You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Partnerships bouwen - Wat betekent Cebeo voor jou en je klant?

Cebeo geeft kennis door via de installateur

Cebeo geeft kennis door via de installateur

Door externe factoren zoals de betonstop, vergrijzing van de bevolking,… gaan mensen anders wonen. Nieuwe energienormen leiden tot de implementatie van nieuwe technieken in en rond de woning. Dit alles resulteert in steeds complexere residentiële technische installaties. “Cebeo wil de installateur hierin ondersteunen. En via onze professionele klanten, willen we ook de eindmarkt leren kennen”, klinkt het.

LEES VERDER


Bouwheer maakt duurzame keuzes

Een goed geïnformeerde bouwheer maakt duurzamere keuzes

Energie-efficiëntie, comfort en veiligheid zijn basisvereisten voor heel veel tertiaire en commerciële gebouwen. De mogelijkheden om hieraan invulling te geven, evolueren voortdurend en zijn afhankelijk van de functie van het gebouw. Zeker is: als elke schakel in de keten van het bouwproces goed geïnformeerd is en over voldoende kennis beschikt, zullen veel betere en duurzame keuzes gemaakt worden voor de technische installaties.

LEES VERDER

Partnerships met industrie op vele domeinen

Partnerships met industrie op vele domeinen

Cebeo wil een partner zijn die rechtstreeks op de noden van de industrie inspeelt. De toegevoegde waarde bevindt zich op verschillende vlakken: producten, technische expertise, logistiek en e-commerce. Een waaier van diensten dus, waarmee Cebeo het label van ‘box mover’ van zich afschudt en duidelijk de ambitie als gespecialiseerde groothandel waarmaakt.

LEES VERDER

Integratiemogelijkheden bieden enorme tijdwinst voor klanten

Integratiemogelijkheden bieden enorme tijdswinst voor klanten

Optimalisatie van de digitale flow tussen onze klant en Cebeo, dat is het opzet van E-Integratie. Zo kan elk zijn eigen job beter uitvoeren, zowel Cebeo als de klant die zijn orders bestelt en ontvangt. Een geslaagde e-integratie staat of valt met een correcte koppeling tussen de Cebeo e-shop en het systeem van de klant. Daarna kiest de klant: van elektronisch bestellen tot elektronische leverbons en facturatie: een digitale flow van A tot Z is mogelijk. Zo minimaliseer je fouten, en bespaar je tijd en kosten.

LEES VERDER


 

download volledig dossier

bekijk volledig dossier

 


 

Cebeo geeft kennis door via de installateur 

 

Michele Debrabandere, Market Segement Manager Residentieel bij Cebeo

De residentiële markt is in volle evolutie. Door externe factoren zoals de betonstop, vergrijzing van de bevolking, kleinere gezinnen… gaan mensen anders wonen. Daarnaast leiden het toenemende onveiligheidsgevoel en nieuwe energienormen tot de implementatie van nieuwe technieken in en rond de woning. Dit alles zorgt ervoor dat residentiële technische installaties steeds complexer worden. “Cebeo wil de installateur hierin ondersteunen. En via onze professionele klanten, willen we ook de eindmarkt leren kennen”, weet Michèle Debrabandere, Market Segment Manager Residential bij Cebeo. “Want hoe beter wij de markt en de noden kennen, hoe beter we de installateur kunnen helpen in zijn contact met zijn eindklant. Uiteindelijk helpen we zo de installateur mee evolueren in deze markt.”

 

Een complete oplossing aanbieden

“Cebeo heeft als sterkte dat we een totaaloplossing kunnen aanbieden. We limiteren ons niet tot enkele technieken. Ons aanbod omvat zowel elektrische installatie, verlichting en kabel tot PV-panelen, opslag en sturing van energie en security oplossingen. Wie zonnepanelen plaatst, wil ook inzicht krijgen in hoeveel energie hij produceert, en hoe hij vervolgens die energie kan beheren om zijn comfort te verhogen. Dankzij Cebeo kan de installateur een complete oplossing aanreiken aan zijn klant.”

Nog een realiteit: niet elke installateur is vandaag al even vertrouwd met deze nieuwe technieken. “Dus ook daar bestaat onze taak erin om hem hierin te ondersteunen, met Campus opleidingen bijvoorbeeld. Ons opleidingsaanbod voor installateurs is heel sterk uitgebreid en gespecialiseerd.”

 

Hoe de installateur ondersteunen?

Een belangrijke vraag voor Cebeo luidt: “Hoe ziet de eindmarkt van onze installateur eruit?” Want de residentiële markt is meer dan ‘woningbouw’. Van luxevilla tot sociale woning over studentenkamers, serviceflats en appartementen tot sleutel-op-de-deurwoningen en ‘small office & home office’. “Elk hebben ze andere uitdagingen. De residentiële markt is divers en we willen onze installateur behalve oplossingen op maat, ook de juiste informatie en service aanbieden.”

Residentieel technieken

Investeren loont

Eindklanten stellen steeds meer vragen over nieuwe technieken, energiemeting, sturing van energie. “We moeten de installateurs helpen om deze te verkopen aan hun klanten. Want wie concurrentieel wil blijven, zal hierin moeten investeren.” In de eerste plaats biedt Cebeo dus ondersteuning door middel van sterke opleidingen, met eventuele certificatie. Maar Cebeo doet nog meer.

 

Goed onderbouwd dossier opmaken

Naast deze campus opleiding kan Cebeo de klant echt wel bijstaan bij het benaderen van zijn eindklant. “De installateur kan de bouwheer tot bij ons brengen. Zo kunnen onze technische specialisten helpen een oplossing uit te werken die beantwoordt aan zijn noden. Voor verlichting en automatisering beschikken we hiervoor over showrooms, die dat extra duwtje in de rug kunnen geven. Daarnaast hebben we reeds verschillende calculatoren – voor bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepompboiler - op onze website die vrij te gebruiken zijn, ook door de eindklant. Dit aanbod zal nog worden uitgebreid”, weet Michèle Debrabandere.  

“De bouwheer verwacht van zijn installateur meer dan alleen technische argumenten: hij wil een compleet en uitgewerkt dossier. En daar is Cebeo zeker een meerwaarde. Elke particulier wordt vroeg of laat geconfronteerd met de vraag hoe zijn huis energiezuiniger te maken. Wij helpen de installateur een oplossing aan te bieden, niet zomaar met ‘een product’.”

 

woning residentieel

Zehnder - ventilatie

Verlichting

 

Digitale showroom

“De competentie van de vele medewerkers van Cebeo stellen wij hiervoor ook volledig ten dienste van de installateur. Zij zorgen voor goed gedocumenteerde en geargumenteerde offertes. Dit kan de basis zijn voor het dossier dat de installateur opmaakt voor zijn eindklant. Daarnaast kan hij terecht in de filialen, op de website met calculatoren en vele marktinformatie, de Cebeo e-shop en app en onze Cebeo LIghtstudio’s. Volgend jaar start Cebeo zelfs met een digitale showroom in Brugge.”

 

Betrouwbare partner

Michèle Debrabandere besluit: “Cebeo is marktleider en telt meer dan 50 filialen over België, wat zeker een grote troef is. We streven ernaar zo dicht mogelijk bij onze klant te staan en hem sterk bij te staan in deze grote veranderingen. Ook onze naambekendheid bij de bouwheer willen we vergroten. De bouwheer moet Cebeo ook zien als een inspiratiebron en betrouwbare bron voor nieuwe technieken. Samen met de installateur kunnen we hem de oplossing bieden voor zijn comfort en zijn energiezuinige woning.

 


 

Een goed geïnformeerde bouwheer maakt duurzamere keuzes 

 

Geert Bordau, Market Segment Manager Commercial bij Cebeo

Energie-efficiëntie, comfort en veiligheid zijn basisvereisten voor heel veel tertiaire en commerciële gebouwen. De mogelijkheden om hieraan invulling te geven, evolueren voortdurend en zijn afhankelijk van de functie van het gebouw. Zeker is: als elke schakel in de keten van het bouwproces goed geïnformeerd is en over voldoende kennis beschikt, zullen veel betere en duurzame keuzes gemaakt worden voor de technische installaties. Maar hoe verzamel je als installateur of bouwheer die kennis? En is hier een rol weggelegd voor Cebeo? Ja, en we leggen graag uit welke.

.  

 

Context: segmentatie van de tertiaire of commerciële markt

‘Tertiaire gebouwen’ is een algemene noemer voor kantoorgebouwen, sportaccommodatie, woonzorgcentra, commerciële gebouwen, hospitality, logistieke distributiecentra… Deze gebouwen hebben wel een aantal gelijkaardige vereisten, maar verlichting in een zwembad zal compleet anders ingevuld worden dan in een woonzorgcentrum.

Net omwille van deze redenen zal Cebeo in de toekomst de tertiaire en commerciële markt verder ‘verticaal’ indelen en zo beter inspelen op de specifieke behoeftes van elk segment. Geert Bordau, Market Segment Manager Commercial bij Cebeo, weet precies waarom die verticale benadering zich opdringt: “De tertiaire markt is een veranderende markt. Denk aan de opmars van automatisatie van gebouwen, waarbij comfort en energie een katalysator zijn. Een ander voorbeeld is zelfconsumptie van de geproduceerde

“Niet alleen de oplossingen, ook de normen veranderen. Het is voor de installateur en de bouwheer niet vanzelfsprekend om van dit alles zelf op de hoogte blijven. Toch hebben zij allebei behoefte aan een verstaanbaar verhaal. Cebeo beschouwt het als zijn opdracht om de markt te informeren en ondersteunen.”energie, waarvoor opslag van energie en laadinfrastructuur essentieel zijn.”

 

Wat kan Cebeo betekenen voor de eindmarkt?

 

1. Opleiding

Een eerste cruciaal aspect is opleiding. Cebeo heeft een traditie in het opleiden van zijn directe klant, de installateur. Als we nu ook eindklanten informeren en opleiden, heeft dit één belangrijk doel: business genereren voor de installateur. Via opleiding en kennisoverdracht willen we de gebruiker ervan overtuigen voor een efficiëntere en toekomstgerichte oplossing te kiezen. Zo winnen de installateur én de eindklant.

 

 

2. Kennis over wetgeving en normering

Wat telt voor woningbouw gaat zeker ook op voor kantoorbouw: duurzaam bouwen en renoveren worden steeds belangrijker. Dat wordt deels gestuurd door wetgeving. Je kan er dus niet onderuit. Wel kan je het als eindklant als een kans beschouwen om aan een ‘groen’ imago te bouwen, waardoor je als bedrijf aantrekkelijker wordt als werkgever. Het kan ook een concurrentieel voordeel opleveren, want voor opdrachten of aanbestedingen worden soms voorwaarden gesteld in verband met inspanningen voor het milieu.

Cebeo begeleidt en informeert de installateur in functie van wijzigende wetgeving en normering. Hetzelfde geldt voor onze eigen medewerkers. Zij moeten weten: welke zijn de juiste oplossing voor de klant, rekening houdende met de wijzigende wetgeving en marktevoluties?

 

Fietsenwinkel

Burelen

Zonnepanelen

 

3. Projectbegeleiding

Neem bijvoorbeeld de Europese directieve rond ‘Energy Performance of Buildings’. Het is duidelijk dat alle EU lidstaten nog meer inspanningen zullen moeten leveren om de gebouwen energie-efficiënter te maken. Vandaag is slechts 25% van de gebouwen energie-efficiënt. Er zullen zich dus heel wat renovaties opdringen. Vandaag zijn HVAC en verlichting vaak de grotere verbruikers in een gebouw. Door een correcte automatisatie en ledificatie is er nog een drastische reductie van het energieverbruik mogelijk.

Op de tertiaire markt liggen ook nog veel opportuniteiten wat HVAC betreft. Het ideaal is om op een CO²-neutrale manier te verwarmen, in combinatie met PV om het elektriciteitsverbruik te compenseren. Je merkt dat het aantal technieken dat bijdraagt voor energie-efficiëntie snel oploopt. Cebeo kan een project van A tot Z begeleiden, daarbij steunend op de kennis die het in huis heeft, de expertise van de fabrikant én het uitgebreide assortiment aan technieken en oplossingen.

Hoe vroeger de specialisten van Cebeo in het project betrokken worden des te beter ze hun oplossing kunnen uitwerken. Niet alleen hun kennis betekent een meerwaarde, ook de keuze uit meerderde oplossingen is een voordeel.

 

 

4. Partnerships

Hoe weet je nu of een gebouw al of niet energie-efficiënt is? Fysieke factoren van het gebouw of de leeftijd van de technieken zeggen al een en ander. Maar pas wanneer je concrete metingen uitvoert en analyseert, kan je echt aan de slag. Hier liggen de opportuniteiten voor toepassing van slimme verdeelborden. Cebeo kan hiervoor terugvallen op zijn erkende competentiecentra specialisten en het partnership met Schneider Electric. Via de installateur wordt daar op basis van het lastenboek of vanuit een behoefteanalyse een oplossing uitgewerkt, zodat het bord kan samengesteld worden.

Een volgende stap bestaat uit slimme automatisatie in functie van het comfort en energiebeheer. Het is belangrijk om de gebouwenbeheerder of facility managers te betrekken in dit proces. In een slim kantoorgebouw kan je op basis van de verkregen data ook ruimtes en resources (ook de schoonmaakploeg) efficiënter inzetten.

 

Technieken commercieel

 

Toekomst?

Samenvattend kunnen we stellen dat technieken en normen een stroomversnelling doormaken. Hierdoor verandert ook de eindmarkt. “Met het oog op die toekomst gericht, durven we ons de vraag stellen: ‘Is de bouwheer steeds op de hoogte van nieuwe technieken die bijdragen tot een beter comfort, een beter welzijn, een aangenamere/efficiëntere werkomgeving die ook nog eens kunnen bijdragen tot een lager energieverbruik waardoor zij ook hun steentje kunnen bijdragen tot een lagere CO2 uitstoot?’ Wij zien het als onze taak om samen met de installateur de bouwheer op basis van zijn noden en behoeftes te informeren”, besluit Geert Bordau. “Dankzij een partnership met Cebeo zal hij deze service ook optimaal kunnen aanbieden.”

 

 

40%

Tegen 2030 wil de EU de CO² uitstoot met (ten minste) 40% reduceren. In Europa zijn gebouwen verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik, en 36% van de CO² uitstoot. Die cijfers behoeven eigenlijk geen uitleg. Let op: dit gaat dus over ‘buildings’, maar daar horen ook de kantoorgebouwen uit de industrie bij. Zelfs het ‘omhulsel’, zoals de verlichting en andere technieken, horen hier ook bij.

NZEB

Het gebruik van slimme technieken in een gebouw dient meerdere doelen. Comfort verhogen en energie besparen zijn de belangrijkste. Waar we binnen de residentiële markt al spreken over BEN (bijna energie neutrale) woningen, is binnen de tertiaire markt ‘NZEB’ (Nearly Zero Energy Buildings), het vierletterwoord.

 

 

 


 

Partnerships met industrie op vele domeinen 

 

Cebeo wil een partner zijn die rechtstreeks op de noden van de industrie inspeelt. De toegevoegde waarde bevindt zich op verschillende vlakken: producten, technische expertise, logistiek en e-commerce. Een waaier van diensten dus, waarmee Cebeo het label van ‘box mover’ van zich afschudt en duidelijk de ambitie als gespecialiseerde groothandel waarmaakt.

 

Technische knowhow voor automatisering, kabel en gebouwtechnieken

Wie productie zegt, denkt automatisch aan… automatisering. Zeker nu IoT volop zijn intrede doet in de industrie. Dankzij partnerships met fabrikanten – zoals met Siemens - heeft Cebeo zijn expertise op dit vlak gevoelig opgekrikt. Daarnaast biedt de kennis over het gebruik van de juiste kabel en van diverse energie-efficiënte gebouwentechnieken - verlichting en hernieuwbare energiesystemen bijvoorbeeld - een absolute meerwaarde voor industriële bedrijven.

 

Maarten Rood, Market Segment Manager Industry bij Cebeo

 

Cebeo heeft als groothandel een evolutie doorgemaakt, waarbij kennis en service gevoelig aan belang gewonnen hebben. Dat geldt ook voor automatiseringsoplossingen. “Ons portfolio blijft natuurlijk essentieel, want voor oplossingen heb je ook de juiste producten nodig”, weet Maarten Rood, Market Segment Manager Industry bij Cebeo.

“Maar de technische competenties van onze specialisten zijn evenzeer cruciaal. Voor automatiseringsoplossingen van Siemens bijvoorbeeld volgden onze specialisten de nodige opleiding, zodat ze gefundeerd advies kunnen geven over welke applicaties het beste een antwoord bieden aan de noden van de klant. Ze houden daarbij rekening met toekomstige evoluties en stellen voor om bestaande oplossingen te upgraden, zodat ze klaar zijn voor IoT toepassingen.”

Partnerships zoals met Siemens hebben dus een meerwaarde voor de industriële eindklant. Cebeo onderzoekt de mogelijkheid van gelijkaardige partnerships met andere fabrikanten, zodat steeds de meest passende oplossing kan toegepast worden.

 

Hybride kabel

Digitalisering is de rode draad bij automatiseringsoplossing en dat heeft eveneens de impact op de keuze van het type kabel. “De tendens is om meer voor hybride kabel te kiezen, waarbij energie en data gecombineerd worden”, weet Maarten Rood. “Natuurlijk is erthernetkabel niet meer weg te denken. En ook EMC-kabel wordt meer toegepast. Aangezien de productie meer elektronisch wordt aangestuurd, verhoogt de kans op storingen door hoogfrequente signalen. EMC-kabel voorkomt deze storingen. Het is een technische aangelegenheid, waarbij het advies van onze specialisten aangewezen is.”

 

Energie-efficiëntie

Voor industriële bedrijven is energie-efficiëntie meer dan ooit aan de orde. Dit betekent ook dat de bedrijfsgebouwen uitgerust moeten worden met zuinige technieken. Bij nieuwbouw kunnen deze meteen in het concept opgenomen worden. Bij bestaande gebouwen loont het eveneens de moeite om bestaande installaties te vernieuwen of bijvoorbeeld een PV-installatie te plaatsen.

Het gaat om investeringen dus, en daarvan moet aangetoond worden dat ze rendabel zijn. Ook hier vormen betrouwbaar advies en expertise van specialisten de basis. “Verlichting, automatisering van technieken en zonnepanelen zijn oplossingen die bijdragen tot de energie-efficiëntie van een gebouw. De specialisten van Cebeo kunnen de haalbaarheid van de investering becijferen aan de hand van ROI- en TCO-berekeningen. Bovendien hebben ze ook de technische competentie om studies te maken en de juiste materialen te kiezen.”

 

Ijsberg

 

Laat je MRO kosten smelten in 5 stappen

 

Het heeft wel degelijk nut om je elektrotechnische MRO-producten zoveel mogelijk bij één leverancier te kopen. ‘Single sourcing’ heeft het voordeel dat je gevoelig bespaart op administratieve kosten. Deze kosten kan je het beste vergelijken met het niet zichtbare deel van een ijsberg: ze zijn veel groter dan de zichtbare deel, met name de kost van het product zelf.

De onzichtbare administratieve en voorraadkosten bedragen al snel zo’n 60% van de totale kost, de productkost zelf slechts 40%. Hier zit dus een fors besparingspotentieel op administratie en voorraadkosten. Dit kan door te kiezen voor één unieke leverancier voor elektrotechnische MRO-producten.

“Het is niet dat dit besef nog niet aanwezig is in de industrie: er worden wel degelijk contracten afgesloten voor de aankoop van MRO-producten”, weet Maarten Rood. “Tegelijk stellen we vast dat er nog veel aan ‘maverick buying’ gedaan wordt: men koopt nog dikwijls aan buiten de bestaande contracten. Dit kost deze bedrijven nodeloos veel geld.”

 

5 stappen

Om zowel het MRO-assortiment als de administratieve procedure zo goed mogelijk op punt te stellen, kiest Cebeo voor een gefaseerde aanpak die leidt tot een structurele samenwerking. Deze benadering verloopt in 6 stappen, die de niet zichtbare kost voor de MRO-producten systematisch laat ‘smelten’.

MRO in 5 stappen

 

MRO benadering

1. Analyse klantenbehoefte

2. Voorstel

3. Overeenkomst

4. Implementatie

5. Evaluatie

 

Maatwerk op alle vlak

“Als groothandel beschikken we al over een bijzonder groot productassortiment. In het kader van een MRO-overeenkomst kunnen we dit nog uitbreiden, door producten van niet standaardleveranciers aan te bieden. In combinatie met het ‘service level agreement’ (SLA) dat we met de klant afsluiten, kunnen we echt van maatwerk spreken”, besluit Maarten Rood.

 

 

Logistieke service, meer dan stipt leveren

Behalve wanneer en waar je je bestellingen ontvangt, kan ook hoe je deze levering krijgt een groot verschil maken. Cebeo biedt dan ook geen ‘logistieke eenheidsworst’ aan, maar denkt mee na over hoe het aanleveren van het materiaal de klant maximaal kan ontzorgen. Meer zelfs, het kan helpen om een competitief voordeel te realiseren.

Voor Cebeo is logistiek op maat is geen holle slogan. Het is ook een vlag die verschillende ladingen kan dekken. Maarten Rood: “Het uitgangspunt is dat we samen met de klant analyseren welke de noden zijn en hoe Cebeo hierop kan inspelen. Elke klant kan rekenen op standaard diensten zoals levering op binnen de 24u van voorraadproducten op de locatie naar keuze. De manier van aanleveren kan echter ook een verschil maken. Zo kan het dat een klant efficiënter werkt wanneer een aantal producten samen in één kit geleverd worden, in plaats van apart. Dit zijn opties die we samen bekijken. Voor een liftenbouwer bijvoorbeeld leveren we alle nodige componenten per installatie samen in een kit. Dat laat de techniekers toe veel efficiënter te werken.”

 

Preassemblage

De gedeeltelijke preassemblage van producten is een andere service die Cebeo aanbiedt. “Het kan om eenvoudige zaken gaan, zoals een kabel en stekker die al aan elkaar gezet worden. Maar ook hier kan het een tijdswinst betekenen voor de klant.”

Tijd is winst

Dit type vragen krijgt Cebeo steeds vaker. Dit verwondert Maarten Rood ook niet. “Zoals gezegd verhoogt het de efficiëntie van de bedrijven. Hogere efficiëntie is voor hen dan weer de manier om een juiste prijs te vragen voor hun product. Onze logistieke diensten op maat helpen industriële bedrijven dus een competitief voordeel te creëren. Daarom onderzoeken we ook hoe we ons bestaande arsenaal van logistieke diensten verder kunnen uitbreiden.”

 

 


Integratiemogelijkheden bieden enorme tijdswinst voor klanten 

 

Optimalisatie van de digitale flow tussen onze klant en Cebeo

Optimalisatie van de digitale flow tussen onze klant en Cebeo, dat is het opzet van E-Integratie. Zo kan elk zijn eigen job beter uitvoeren, zowel Cebeo als groothandel als de klant die zijn orders bestelt en ontvangt. Een geslaagde e-integratie staat of valt met een correcte koppeling tussen de Cebeo e-shop en het systeem van de klant, zodat alle informatie steeds actueel is. Daarna kiest de klant: van elektronisch bestellen tot elektronische leverbons en facturatie: een digitale flow van A tot Z is mogelijk. Zo minimaliseer je fouten, en bespaar je tijd en kosten.

.  

 

“E-integratie is in het bijzonder interessant voor industriële MRO klanten, die op regelmatige tijdstippen bepaalde volumes bestellen”, vertelt Freddy Spanhove, E-business Manager bij Cebeo. “Maar eigenlijk heeft elke klant baat bij een transparant bestel- en leverproces. Voor klanten die met een softwareprogramma zoals Ariba werken, zet Cebeo dan cataloog-connecties op naar de Cebeo e-shop. Daarbij is ‘punch-out’ een cruciaal element.”

 

Punch-out

“In eerste instantie moeten de juiste prijzen in het systeem van de klant zitten. Is dat niet het geval, wreekt zich dit in de rest van het circuit. Via Ariba is er een punch-out: een directe connectie met de Cebeo e-shop. Zo beschikt hij over de juiste artikelen en prijzen, waarna hij tot een aanvraag tot bestelling kan overgaan.”

 

Kwalitatieve data

“De klant kan dan een order doorsturen, dat Cebeo verwerkt. Door het feit dat het kwalitatieve én dynamische data zijn, afkomstig uit ons systeem, is de kans op verwerking 100%. Om maar te zeggen: de beginfase is van cruciaal belang. Wij bieden de tools aan, de klant moet de stappen op een goede manier zetten.”

 

mogelijke flow e-integratie

 

 

Mogelijke flow E-integratie

1. Punch-out - 2. Klant doet aanvraag tot bestelling - 3. Order in gestructureerd (xml) formaat komt binnen bij Cebeo - 4. Klant ontvangt: gestructureerde orderbevestiging - elektronische leveringsbon - elektronische factuur - 5. Klant kan intern proces van receptie optimaliseren - 6. Elektronische factuur wordt geboekt bij klant - 7. Three-way matching mogelijk: bestellijn – receptielijn – factuur

 

Resultaat?

“De klant hoeft geen manuele factuurcontrole meer te doen, met enorme tijdswinst en het uitsluiten van fouten tot gevolg. Dit proces loopt al met diverse klanten. En we merken dat die samenwerking gewoon blijft lopen, zonder dat er nog verdere tussenkomsten nodig zijn.”

“Dit is het ideale scenario. Wanneer duiken nog problemen op? Indien een aantal zaken gedurende het proces niet gerespecteerd worden. Stel: een order wordt doorgestuurd via mail. Dan kunnen gemakkelijk typ- of leesfouten optreden. Maar een order verstuurd via XML naar een systeem, sluit dit uit.”

 

 

 

Mobiele app

“Wat ook erg gewaardeerd wordt door klanten, is de e-integratie met de mobiele app en de Cebeo e-shop. Omdat we de mobiele app volledig zelf hebben ontwikkeld, kunnen we die in perfecte harmonie met onze Cebeo e-shop integreren met het eigen systeem van de klant.”

E-integratie met de mobiele app en Cebeo e-shop

 

Aanvraag tot bestelling

“Een praktijkvoorbeeld: een werknemer van een klant die on the field werkt, zoals een technieker, die zelf geen orderbevoegdheid heeft, kan zijn gewenste artikel in de app invoeren. Cebeo kan die bestelfunctie deactiveren, maar wel zodanig dat het winkelmandje wordt overgezet naar de Cebeo e-shop. De aankoopverantwoordelijke bij onze klant krijgt dan een melding van deze ‘aanvraag tot bestelling’, waarna hij deze eventueel via punch-out kan transfereren naar zijn eigen systeem.”

“Dit leidt tot een veel betere afstemming tussen de gebruiker op de werf en de aankoop. Geen gedoe meer met briefjes of mails met beschrijvingen van producten, al dan niet foutief, maar meteen selectie van de juiste referentie in de app, direct van op de werf. De orderbevestiging loopt ook terug naar de technieker in het veld, zodat ook hij weet wanneer zijn bestelling geleverd wordt.”

 

Elektronische leveringsbon

“Beeld je in, de technieker op de werf ontvangt zijn goederen met papieren leveringsbon. In de praktijk geraken er zo al te vaak leveringsbonnen verloren. Dit is een veel terugkerend verhaal bij grotere klanten. De oplossing? Wederom de mobiele app. Daarmee scan je de colli barcode, waarna een ‘goods receipt’ in een XML-formaat wordt gestuurd, direct naar het systeem van de klant. Zo is zijn administratie meteen in orde. Met een enorme tijdswinst er bovenop.”

E-facturatie

“Steeds meer klanten zijn vragende partij voor e-facturatie. Dit is niet gewoon een factuur via mail of pdf, want die kunnen nog steeds foutief geïnterpreteerd worden bij een OCR conversie. Bij e-facturatie is de boodschap gestructureerd. De overheid heeft hierin de laatste jaren een voortrekkersrol gespeeld, door gestructureerde e-facturatie op te leggen aan zijn leveranciers. Bedoeling is dat onze facturen rechtstreeks geboekt kunnen worden in het boekhoudsysteem van de klant.”

Een schoolvoorbeeld

“Vaak beperkt een klant zich tot de punch-out cataloog en elektronische orders. In een recente case van e-integratie bij onze klant Vandemoortele werd een e-integratie van A tot Z opgezet. Dus tot en met het opzetten van elektronische orderbevestiging, elektronische leveringsbonnen en facturatie. Een schoolvoorbeeld. Daarvoor moet men overtuigd zijn van de meerwaarde, wat in deze case het geval was.”

 

 

e-business integration schema

 

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.