You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Verdeelborden - Service en oplossingen op maat

Cebeo Competence Center (COC)

“Laat borden tot 3200A door Cebeo Competence Center berekenen” 

Een Cebeo Competence Center (COC) verdeelborden doet het ontwerp en rekenwerk voor een verdeelbord voor jou. “Als COC proberen we altijd de beste oplossing aan te reiken voor onze klant”, vertelt Bertrand Kyndt, Cebeo Specialist verdeelborden.

LEES VERDER


Siemens - Energiemonitoring kant-en-klaar

“Energiemonitoring kant-en-klaar in Siemens technologie”

Het belang van energiemonitoring kan moeilijk onderschat worden. Je hoeft daarom niet meteen alles in kaart te brengen, maar toch minstens de grote verbruikers…

LEES VERDER

Legrand - Systeemborden bieden zekerheid

Systeemborden van Legrand bieden zekerheid

De keuze voor een traditioneel bord of een systeembord hangt grotendeels af van de gewoontes van de bordenbouwer. “Systeempanelen hebben zeker het voordeel dat je met zekerheid aan alle normen voldoet.”

LEES VERDER


Panduit - Nooit meer blootgesteld aan elektrische spanning

 

Nooit meer blootgesteld aan elektrische spanning

Elk arbeidsongeval is er één teveel. Dat is ook de uitgangspositie van Panduit. Hun oplossing ‘VeriSafe’ is het enige systeem op de markt dat het meten van de afwezigheid van spanning automatiseert.

LEES VERDER


 

download volledig dossier

bekijk volledig dossier

 


 

“Laat borden tot 3200A door Cebeo Competence Center berekenen” 

 

Bertrand Kyndt, Cebeo Specialist verdeelborden

Een Cebeo Competence Center (COC) verdeelborden doet het ontwerp en rekenwerk voor een verdeelbord voor jou. “Als COC proberen we altijd de beste oplossing aan te reiken voor onze klant”, vertelt Bertrand Kyndt, Cebeo Specialist verdeelborden. “De knowhow is het grootst wat betreft de oplossingen van Schneider Electric. Logisch ook, gezien het COC verdeelborden rechtstreeks ontstaan is uit het Studie Center Prisma. Bovendien sturen de meeste klantvragen voor verdeelborden aan op Schneider. Het is een voor de hand liggende keuze, gezien automaten, schakelmateriaal, kasten en borden allemaal onder hetzelfde merk te vinden zijn. Maar we zijn niet blind voor andere fabrikanten.”

 

Jaren geleden richtte Schneider Electric zich tot de groothandel met de vraag om een studiecenter op te richten. Inmiddels hebben de ‘Cebeo COC’s Prisma’ een stevige reputatie opgebouwd in de vier regio’s (Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen - Limburg, Brabant en Wallonië). De fabrikant voert tweejaarlijks een audit uit, om te garanderen dat wat er in de studiecentra gebeurt voldoet aan de eisen van Schneider. In ruil daarvoor krijgt Cebeo een certificaat dat die kwaliteit waarborgt.

 

Hulp is aangewezen boven 1000 Ampère

Bertrand Kyndt is de specialist verdeelborden in het COC van Kortrijk. “Zo’n 80% van de aanvragen gaan over borden minder dan 630 ampère. En als een installateur te maken krijgt met borden boven de 1000 Ampère, roept hij sowieso best de hulp in van een studiecenter. Voor dergelijke grote installaties is een grondige kennis vereist. Soms kunnen we de installateur ook gewoon op weg helpen, waarna hij zelf verder kan. Uiteindelijk kiest de klant wie het bord bouwt.”

Maximaal 3200 Ampère

Bertrand Kyndt werkt borden uit tot 3200 Ampère. “Met Prisma kan je dimensioneren tot maximum 4000A, maar daarvoor moet de hulp van Schneider worden ingeroepen. Omwille van de verhoogde aandacht die vereist is voor de korstsluitvastheid en opwarming, wil Schneider hier zelf verantwoordelijk voor zijn.”

 

Norm 61439

Die opwarming in de kast is immers een cruciaal element in de berekening. “Sinds de vernieuwde norm 61439 van toepassing is (voorheen 60439), zijn de kortsluitvastheid en de opwarming veel duidelijker bepaald. Ik moet dus zeker vooraf weten welke transfo met welke kortsluitspanning aanwezig is.”

Wie voor Schneider kiest, heeft de garantie dat men voldoet aan de norm. “Er bestaan ook systeemkasten van andere fabrikanten die voldoen aan de norm. Als de installateur kiest voor een systeemkast van één bepaalde fabrikant en bij de bouw de montagevoorschriften volgt, kan hij gemakkelijk aantonen dat hij aan de norm voldoet. Echter, als de installateur een bord samenstelt met losse componenten van verschillende fabrikanten (bv. een industriële kast van een merk X, automaten van merk Y, koper van merk Z), dan moet hij zelf aantonen door middel van tabellen, berekeningen, … dat hij aan de norm voldoet.”

 

Verdeelbord in 9 stappen

1. Projectvraag Klant komt in coc met projectvraag 

2. Ééndraadschema Klant wordt gevraagd een document in te vullen met gevraagde gegevens en aanleveren ééndraadschema 

3. Uitwerking lay-out Na ontvangst werkt specialist lay-out uit met de belangrijkste componenten + offerte

4. Validatie klant Installateur legt lay-out voor aan zijn klant 

5. Bestellen Na akkoord klant kan installateur bestellen bij cebeo obv offerte 

6. Klein installatiemateriaal inschatten Installateur moet zelf het klein montagemateriaal inschatten: aantal meter kabel, vijzen, klemmen,… 

7. Levering Eenmaal het gros van het materiaal binnen is voor bord en sokkel, wordt er geleverd door cebeo - 

8. Bouw van het bord Installateur kan beginnen met de bouw van het bord 

9. Indienststelling Installateur stelt bord in werking bij de klant

 

Van ontwerp tot levering

“Vooraleer ik aan de slag kan met de berekening van een bord, heb ik heel wat informatie nodig. Daarvoor heb ik een document opgesteld (gebaseerd op bijlage C van de norm 61439) met alle gegevens die nodig zijn om het bord te configureren. Het is een utopie om alles in te vullen. Maar zaken als de spanning, het vermogen, de beschermingsgraad zijn cruciaal.”

Voorlopig schema + offerte

“Op basis van het document werk ik een tekening uit met alle nodige componenten. Dit hoeft nog geen definitieve lay-out te zijn. De installateur moet zelf een inschatting maken van de bedrading en het klein montagemateriaal. Maar zo heeft hij wel al een goed idee hoe het bord er gaat uitzien, en deze lay-out kan hij, samen met een offerte,  voorleggen ter goedkeuring aan zijn klant. Soms komen er vragen voor wijzigingen. Men wil bijvoorbeeld de hoofdschakelaar op een andere plaats. Dat kan in deze fase nog allemaal worden aangepast.” 

Na goedkeuring van de eindklant en de installateur wordt de bestelling geplaatst op basis van de offerte. “We leveren de onderdelen zoveel mogelijk aan in één pakket, zodat de installateur meteen aan de slag kan”, weet Bertrand.

Eenvoudig bouwpakket

“Het grote voordeel aan de Prisma borden voor de installateur? Het lijkt wel een mecanosysteem. Alles is op maat, je hoeft zelf niets meer af te meten, noch plooien of boren. Er kan dan wel een prijsverschil zijn met een zelf samengesteld bord (van verschillende fabrikanten), maar”, nuanceert Bertrand, het prijsverschil win je terug in werkuren.“

 

Smart panels

Door de verdere digitalisering en de uitrol van Industry 4.0, het Internet of Things in industriële omgevingen, evolueren verdeelborden steeds meer naar geconnecteerde borden. “Deze ‘smart panels’ laten de eindklant toe zijn installatie en zijn energieverbruik te monitoren, bewaken en controleren. Ook op dat vlak kan de installateur bij het Cebeo COC terecht voor advies en ondersteuning, eventueel in samenspraak met de fabrikant”, besluit Bertrand Kyndt.

 


 

“Energiemonitoring kant-en-klaar in Siemens technologie” 

 

Wouter Vierstraete, specialist Industrial Automation Cebeo

Sinds twee jaar al is Cebeo ‘Siemens Approved Partner’. “Ik overtuig klanten ervan om zoveel mogelijk voor een totaaloplossing van Siemens te kiezen”, aldus Wouter Vierstraete, specialist Industrial Automation bij Cebeo. “Want daar valt ook energiemonitoring (Siemens noemt het energiemanagement) onder. Het maakt echt integraal deel uit van de Siemens technologie.

 

Steeds meer industriële eindklanten zijn op zoek naar oplossingen om op een doorgedreven manier hun energiestromen te kunnen achterhalen. Uiteraard in de eerste plaats omwille van het ‘meten is weten’ principe. Bovendien kunnen ze voor die inspanningen worden beloond via subsidies, indien ze aan bepaalde normen zoals de ISO 50001 voldoen.

 

4-kwadrantsmetingen

“De meerwaarde is dat men niet enkel meet/weet wat het totale energieverbruik is van de site, maar echt per sector of fase in het productieproces. Zo werkten we recent samen met een klant uit de voedingsindustrie. Vandaag weten zij perfect hoeveel energie, water, gas, perslucht er nodig is per productiebatch. Vervolgens kan men de gegevens van die batch meenemen in de (her)berekening van de kostprijs van het product. Dit kan een concurrentieel voordeel opleveren. Men kan onregelmatigheden opsporen, of batches beter gaan plannen om het energieverbruik te drukken.”

 

MindSphere

“Vanuit automatiseringsoogpunt gebeurt het meten op lagere niveaus vandaag nog te weinig”, merkt Wouter Vierstraete op. “Men meet het verbruik wel op het hoofdbord, maar weet dus eigenlijk niet waar al die energie naartoe gaat. Dit is een echte groeimarkt. Idealiter zou je van elke machine in het productieproces moeten kunnen zien wat het verbruik is. Door alle machines in een netwerk te koppelen kan je alles via één software uitlezen. Dat kan lokaal, of indien gewenst via het Siemens cloud-gebaseerd IoT platform ‘MindSphere’.”

 

 

 

1. Op productniveau: energieverdeling, frequentiesturing, energiemeters,…

2. Automatiseringslaag: SCADA, Industriële PC, PLC en/of HMI

3. TIA portal (Totally Integrated Automation): bijvoorbeeld energy manager met lokale rapportering, of mindsphere (cloud)

Siemens Mindsphere

 

“Laat mij ook duidelijk zijn”, gaat Wouter Vierstraete verder, “dit hoeft geen alles of niets verhaal te zijn. Men kan de investering heel stelselmatig doorvoeren, indien gewenst. Cebeo kan daarbij helpen. Hoe gaan we dan te werk? We gaan ter plaatste kijken hoe de productie is opgebouwd. Hoe groot is de ‘plant’? Zijn het stand alone machines of meerdere productielijnen? Welke componenten of merken zijn er al aanwezig? En welk budget en hoeveel tijd is er beschikbaar?”

“Bij voorkeur wordt er gestart met de grote ‘energievreters’ die meestal aan het begin of midden in de ketting staan, zoals ovens, eerder dan verpakkingsmachines. Dan is het een kwestie van opdelen in kleinere stappen en de nodige componenten voor te stellen. Die kunnen supplementair worden bijgeplaatst, bepaalde modules kunnen worden uitgebreid, of een extra functie krijgen toegewezen. De mogelijkheden zijn legio.”   

 

Totale integratie

Siemens beschikt over een aantal specifieke modules, bijvoorbeeld binnen het ET 200SP gamma, om energie te meten op PLC niveau, die andere fabrikanten niet aanbieden. “De mogelijkheid bestaat dus om op elk niveau, tot op verbruikersniveau, de nodige producten en software aan te bieden om de energiestromen te loggen. Of het nu gaat om een nieuwe of een te vernieuwen installatie. Die totale integratie biedt vele voordelen”, aldus Wouter Vierstraete:

 

Voordelen totale integratie

1. Energiemeting op alle gewenste niveaus

2. Rapporten op maat en mogelijkheid om trends in kaart te brengen

3. Door analyse van trends ontstaat een vorm van “predictive maintenance”

4. Op basis van metingen kunnen verbeteracties worden gepland

 

“Energiemonitoring kan dus zowel vertrekken vanuit het verdeelbord of, van waaruit ik gewoonlijk vertrek, vanuit de machines zelf. Waardoor je soms wel met verschillende merken te maken hebt, wat het niet altijd gemakkelijker maakt. Maar ik probeer die communicatie altijd te doen werken, of het nu gaat om Siemens, Socomec, Schneider of Legrand apparaten.” 

 

Kant-en-klaar

“Energiemonitoring wordt nog te vaak vergeten, maar het belang ervan kan moeilijk onderschat worden. Je hoeft daarom niet meteen alles in kaart te brengen, maar toch minstens de grote verbruikers. Het grote voordeel bij Siemens is dat energiemanagement een standaard mogelijkheid is binnen het gamma dankzij gebruik van TIA Portal die letterlijk zorgt voor een totale integratie van de automatisering.”, besluit Wouter Vierstraete.

 

 


 

Systeemborden van Legrand bieden zekerheid 

 

Dimitri Van de Heuvel, Product Manager bij Legrand

Legrands XL³ gamma distributiekasten gaat al een tijdlang mee. Maar recent kwam ook de laatste serie, grotere kasten van het nieuwere XL³ S gamma op de markt. “In het ‘XL³ S’ assortiment staat de ‘S’ voor standaard. ‘Less is more’, dachten ze bij Legrand. Zowel wat het high performance als het standaardgamma betreft, gaat het over systeemborden. “De evolutie naar systeemborden is er, maar loopt trager dan verwacht. Systeemborden bieden nochtans een garantie op een veilige en conforme elektrische installatie”, aldus Dimitri Van den Heuvel, Product Manager bij Legrand.

 

Op een traditioneel bord, met name een behuizing met een volle montageplaat, plaatst de bordenbouwer alle elementen op zijn manier. “Hij is zelf verantwoordelijk voor de wijze van plaatsing en aansluiting van zijn producten alsook de berekeningen op vlak van warmteafgifte. Bij systeemborden geven wij als fabrikant alle richtlijnen. Volg ze en respecteer de regels van goed vakmanschap en je bent zeker dat alles correct is geplaatst conform de norm IEC 61439.”

 

High performance versus standaard

Binnen de systeemborden beschikt Legrand over twee gamma’s. “Waarom die tweedeling? Het XL³ gamma is ontwikkeld om elke mogelijke technische vereiste aan te kunnen:

 • Borden tot 6300 ampère
 • Beschermingsgraad IP30 tot IP55.
 • Beveiligingscomponenten in vaste of uitrijdbare versie.
 • Met voor- of achteraansluiting.
 • Scheidingsvormen van 1 tot 4b

“In 60 tot 70% is het niet nodig om zo’n technische kast aan te bieden”, weet Dimitri Van den Heuvel. “Uit die bedenking is ons standaardgamma XL³ S ontstaan. Deze kasten boeten niet in aan kwaliteit. Alleen is hun opbouw eenvoudiger. In de positionering, zowel in hoogte als breedte, bieden ze meer mogelijkheden. Het S-gamma is daarom de ideale aanvulling op het high performance gamma.”

“In grotere utiliteits-installaties kiest men doorgaans voor het high performance XL³ gamma, omdat de eindklant om veiligheidsredenen vaak uitrijdbare automaten wenst. Maar daarnaast zijn meestal nog tientallen divisionaire borden nodig. Daarvoor is de standaard range perfect.”

 

Optimale energieverdeling

De energieverdeling is een cruciaal aspect in distributiekasten. “In een XL³ kast is een geoptimaliseerd verdeelsysteem mogelijk, door het gebruik van voorgemonteerde aansluitstukken tussen railstellen en apparaten. Zo is het voor een paneelbouwer nog eenvoudiger om een veilige vooraf geverifieerde verbinding te maken. In het S-gamma wordt de standaardverdeling gebruikt. Weliswaar met de keuze voor een koper of aluminium railstel.”

Systeemborden

 

XL Pro³ borden software

“Aangezien het om systeemborden gaat, kan het ontwerp door een software gegenereerd worden. De software ‘XL Pro³ borden’ ontwerpt een verdeelbord en bepaalt de nodige producten aan de hand van de benodigde stroomsterkte, polariteit, etc. Zo krijg je een visualisatie met de plaatsing van alle producten. Nadien kan je zelf nog verschuiven naar eigen wens. Finaal krijg je ook een materiaallijst.”

“De installateur of bordenbouwer heeft meteen een compleet dossier voor zijn eindklant. Een tweede software is de ‘XL Pro³ berekening’. Beide programma’s zijn compatibel. Uit de berekeningsstudie krijg je de nodige vermogens, de kabellengtes, kabelsecties enzomeer. Deze software wordt veeleer gebruikt door studieburelen dan door bordenbouwers. Het geeft goed weer hoe groot de installatie finaal zal worden.”

 

Samenwerking met Cebeo

“Onze interne studiecenters wisselen informatie over projecten uit met de Cebeo Competence Centers Verdeelborden. Bepaalde projecten berekenen we intern, waarna we het dossier terugkoppelen aan Cebeo. Anderzijds detecteert Cebeo projecten, die zij op hun beurt aan ons doorspelen indien extra ondersteuning is gewenst.”

 

Volle plaat of systeembord?

De keuze voor een traditioneel bord of een systeembord hangt grotendeels af van de gewoontes van de bordenbouwer. “Systeempanelen hebben zeker het voordeel dat je met zekerheid aan alle normen voldoet. Maar sommigen zijn zo vertrouwd aan het werken op een volle plaat, dat ze vasthouden aan een traditioneel bord”, besluit Dimitri Van den Heuvel.

 


 

Nooit meer blootgesteld aan elektrische spanning  

 

Elk arbeidsongeval is er één teveel. Dat is ook de uitgangspositie van Panduit. Hun oplossing ‘VeriSafe’ is het enige systeem op de markt dat het meten van de afwezigheid van spanning automatiseert. VeriSafe reduceert het risico bij werken aan een elektrisch bord tot quasi nul, want je meet zonder de kast te openen. Met de simpele logica van een verkeerslicht: rood is ‘stop’, groen is ‘go’.

 

Als je ‘arbeidsongeval elektrocutie’ googelt, vind je 3270 zoekresultaten. Uiteraard zegt dit niets over het aantal jaarlijkse ongevallen, en over nationale cijfers beschikken we op vandaag niet. Wat we dus niét willen, is paniek zaaien.

“Bij draagbare spanningstesters spelen te veel toevalsfactoren een rol, waardoor niet in elke situatie de veiligheid van de operator gewaarborgd is”, aldus Frederic Kalb, Senior Development Manager OEM bij Panduit. De VeriSafe tester op afwezigheid van spanning biedt voordelen op twee vlakken: veiligheid en snelheid. “Mogelijke veiligheidsproblemen met draagbare meetinstrumenten kunnen zich op liefst vijf vlakken manifesteren”, aldus Frederic Kalb:

Frederic Kalb, Senior Development Manager OEM bij Panduit

 

Panduit VeriSafe

 • Het toestel zelf kan falen:
  door blootstelling aan schokken of extreme omstandigheden
 • Een menselijke fout:
  door inadequaat gebruik, afleiding tijdens het lezen,…
 • Het systeem voldoet niet:
  bijvoorbeeld indien een testinstrument met een bepaalde limiet wordt gebruikt
 • Blootstelling aan gevaar:
  kan voorvallen zowel tijdens het testen van het toestel, als tijdens de effectieve spanningstest
 • Procesfouten:
  door het overslaan van stappen of de stappen in een foutieve volgorde te nemen

 

De kern van het VeriSafe verhaal is dat je de elektrische kast niet hoeft te openen vooraleer je 100% zeker weet of ze spanningsloos is zowel voor wissel- als gelijkspanning. De isolatiemodule zit in de kast, de indicator komt als het ware uit de kast. Behalve het meten van elektrische spanning, voert de module bij gebruik ook telkens een zelftest uit. Dit om te garanderen dat het meetinstrument correct werkt, correct geïnstalleerd is, en in direct contact staat met het circuit op het moment van testing.

 

Gepakt in snelheid

“Dit alles gebeurt in minder dan 10 seconden”, stelt Frederic Kalb. “Terwijl de tijd die je met een draagbaar testinstrument nodig hebt om het toestel te testen, de spanning te controleren, en het toestel te resetten tussen de 10 en 20 minuten bedraagt. Dit betekent dat je minstens tien minuten bent blootgesteld aan mogelijke elektrische gevaren.”

Met VeriSafe is dat verleden tijd. “Één druk op de knop en de LED indicatie kleurt groen, rood of oranje, waarbij enkel groen licht betekent dat je zonder enig gevaar de kast kan openen. De logica is zo simpel als een stoplicht op een kruispunt. Maar”, waarschuwt Kalb, “dat betekent nog niet dat iemand die niet vertrouwd is met het product, of een leek, onbezonnen te werk moet gaan.”

VeriSafe je hoeft de kast niet te openen

 

Ook in bestaande elektrische borden

Het installeren van de VeriSafe module kan in een reeds bestaande kast, gewoon op een dinrail. “Je hoeft er enkel de stroomkabels voor aan te sluiten, en nog een speciale meegeleverde AVT systeemkabel. Deze oplossing kan dus zowel voor nieuwe als bestaande installaties worden toegepast.”

Ook in bestaande elektrische borden

Tot 600 Volt

VeriSafe is toepasbaar op driefasen circuits tot 600 Volt. Voor de volledigheid: VeriSafe voldoet aan SIL 3 (IEC 61508).

 

 

 

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.