You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Strengere motornormen vanaf 1 juli 2021

Strengere motornormen vanaf 1 juli 2021

Energiebesparing: het is al een tijdje een absolute prioriteit voor de Europese Unie. De EU heeft die ambitie kracht bijgezet met de nieuwe verordening EU 2019/1781. De verordening geldt voor IE1, IE2, IE3 en IE4-motoren, is breder en biedt betere controlemogelijkheden. Ze gaat van start op twee momenten, respectievelijk 1 juli 2021 en 1 juli 2023. Op die manier krijgen fabrikanten en groothandels voldoende tijd om zich hieraan aan te passen. In onderstaand overzicht schetsen we ook enkele gevolgen voor de frequentieregeling.

 

Een van de kerndoelstellingen van de Europese Unie is een duurzame energie-industrie. In industriële installaties is tegenwoordig ongeveer 70% van het benodigde vermogen afkomstig van elektrisch aangedreven systemen. In dit hoge percentage schuilt een enorm potentieel voor energiebesparing in elektrische aandrijvingen. Daarom heeft de Europese Unie al in 2011 minimumeisen ingevoerd voor de energie-efficiëntie van elektromotoren in de vorm van een wettelijke motorverordening.

 

Extra stroomreductie

De EU besefte dat een tandje bijsteken cruciaal is om de doelstellingen inzake energie-efficiëntie te halen. De verordening EU 640/2009 zal tegen 2030 een besparing van naar schatting 102 TWh energie per jaar betekenen, terwijl de nieuwe verordening zou leiden tot een extra stroomreductie van circa 10 TWh per jaar.

extra stroomreductie

De verordening EU 2019/1781 vervangt deel 11 van de verordening EU 4/2014. Die ging op 10 juni 2011 van start en stipuleerde dat motoren van 7,5 tot 375 kW minstens een energielabel IE2 moesten hebben. Begin 2015 werd dat een eerste keer aangescherpt: voor dezelfde motoren was vanaf dan minstens IE3, of IE2 in combinatie met een frequentieregelaar, vereist. Twee jaar later golden diezelfde eisen ook voor motoren vanaf 0,75 kW en werd het IE2-label verplicht voor 1-fase motoren.

 

Per 1 juli 2021 worden de normen nog strenger. Vanaf deze zomer moeten alle motoren van 0,75 tot 1000 kW minstens energielabel IE3 hebben. Naast de 2-, 4- en 6-polige motoren, vallen ook de 8-polige motoren onder die richtlijn. Voor motoren van 0,12 tot 0,75 kW volstaat IE2. Tot 30 juni 2021 is een IE2-label en frequentieregeling nog toegestaan voor motoren van 0,75 tot 375 kW. Binnen twee jaar wordt de lat nog hoger gelegd en is minstens een IE4-label vereist voor motoren van 75 tot 200 kW.

 

Duty Class

De richtlijnen omvatten ook een Duty Class, respectievelijk S1, S3 > 80% en S6 >80%. Bij S1 is de motor continu draaiend. Dit gaat gepaard met constante elektrische verliezen en een oplopende temperatuur. Bij S3 is de motor periodiek in werking, met veel pieken in het toerental en dus schommelende elektrische verliezen en een dito temperatuur. S6 is grotendeels gelijk aan S3, met dat verschil dat de motor gedurende minstens 20% van de tijd met een kleinere belasting draait. Daarbij gaat de motor dus niet terug naar toerental 0.

Bij de eerste twee Duty Classes is vanaf 1 juli 2021 IE3 verplicht. IE2 met frequentieregeling is dus niet meer toegestaan. Er zijn ook uitzonderingen op de regel: die geldt niet voor motoren met een belastingstijd <80%, motoren die als generator worden gebruikt (hier zijn IE1 en IE3 nog toegestaan), remmotoren, ATEX-motoren, motoren die je kan onderdompelen en motoren die niet in de range tussen 100 en 1000 V liggen. Vanaf 1 juli 2023 zullen de meeste van deze uitzonderingen vervallen.

Per 1 juli 2021 moeten ook de frequentieregelaars aan de richtlijn voor energie-efficiëntie voldoen. Zo moeten ze onder meer een energie-efficiëntieklasse hebben. IE2 is verplicht voor alle 3-fase frequentieregelaars van 0,12 tot 1000 kW. Dit is niet van toepassing voor frequentieregelaars met een voedingspanning lager dan 100 of hoger dan 1000 V, regeneratieve frequentieregelaars die terug energie kunnen leveren, meervoudige AC-output aandrijvingen, 1-fase frequentieregelaars en ‘low harmonic’-aandrijvingen (THD < 10%).

Stel:

je werkt met een frequentieregelaar van 7,5 kW met een uitgaand schijnbaar vermogen van 9,95 kVA. In dit geval mogen de maximale verliezen 0,581 kW zijn, bij 90% motorentoerental en 100% koppel. De cos phi van de motor (hoeveel stroom er verloren gaat bij het ‘stroomtransport’) mag dan 0,85 bedragen.

 

 

 

Verwachtingen frequentieregelaars

Vanaf 1 juli 2021 moeten fabrikanten de procentuele verliezen van het schijnbaar afgegeven vermogen bij verschillende werkpunten aangeven. Op het apparaat moet de energie-efficiëntieklasse vermeld staan (minimaal IE2). Nieuw is de verplichte vermelding van het schijnbaar uitgangsvermogen. Zijn ook vereist: de bandbreedte van het nominaal motorvermogen, de nominale uitgangsstroom, voedingsfrequentie en voedingsspanning en de maximale bedrijfstemperatuur. Meent de producent dat de snelheidsregelaar niet aan de rendementseisen hoeft te voldoen, dient hij daar de exacte reden voor aan te geven. Een goed voorbeeld daarvan is als motor en aandrijving één geheel vormen.

 

Verwachtingen frequentieregelaars

Belangrijk: naast de frequentieregelaars, moeten ook andere componenten aan de nieuwe normering zijn aangepast. Daarom is het essentieel dat ook contactoren, vermogensschakelaars en de bescherming tegen overbelasting en kortsluiting compatibel zijn, zodat er geen snellere slijtage kan optreden.

 

Impact op de motor

IE3-motoren zijn doorgaans groter en zwaarder dan IE1-motoren, wat uitdagingen kan opleveren om de motor ergens in te bouwen. Er is overigens behoorlijk aan de constructie gesleuteld om tegemoet te komen aan de eisen. Dat weerspiegelt zich onder meer in dikkere rotorstaven en dito statorwikkelingen en een langere stator. Het resultaat? Lagere weerstandsverliezen, gereduceerde verliezen voor de gehele motor én een lagere temperatuur. Een grotere motor betekent ook: een groter koeloppervlak. De hogere energie-efficiëntie vertaalt zich onder meer naar een lagere nominale stroom bij de IE3-motor, wat leidt tot een lager verbruik en een besparing op de energiefactuur.

Een IE3-motor heeft meer slip en maakt meer omwentelingen per minuut. De lagere weerstand heeft gevolgen voor de stroom, die zal toenemen. Dat zie je vooral bij de aanloop van de motor, als het magnetisch veld wordt opgewekt. De aanloopstroom bij IE3-motoren is het equivalent van 9 tot 15 keer de motorstroom en blijft ook langer hoog. De beveiligingscomponenten moeten zich daar uiteraard toe lenen.

Kijken we naar het koppel, dan duurt het bij een IE3-motor langer voor het kipmoment wordt bereikt. Als het toerental van een IE3-motor via een frequentieregelaar wordt gestuurd, moet die met meer gevoel reageren om niet te snel tot het kipmoment te komen en te vermijden dat de motor tot stilstand komt.

De grootste rendementsverbeteringen zijn realiseerbaar door aanpassingen aan kleinere motoren. Toch is het geen toeval dat de aanpassingen eerst werden doorgevoerd voor motoren van 7,5 kW, want daar heb je de grootste aantallen. Hoe groter de motor, hoe kleiner de mogelijke optimalisering van het rendement. Dat hoeft geen slecht nieuws te zijn, want deze motoren zijn automatisch al zuiniger dan de kleinere modellen door hun omvang.

 

 Wat levert het de eindklant op

 

Wat levert het de eindklant op?

• Een lagere nominale stroom bij de IE3-motor
• Een lager verbruik en dito energiefactuur
• Nieuw ontwerp leidt tot kleinere (weerstands)verliezen

 

Conclusie? 

Alle motoren van 0,75 tot 1000 kW (dus ook de 8-polige) moeten vanaf 1 juli 2021 minstens een energielabel IE3 kunnen voorleggen. De producenten hebben serieus aan de constructie gesleuteld om tegemoet te komen aan de eisen. Op hetzelfde moment moeten ook frequentieregelaars aan de richtlijn voor energie-efficiëntie voldoen. Zo is IE2 verplicht voor alle 3-fase frequentieregelaars van 0,12 tot 1000 kW, op enkele uitzonderingen na. De producenten zijn verplicht het juiste energielabel en het schijnbaar uitgangsvermogen op het apparaat te vermelden.

 


 

TERUG NAAR CEBEO Industry 3

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.