente verlichting zijn opmars kunnen versnellen.”

An Moors, Cebeo

An Moors (Category Manager bij Cebeo)

“De slaagkans bij grote projecten is groter als de renovatie gefaseerd verloopt”, pikt An Moors in. “Neem bijvoorbeeld een school, waar bijvoorbeeld eerst de verlichting in de gangen wordt gerenoveerd, om vervolgens de sporthal en later de verschillende klassen aan te pakken. Daarvoor leent ‘Smart Lighting’ via Bluetooth Mesh zich ook perfect.”

 

Voor die grote projecten biedt ook de Smart Connect Box van OPPLE toegevoegde waarde. “Hiermee kan je het energieverbruik in kantoren, productie-units en tertiaire gebouwen volledig monitoren. Je bespaart sowieso al energie via de leds, maar daarnaast weet je via dat systeem perfect hoelang in elke ruimte het licht heeft gebrand. Zo kan je gericht gaan bijsturen en onderhoud plannen. Dit product is een extensie van het ‘Smart Lighting’-systeem voor de veeleisende gebruiker, met meer functionaliteiten”, vervolgt Jan Hoogstra.

 

Kantooruimte

Smart community

Sinds 2021 schakelen OPPLE en Cebeo een versnelling hoger in het sensibiliseren van de markt via de Smart Community. “Via dit online platform plegen Cebeo-lichtspecialisten overleg met productontwikkelaars, sales- en marketingmensen van OPPLE: welke producten zijn beschikbaar, via welke tools en kanalen kunnen we die in de markt zetten? Hoe kunnen we via Cebeo Campus opleidingen organiseren die integraal op de noden van de installateur zijn afgestemd? Die trainingssessies zijn heel ‘hands on’, waarbij de deelnemers via demokoffers simulaties kunnen uitvoeren om de klus in de vingers te krijgen. Cebeo verzorgt ook de opvolging: we analyseren waar het product scoort en waar niet, zodat we ook daar kunnen bijsturen”, duidt An Moors.

Dat gebeurt echt doordacht, zo bewijst een praktijkvoorbeeld. “We wilden een nieuwe ‘switch’-knop lanceren, maar veel installateurs hapten niet toe, omdat ze gewoon zijn om met oplossingen van Niko te werken. Daarom komen we in april 2022 met een nieuwe module die je achter de Niko-switch kan integreren. Zo kan je met de Niko-oplossing ons systeem bedienen”, getuigt Jan Hoogstra over de flexibiliteit bij OPPLE.

 

Van kantoor en klaslokaal tot parkeergarage en magazijn

Sowieso zal ‘Smart Lighting’ de komende jaren verder doorbreken. “De EU-wetgeving zal op dat vlak voor een belangrijke stimulans zorgen”, verklaart An Moors. “Van zodra de fluorescentielampen worden gebannen, zal intelligente verlichting zijn opmars kunnen versnellen. Er is geen enkele reden waarom dat niet zo zou zijn, want het is een win-winverhaal.”

“Onze huidige portfolio is perfect bruikbaar voor kantoren, intussen zetten we ook volop de stap naar de industrie en tertiaire realisaties”, verklaart Jan Hoogstra. ‘’Neem bijvoorbeeld een parkeergarage waarin je alle huidige armaturen vervangt door Bluetooth Mesh aangestuurde LED- armaturen en sensoren. Deze waterdichte ‘smart’ armaturen en ‘smart’ sensoren zorgen eenvoudig voor een enorme energiebesparing. De verlichting kan automatisch weer dimmen wanneer de sensoren geen beweging detecteren, maar zal nooit volledig uit gaan. Dit zorgt voor een hoog veiligheidsgevoel, met een maximaal haalbare energiebesparing.”

 

MEER INFO OPPLE

 


 

TERUG NAAR CEBEO insights 4

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.