You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Surf samen met ons richting digitalisering

 

De maatschappij evolueert voortdurend. De jongste jaren gebeurt dat, onder meer dankzij de digitalisering, in sneltreinvaart. Die trend wordt in de toekomst ook op de energiemarkt almaar duidelijker zichtbaar. Zo is de uitrol van de digitale meter een nieuwe stap in de richting van een slimmer en groener energieverbruik, waarbij ook zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen almaar sterker op de voorgrond treden. Daar speel ook jij, als installateur, een prominente rol in. Cebeo helpt je via roadshows, opleidingen en documentatiemateriaal om ook in de toekomst een gerespecteerde partner op de residentiële markt te blijven.

 

Hilde Vandenberghe, businessmanager bij Cebeo

Langzaam maar zeker nemen we afscheid van fossiele en nucleaire brandstoffen. Hun voorraad is stilaan uitgeput en bovendien zijn ze nefast voor de CO2-uitstoot. De evolutie naar hernieuwbare, koolstofarme energiebronnen is definitief ingezet. “We baseren ons voor de opwekking van energie steeds meer op zon, wind, water en lucht”, vertelt Hilde Vandenberghe, businessmanager bij Cebeo. “Via die natuurlijke bronnen kunnen we volop stroom opwekken. Elektriciteit wordt onmiskenbaar dé ‘brandstof’ van de toekomst. Ontelbare toestellen worden intussen al elektrisch aangedreven en dat aantal zal op termijn alleen maar toenemen. Denk daarbij bijvoorbeeld alleen nog maar aan de opmars van elektrische wagens.”

“DIGITALISERING LEVERT EEN SCHAT AAN DATA OP”

 

Definitieve uitrol

De digitalisering biedt het grote voordeel dat we het opwekken en verbruiken van energie steeds beter kunnen meten en opvolgen. “Digitalisering levert een schat aan data op. Die gegevens zijn van essentieel belang om evoluties te kunnen inschatten en op basis daarvan te gaan bijsturen. De digitale meter, die sinds tien jaar bestaat, biedt dan ook de mogelijkheid om een enorme stap voorwaarts te zetten. Nadat deze meter de voorbije jaren mondjesmaat werd getest, is de definitieve uitrol ervan sinds 2019 in een stroomversnelling terecht gekomen, dankzij netbeheerders zoals Sibelga (Brussel), Fluvius (Vlaanderen), Ores en Resa (Wallonië).”  

Dit ander metertype zal een breed scala aan mogelijkheden bieden. “Waar energiesturing vroeger vooral een kwestie was van kleppen in mindere of meerdere mate sluiten, krijgt de consument nu veel sneller én vlotter inzicht in zijn energieverbruik. Dankzij de connectie tussen de digitale meter en zonnepanelen wordt het mogelijk om de opbrengst van de zonne-energie te sturen naar de applicaties die de elektriciteit op dat moment nodig hebben. Daarnaast kan je die energie ook gebruiken voor het opwarmen van het sanitair warm water, of opslaan in een batterij. Verwarming en sanitair warm water zullen ook in de toekomst de grootverbruikers van het huishoudelijk energieverbruik blijven.”

 

Energiemanagement

Als je op de websites van de netbeheerders perfect kan zien wat je aan elektriciteit verbruikt, levert dat erg nuttige inzichten op. “De data van die monitoring vormen na verloop van tijd de ideale basis om te gaan werken met een energiemanagementsysteem (kortweg EMS). Dankzij zo’n systeem kunnen eigenaars van zonnepanelen bijvoorbeeld de verbruikspiek plannen op momenten van een productiepiek, door op dergelijke tijdstippen meer toestellen in te schakelen. Ook wie niet over een PV-installatie beschikt, kan door een duidelijk overzicht van de energieconsumptie het verbruik gelijkmatiger gaan verdelen en pieken uitvlakken, waardoor je weer kan gaan besparen op de energiefactuur.”

 

“HET IS ONZE MISSIE ALS GROOTHANDEL OM INSTALLATEURS ZO GOED MOGELIJK TE BEGELEIDEN”

 

‘Allemaal goed en wel, maar wat betekent dat nu voor mij’, zien we je al denken. Deze nieuwe evolutie biedt de kans om een nog grotere meerwaarde te betekenen voor jouw klanten. “Door de energietransitie en de digitalisering, komen de expertises van elektro-installateur en HVAC-installateur dichter bij elkaar te liggen”, verklaart Michèle De Brabandere, Market Segment Manager bij Cebeo. “De kennis waarover dergelijke specialisten al beschikten, blijft uiteraard erg nuttig en zal binnenkort worden aangevuld met een extra dimensie. Wie erin slaagt om zowel elektrische bekabeling als programmeringstechnieken aan te bieden, zal bij de eindklant een streepje voor hebben. Je hoeft die kennis daarom niet noodzakelijk zelf te vergaren: ook partnerships of een ecosysteem met andere installateurs zijn natuurlijk een mogelijkheid.”

 

Michèle De Brabandere, Market Segment Manager bij Cebeo

Huis energiemanagement

Roadshow

In de toekomst zullen opleidingen in het onderwijs ongetwijfeld rekening houden met de digitalisering van de energiemarkt. Gelukkig hoef je daar als Cebeo-klant niet op te wachten. “Het is onze missie als groothandel om installateurs hier zo goed mogelijk in te begeleiden”, vervolgt Michèle De Brabandere. “Daarom plannen we nog dit najaar diverse initiatieven. Zo organiseren we een roadshow die de installateur al heel wat nuttige informatie biedt over de digitalisering van de energiemarkt, energiemanagementsystemen, warmtepompen, laadpalen, enzovoort.”

Cebeo trekt de lijn door met gerichte campus-opleidingen, die het zelf of in samenspraak met fabrikanten organiseert. “Daarnaast ondersteunen we ook opleidingscentra die op eigen houtje vormingssessies rond deze thema’s organiseren, door hun opleidingslokalen met de meest recente energietechnologieën uit te rusten. Op die manier kan de installateur zich nog beter een beeld vormen van items zoals batterij- en energiemanagementsystemen, omvormers, laadpalen en warmtepompen; belangrijke producten waarmee we ons assortiment de jongste jaren hebben uitgebreid. In samenwerking met partners bieden we ook RESCert-opleidingen aan voor onder meer zonneboilers, PV-installaties en warmtepompen. Het is als installateur een cruciale troef om over zo’n certificatie te beschikken, bijvoorbeeld omdat de eindklant alleen door samenwerking met een gecertificeerde partner subsidies voor zijn energetische investering kan aanvragen.”

Ook ‘on the field’ blijft Cebeo voor de nodige ondersteuning zorgen. “Onze specialisten begeleiden installateurs graag bij de uitwerking van projecten. Bovendien kan je bij de aansluiting, dimensionering en opstart van een digitaal energiesysteem ook hulp van de fabrikant krijgen.”

Tot slot kan je in handige brochures ook allerlei nuttige informatie over de energietransitie vinden. Kortom: wij zijn er klaar voor om je zoveel mogelijk te helpen.

 


 

TERUG NAAR CEBEO home 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.