You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Ventilatie – Waarop letten in tijden van corona?

Het belang van ventilatie in de strijd tegen Covid-19

Het belang van ventilatie in de strijd tegen Covid-19

Vroeger, en dan bedoelen we decennia geleden, genoten woningen van natuurlijke ventilatie zonder dat de bewoners er erg in hadden. Via kieren, ramen en spleten werd er stevig geventileerd. Tegenwoordig isoleren we erop los, maar mogen we niet vergeten dat ventilatie onontbeerlijk is. In de strijd tegen Covid-19, maar eigenlijk te allen tijde, in functie van onze gezondheid en ons algemeen welzijn. Hoe? Een optimaal gezond binnenklimaat kunnen we verkrijgen dankzij de combinatie van natuurlijke én mechanische ventilatie.

LEES VERDER


Marc Van Ranst

Marc Van Ranst en zijn visie op ventilatie

Intussen is hij ons allen bekend: topviroloog Marc Van Ranst. Omdat wij ook de visie van een wetenschapper willen kennen over het ventilatiethema, contacteerden wij hem voor een interview. Professor Van Ranst maakte tussen al zijn publieke verschijningen door tijd voor een gesprek met Cebeo. Ontdek zijn opinie over onder andere CO2-meters, mechanische versus natuurlijke ventilatie, en het dragen van handschoenen tijdens het onderhoud van ventilatiefilters.

LEES VERDER

C- of D-systeem in de strijd tegen Covid-19?

C- of D-systeem in de strijd tegen Covid-19?

Door corona worden onze HVAC-specialisten overspoeld door vragen van klanten. Onder andere deze: geniet een C-systeem de voorkeur in de strijd tegen Covid-19, ten opzichte van een D-systeem? Niet per se, luidt het antwoord. Belangrijker nog dan het type ventilatie, is een goede opvolging en (minstens) halfjaarlijks onderhoud van de ventilatiefilters. “Je filters niet tijdig vervangen, is even nefast als een vuil mondmasker dragen,” aldus onze HVAC-specialist Steven Mylle.

LEES VERDER

De invloed van corona op het werk van een installateur

De invloed van corona op het werk van een installateur

Vincent Vercruysse runt samen met zijn schoonbroer Quality Air bvba. Dit Kortrijks bedrijf is gespecialiseerd in de plaatsing en onderhoud van C- en D-ventilatiesystemen. Ze bieden hun klanten een uitstekende onderhoudsservice na verkoop. We bevroegen Vincent naar de invloed van Covid-19 op zijn werking. Hij merkt door corona een enorme groei in interesse in ventilatie. Door het virus stellen veel klanten hun huidige ventilatiesysteem namelijk in vraag, en ook mensen die nog geen systeem hebben, willen hier mogelijks (binnenkort) verandering in brengen.

LEES VERDER


VENTILATIE - BEREKEN JOUW DEBIETEN

Voor je een ventilatiesysteem plaatst, moet je de juiste ventilatiedebieten kennen. Maak hier een betrouwbare berekening voor je volgende installatie.


ONTDEK AL DE CEBEO CALCULATOREN

EN SUBSIDIEZOEKER

CEBEO CALCULATOREN

Op Cebeo kan je rekenen, en dat maar liefst 6 maal. Onze calculatoren vormen een betrouwbare ondersteuning voor de berekening van je volgende installatie van zonnepanelen, wartepomp(boiler), ventilatiesysteem of van het warmteverlies in een ruimte of woning.

BEKIJK DE CALCULATOREN

SUBSIDIES

Het verkrijgen van een subsidie kan een doorslaggevende factor zijn voor het al dan niet uitvoeren van een project.  Een overzicht van alle subsidies voor uw bouwproject krijgen is echter niet eenvoudig; verschillende instanties zijn verantwoordelijk, uw woonplaats en de leeftijd van uw woningen spelen een rol, …

VIND ALLE SUBSIDIES VOOR JE BOUWPROJECT


 

download volledig dossier

bekijk volledig dossier

 


 

Het belang van ventilatie...  

 

Vroeger was het minder vanzelfsprekend om je woning te isoleren en te ventileren. Via kieren, ramen en spleten kon er op natuurlijke manier geventileerd worden, terwijl dit vandaag vaak niet meer het geval is. In tijden van corona kunnen we dan wel ons mondmasker opzetten, onze handen meerdere malen per dag grondig wassen en anderhalve meter afstand houden van onze medemens. Als we niet ziek willen worden, is een gezond binnenklimaat cruciaal. Dit kunnen we verkrijgen dankzij de combinatie van natuurlijke én mechanische ventilatie.

Wanneer we uitademen, spreken of hoesten, komen er zwevende microdruppeltjes of aerosolen vrij. Deze druppels kunnen virusdeeltjes meedragen. Hoewel het WHO maandenlang beweerde dat het virus zich niet kon verspreiden via deze weg, zijn er intussen voorbeelden genoeg die het tegendeel bewijzen. In een Amerikaans koor bijvoorbeeld, besmette een zanger 52 van de 60 leden, hoewel ze ruim anderhalve meter afstand bewaarden van de zanger in kwestie. Dit illustreert meteen ook het belang van CO2-metingen.

 

Een goede ventilatie voor een verspreidingsvermindering van het coronaviru

 

Een goede ventilatie voor een verspreidingsvermindering van het coronavirus

Een onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam toonde aan dat aerosolen tien keer zo snel verdwijnen uit de lucht in een goed geventileerde ruimte. In deze kamer deed een mechanisch ventilatiesysteem zijn werk en stonden tevens een raam en een deur open. Na 30 seconden verdwenen de druppeltjes uit de lucht. In een ruimte met een mechanisch ventilatiesysteem met gesloten ramen en deuren – dus zonder natuurlijke ventilatie – verdwenen de druppeltjes na twee en een halve minuut, en in de slecht geventileerde situatie duurde het ongeveer vijf minuten. Om de afbraak van aerosolen zo snel mogelijk te laten verlopen, en dus de verspreiding van het coronavirus in te perken, is bijgevolg de combinatie van mechanische én natuurlijke ventilatie ideaal.

Ook met het oog op het najaar blijft de combinatie heel belangrijk. Ventileren zorgt ervoor dat de aerosoldeeltjes niet in de lucht blijven hangen. Tijdens de lente- en zomermaanden vormt natuurlijke ventilatie weinig problemen, maar in de winter houden we vaker de ramen dicht én spreken we bovendien vaker binnenshuis af. Laat het duidelijk zijn: ook tijdens de herfst en winter blijft ventileren broodnodig.

Ventilatie woning

 

Verschillende ventilatiesystemen

Ventilatie berust op drie pijlers: toevoer van verse lucht, doorvoer van lucht in de woning en afvoer van vervuilde lucht. Deze drie pijlers vertalen zich in de gekende verschillende ventilatiesystemen:

 

Ventilatie systeem A en B

Systeem A werkt volgens een natuurlijke luchttoevoer, bijvoorbeeld via raamroosters en een natuurlijke luchtafvoer via een schouw. Er is geen mechanisch toestel aanwezig die de lucht verplaatst, waardoor een onstabiel binnenklimaat ontstaat.

 

Bij systeem B wordt de toevoer van lucht mechanisch geregeld en de afvoer natuurlijk. De toevoer gebeurt met ventilatoren die verse lucht aanvoeren in de verschillende ruimtes, en de vervuilde lucht wordt dan weer via afvoerroosters afgevoerd. De woning heeft hierdoor constant overdruk wat onaangenaam kan aanvoelen.

Ventilatie systeem C en C+

De aanvoer bij systeem C gebeurt op natuurlijke wijze via raamroosters. De doorvoer van lucht uit droge ruimtes gaat via luchtspleten of roosters in de deuren naar vochtige ruimtes. Daar wordt de vervuilde vochtige lucht mechanisch afgevoerd door de ventilatieunit. Hierbij is er een continue basisventilatie doorheen het volledige huis. Dit is een eenvoudig basic systeem.

 

Naast het C-systeem bestaat ook het systeem C+. Dit systeem werkt op een gelijkaardige manier als het reguliere C-systeem, maar hier wordt enkel geventileerd waar het op dat moment echt nodig is. De luchtkwaliteit wordt gemeten op basis van sensoren, vocht, CO2, VOC (geuren) en dit kan zowel ingebouwd zijn in het toestel zelf of via zonekleppen gebeuren.

Ventilatie systeem D en D+

Tot slot kennen we ook systeem D en systeem D met geïntegreerde vraagsturing. Bij het D-systeem gebeurt zowel de aanvoer als afvoer van lucht volledig mechanisch, waardoor het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Dit systeem wordt ook wel balansventilatie genoemd door de gelijkmatige luchtverdeling. Bovendien wordt de mechanische toevoer en mechanisch vraaggestuurde afvoer van de lucht gecombineerd met warmteterugwinning via een warmtewisselaar. Het grootste nadeel bij een D-systeem is het dubbele leidingsysteem, wat met name bij renovatie een uitdaging kan zijn.

 

EPB of energieprestatieregelgeving

Onder EPB verstaan we de regelgeving op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat, zoals bijvoorbeeld isolatie, installaties, ventilatie … Ook wel gekend als alle aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en lager energieverbruik. De overheid wil dat we aan de hand van deze regelgeving energiezuinige, maar comfortabele gebouwen realiseren in België. Dit alles zorgt voor aanzienlijke energiebesparing, wat niet enkel gunstig is voor de eigen portemonnee, maar bovenal voor het leefmilieu.

EPB-eisen worden opgedeeld in vier categorieën: thermische isolatie-eisen, energieprestatie-eisen, binnenklimaateisen en verplichting van een aandeel hernieuwbare energie. Onder binnenklimaateisen verstaan we onder andere ventilatie, en onder hernieuwbare energie PV-panelen, zonneboiler, warmtepomp …

 

Cebeo, jouw specialist voor ventilatie

Naast het aanbieden van de juiste kwaliteitsproducten -en systemen op vlak van HVAC biedt Cebeo natuurlijk nog andere troeven:

  • HVAC-specialisten: helpen jou bij de keuze van merk en systeem voor ventilatieoplossingen
  • Informatie: over innovatie en kennis van de geldende wetgeving
  • Sterke logistiek: levering van voorraadartikelen binnen de 24 uur bij jouw bedrijf of op de werf
  • Voorraad: Cebeo Distribution Centre (CDC) in Moeskroen met 55.000 referenties op voorraad en meer dan 50 filialen over heel België


 

Interview met viroloog Marc Van Ranst: “Niet per se het laatste virusdeeltje elimineren, wel zoveel mogelijk verdunnen” 

 

Elke beroepsprofessional benadert bepaalde aspecten uit de dagelijkse praktijk met een zekere evidentie, terwijl die voor anderen helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn. Ook wie werkzaam is in de installatiesector, of het nu als bouwheer, groothandel of installateur is. Daarom veranderen we graag eens het geweer van schouder. Hoe bekijken wetenschappers dit ventilatiethema? We onderwierpen topviroloog Marc Van Ranst aan onze vragen, zoals het hoort in coronatijd 100% veilig, via een Zoom gesprek. “Ik kan me niet inbeelden dat je zonder handschoenen aan het onderhoud van een ventilatiefilter begint.” Denk je er net zo over? Of is deze stelling van de professor toch minder evident dan ze lijkt?

We bellen de professor op in een voor hem ongekend drukke periode. Tussen de interviews voor VRT, VTM en zowat alle kranten door maakt hij toch graag tijd voor een gesprek met Cebeo. Eenmaal de verbinding tot stand is gebracht, en beeld en geluid on point staan, steken we na een korte kennismaking van wal…

 

Intervieuw met viroloog Marc Van Ranst

 

Alvorens we een eerste vraag kunnen stellen, richt Marc Van Ranst zich tot ons: “Verkoopt Cebeo CO2-meters?” – Ja, dat doen we. – “Goed. Want die toestellen zijn bijzonder nuttig. Ze zijn écht niet zomaar een leuke gadget. Als je woonkamer eens vol familie zit, zal je zien hoe snel je de alarmwaarden overschrijdt, bij gebrek aan (een goede) ventilatie. In scholen zou elke klas er eentje moeten hebben zodat ze kunnen ingrijpen wanneer nodig. In tal van scholen is de luchtkwaliteit in de leslokalen ronduit verschrikkelijk. Waardes van 4000 à 5000 ppm blijken geen uitzondering, terwijl je eigenlijk moet streven naar 400 à 800 ppm om goed te zitten.”

 

Goed werkende ventilatie

 

Die scholen en woningen, vaak oudere gebouwen, hebben in het beste geval een ventilatiesysteem C of D, maar vaker nog ontbreekt zo’n systeem. Hoe ziet voor een viroloog een goed werkende ventilatie eruit?

Van Ranst: “Één woord: onzichtbaar. In de auditoria van de KU Leuven zitten bewegingssensoren en CO2-meters in een gebouwbeheersysteem, en ik heb dat nooit geweten. Een onzichtbaar ventilatiesysteem dat werkt, is een goed systeem. Met misschien toch een uitzondering voor de CO2-meter: mensen willen dat kunnen zien, kunnen monitoren.  De interesse is gewekt bij de bevolking.”

 

De interesse is gewekt bij de bevolking voor CO2-meters.

 

Mechanisch of natuurlijk, wat geniet de voorkeur?

Van Ranst: “Mechanisch of natuurlijk, dat maakt weinig uit. Je moet zorgen dat er zo weinig mogelijk lucht gecirculeerd kan worden. Beter is om zoveel mogelijk verse, onbehandelde lucht aan te voeren. De gemakkelijkste en goedkoopste oplossing is natuurlijk de ramen openzetten. Maar dit is gemakkelijker in de zomer, dan tijdens putje winter.”

 

Wat is het risico voor de winter?

Van Ranst: “Er zal heel veel sensibilisering nodig zijn. De situatie is dezelfde als in 1918 (met de Spaanse Griep red.): men bepleisterde de huizen toen al dicht om geen zuchtje wind binnen te krijgen. Er werden toen campagnes gehouden om de ramen te openen. Die campagnes zijn nu opnieuw nodig.”

Overleeft een virus beter op natuurlijke of synthetische materialen? Voor de keuze van bepaalde filters?

Van Ranst: “Hoe goed een virus zich vastzet hangt niet zozeer af van het materiaal, wel van de gladheid van het oppervlak. Hoe poreuzer het oppervlak, hoe meer het er kan inkruipen. Een gladder oppervlak valt dan weer gemakkelijker te reinigen... Er zijn veel factoren die een rol spelen.”

 

Kunnen verzinkte kanalen of PVC-kanalen met een antibacteriële coating een oplossing bieden?

Van Ranst: “Er is aantoonbaar bewijs dat zink en koperen oppervlakken beter zijn tegen bacteriën, maar voor virussen is dat moeilijker aantoonbaar. Verwacht daar dan ook geen ongelofelijke resultaten van. Hetzelfde geldt voor zo’n coating. Die gaat bovendien ook maar z’n tijd mee.”

 

“Er is aantoonbaar bewijs dat zink en koperen oppervlakken beter zijn tegen bacteriën, maar voor virussen is dat moeilijker aantoonbaar.”

 

En UVC-lampen?

Van Ranst: “Die zullen wel gedeeltelijk werken, ja. Maar men moet niet proberen de allerlaatste virusdeeltjes te doden, de opdracht is veeleer het virus zoveel mogelijk verdunnen.” 

 

Kan een systeem waarbij luchttoevoer en -afvoer gemengd worden, problemen veroorzaken?

Van Ranst: “Het recycleren van lucht, kan voor problemen zorgen. Maar dan zie je dit ook aan je CO2 -meting. Als je CO2 meet, dan meet je hoeveel lucht je inademt, die door iemand anders werd uitgeademd. Het is een goede surrogaatmarker voor aerosolen. Je wil natuurlijk niet iemand anders' uitgehoeste lucht weer inademen. Eenmaal de opbouw van aerosolen in een ruimte begint, kan die snel oplopen. In zo’n geval kunnen veel mensen besmet geraken.”

 

Ventileren kan dus tot een vals gevoel van veiligheid leiden?

Van Ranst: “Het louter hebben van ventilatie is onvoldoende. Ten eerste moet het opstaan, ten tweede moet het correct onderhouden worden. Daarnaast kan het ventilatiedebiet verhogen nuttig zijn om het CO2-niveau zo laag mogelijk te houden. En een hobbyist die zelf iets ineensteekt, dat lijkt me geen goed idee.”

 

Kan onderhoud aan de ventilatie tot besmetting leiden?

Van Ranst: “Het reinigen of vervangen van filters moet op een professionele manier gebeuren. Dit wil zeggen, het liefst door een professional, of door de particulier als hij dit op een hele secure manier doet. Wij werken als viroloog elke dag met virussen. We doen dit goed beschermd, en dan zijn de risico’s minimaal. Ik kan me niet inbeelden dat een professionele installateur zonder mondmasker en handschoenen aan de slag gaat bij zijn klant. Het is bovendien een vorm van professionaliteit en beleefdheid. Laat staan een filter manipuleren zonder handschoenen? Niet doen!”

 

Kan onderhoud aan de ventilatie tot besmetting leiden?

Het reinigen of vervangen van filters moet op een professionele manier gebeuren.

Heb je nog extra tips voor de installateur?

Van Ranst: “Installateurs komen vaak bij mensen thuis die helemaal niets van ventilatie afweten. Nochtans is het wel nuttig mochten ze de basis kennen voor een goed gebruik. Als een installateur een heldere uitleg kan geven, liefst nog via een filmpje op een tablet bijvoorbeeld, zou dat zowel de particulier als de installateur helpen. Want de laatste zal zo minder oproepen krijgen die te wijten zijn aan onwetendheid of slecht gebruik.”

 

“Als een installateur zijn klant een heldere uitleg kan geven, liefst nog via een filmpje, zou dat zowel de particulier als de installateur helpen.”


“Daarnaast kan ik me inbeelden dat sommige bewoners tijdens zo’n bezoek alles van kortbij willen volgen. Als professional zorg je er daarom beter voor dat je altijd een nieuw wegwerpmasker bij hebt in een plastic zakje om dit aan je klant te geven, als die jou dan toch ‘op de vingers wil kijken’. Maar idealiter werk je natuurlijk alleen en ongestoord.”

We wensen professor Marc Van Ranst van harte te bedanken voor zijn bereidwillige medewerking aan ons dossier!

 

 


 

Filters niet tijdig vervangen, is even nefast als een vuil mondmasker dragen 

 

Steven Mylle, HVAC-specialist bij Cebeo.

De Cebeo HVAC-specialisten worden vandaag overspoeld door vragen van klanten. Noem het een evolutie, of zelfs een kleine ventilatierevolutie die ze maar al te graag zien gebeuren. “Het aantal inspecties zal alsmaar toenemen. Dat betekent zonder twijfel: veel opportuniteiten. De gebruikers zélf zullen ook een vorm van keuringsorganisme worden: ‘Is deze ventilatie wel oké, voor mezelf, mijn kind?’ Het debat zit in een stroomversnelling, maar nog belangrijker dan snel handelen is correct handelen”, weet Steven Mylle, HVAC-specialist bij Cebeo.

 

Cebeo biedt merken aan die marktleider zijn in residentiële C-systemen (Renson) als D-Systemen (Soler & Palau), alsook Zehnder. Elk type ventilatiesysteem heeft dan ook zijn voor- en nadelen. “De vraag is niet zozeer: is een C-systeem per definitie beter dan een D-systeem voor het elimineren van virussen uit de lucht? Wat men zich écht moet afvragen, is: hoe is mijn ventilatiesysteem eraan toe? Of we nu in coronatijd leven, of niet”, opent Steven Mylle.

 

“Wat men zich écht moet afvragen: hoe is mijn ventilatiesysteem eraan toe? Coronatijd, of niet”

 

Welk buizensysteem is best?

De discussies zijn volop gaande. Welk buizensysteem of -materiaal geniet de voorkeur? Zinken buizen boven kunststof exemplaren? Tenzij die laatste een antibacteriële coating hebben. Maar zo’n coating blijft ook niet eeuwig zitten. Vandaag is er bij wetenschappers over al deze onderwerpen nog geen unanimiteit. Ook over UVC-licht valt wat te vertellen. Het zou covid-19 doden, maar goeie beveiliging is aan de orde. We kunnen ons maar beter focussen op wat we met zekerheid weten, en dit verdient de nodige nadruk.

  • Het leggen van buizen moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Wanneer een buis wordt ingedeukt of platgedrukt, geraakt de luchtstroom deels geblokkeerd. Gevolg: de lucht die wel door kan stroomt sneller, en dus luider. Bovendien vergroot dit ook de kans op lekken. De omtrek van de buizen is ook een bepalende factor in functie van het geluid.
  • Het legplan kan je meestal laten uittekenen door de fabrikant.

 

Ventilatie rooster

Vergelijk een filter met een mondmasker

Filters vervangen

 

Is er een uitverkoren filter?

Ook rond filters is veel te doen. “We weten dat virussen gemakkelijker overleven op kunststof dan op natuurlijke materialen. Maar in de bepaling van het type filter helpt die info ons weinig verder. Wat zeker is: filters bij D-systemen die onvoldoende vervangen of gereinigd worden, laten onvoldoende verse lucht binnen in de woning. Gevolg is dat aerosolen langer blijven rond dwarrelen. Vergelijk het gerust met een mondmasker. Dat moet je ook tijdig reinigen, of eens wisselen. Met ventilatiefilters is dat niet anders.”

 

“Vergelijk een filter met een mondmasker. Dat moet je ook tijdig reinigen, of wisselen. Met ventilatiefilters is dat niet anders.”

 

De meeste fabrikanten zeggen dat filters om de drie maand onderhouden moeten worden. “Maar de praktijk leert dat dat teveel gevraagd is. Een goede vuistregel is na elk hoofdseizoen (zomer/winter). In de zomer zal je meer pollen en kleine beestjes (vliegen, muggen) in de filters aantreffen, en in de winter zitten we meer binnen, wat ook meer van ons ventilatiesysteem vraagt.”

 

Onderhoud je filters!

 

Vuistregel 

Vervang of reinig je filters na elk ‘hoofdseizoen'
Winter / Zomer

Sluit een onderhoudscontract af

Idealiter gaan we naar een situatie waarin je als installateur met een onderhoudscontract werkt. “Installatie geplaatst en ingeregeld? Plan meteen ook een halfjaarlijks onderhoud in! Een visuele controle kan soms al volstaan om grote problemen te voorkomen. Want verstopte filters leiden niet alleen tot een ongezond binnenklimaat, je ventilatiesysteem kan eraan stuk gaan. Als de motor defect geraakt binnen de twee jaar, ga er dan niet zomaar van uit dat de fabrikant je hiervoor garantie zal geven als die kan aantonen dat het systeem slecht werd onderhouden. Zowel installateur als gebruiker zijn dus gebaat bij een goede samenwerking”, besluit Steven Mylle.

 

TOP 3
meest gestelde vragen

 

De Cebeo specialisten kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze. Indien gewenst zelfs met een werfbezoek.

1. 

Mag ik als elektrotechnisch installateur ventilatie plaatsen?

Ja, elke elektroprofessional mag dit plaatsen. Nadien volgt wel nog een keuring. Ook die kan je zelf doen, indien je hiervoor een opleiding gevolgd hebt. Vergelijk het met de elektriciteitswerken, deze laat je erna ook keuren.

2.

Wanneer moeten filters vervangen of gereinigd worden?

Een goede vuistregel is na elk hoofdseizoen (winter/zomer), dus halfjaarlijks. Beide seizoenen brengen eigen vuiligheid mee. Pollen en muggen in de zomer versus roet en CO2 in de winter.

3.

Kies ik best een C- of een D-systeem?

Een vraag die meerdere vragen als antwoord kent. De keuze hangt namelijk af van:

- Waar woon je? Langs een drukke steenweg of op het platteland?
- Welk verwarmingssysteem gebruik je?
- Waarvoor wordt het gebouw gebruikt?
- Is er (technische) ruimte aanwezig?
- Is er voldoende plaats ?
- Hoe zit de bouwconstructie in elkaar?
- Zijn er andere hernieuwbare bronnen aanwezig?
- …

 

 

 


 

In de praktijk - We vroegen het aan een installateur: hoe beïnvloedt corona zijn activiteiten? 

 

Vincent Vercruysse is medezaakvoerder van Quality Air bvba, een Kortrijks bedrijf met als activiteit de plaatsing en onderhoud van C- en D-ventilatiesystemen, voornamelijk gericht op de residentiële markt. Het bedrijf realiseert jaarlijks installaties in zo’n 150 wooneenheden. Vincent Vercruysse kan daarvoor rekenen op de steun van zijn schoonbroer, die medezaakvoerder is, en een extra installateur in dienst. Quality Air is actief sinds 2011 en bouwde een trouw klantenbestand op, dankzij de bijbehorende onderhoudsservice na verkoop.

 

“Momenteel realiseren we ongeveer evenveel renovatie- als nieuwbouwprojecten, hoewel dit in het recente verleden nog overhelde naar de kant van nieuwbouw”, steekt Vincent Vercruysse van wal. “Dat heeft twee oorzaken, en Covid-19 ligt daarvan zeker aan de basis. Ten eerste stellen gebruikers hun huidige ventilatiesysteem in vraag. Een verouderd systeem is misschien aan vervanging toe. Ten tweede wenden veel bewoners van een oudere woning die nog niet over ventilatie beschikken zich nu tot ons. De ogen van de markt zijn duidelijk geopend. De interesse in ventilatie groeit.”

hoe beïnvloedt corona zijn activiteiten?

“Ja, wij bieden onze klanten ook onderhoud op hun installatie. We kunnen spreken van een soort ‘onderhoudscontract’. Standaard inbegrepen bij elk van onze installaties is een onderhoud na één jaar. Daarna laten we de klant de keuze: hij kan kiezen voor een één, drie- of vijfjaarscontract met een jaarlijkse controle. Of, de klant kiest ervoor dit zelf te doen. In dat geval gaan we alsnog bij hem thuis, om hem gedetailleerd de nodige info te geven zodat hij dit zelf veilig kan overnemen. Waarop moet hij letten? Waar kan hij zijn filters kopen? Enzovoort… Maar de ervaring leert dat weinigen verkiezen dit zelf te doen.”

 

 

“We zijn ons bewust dat onderhoud risico’s met zich meebrengt. Het is vandaag de dag evident dat we een mondmasker dragen, altijd, vanaf we bij onze klant binnenkomen tot we er weer vertrekken. En als we de filters manipuleren, dan dragen we ook handschoenen. We beschermen niet alleen onszelf, maar ook onze klant. Voor we weer vertrekken bij een klant, ontsmetten we de unit en alle zichtbare onderdelen. Een nette en 100% veilige installatie is dan ook ons uithangbord”, besluit Vincent Vercruysse.

Onderhoud ventilatiesysteem

 

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.