You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Verhoogde investeringsaftrek: van 8% naar 25%

verhoogde investeringsatrek

 

Dat Covid-19 niet enkel een negatieve invloed heeft op de gezondheid van de bevolking, maar ook op de financiële toestand van bedrijven, is niet verwonderlijk. Veel bedrijven waren namelijk genoodzaakt om voor korte of lange duur de deuren te sluiten. Een logische reactie zou zijn om bedrijfsinvesteringen dan ook uit te stellen. Zo geraken we echter in een vicieuze cirkel, aangezien de economie daardoor nog meer afziet. De overheid wil kleine vennootschappen en de economie nu tegemoetkomen met een verhoogde investeringsaftrek van 25% tot het einde van 2020.

 

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van een investering mag afgetrokken worden van de belastbare winst van een onderneming. Normaal gezien bedroeg de aftrek voor gewone investeringen 8% en voor specifieke 13,5%. Dankzij de corona III wet van 15 juli 2020 worden beide percentages opgetrokken naar 25%.

Dit geldt voor investeringen die men doet tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.

 

Welke bedrijven hebben hier recht op?

 

Zelfstandigen, eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen (in de fiscale betekenis) hebben recht op dit soort fiscaal voordeel.

Een kleine onderneming voldoet aan minstens twee van de volgende drie criteria:

  • telt maximaal 50 werknemers;
  • heeft een jaaromzet tot € 9 miljoen;
  • heeft een balanstotaal dat niet meer dan € 4,5 miljoen bedraagt.

Andere (niet-kleine) vennootschappen hebben met andere woorden geen recht op de verhoogde investeringsaftrek van 25%. Voor hen blijven de vroegere percentages bestaan voor de investeringen die zij kunnen gebruiken voor investeringsaftrek – uitgezonderd voor verwerving van octrooien, dat ook voor deze vennootschappen wordt opgetrokken naar 25%. Vzw’s zijn helemaal uitgesloten.

 

Welke investeringen komen in aanmerking?

 

De investeringsaftrek kan voor gewone en specifieke investeringen. Tot gewone investeringen behoren alle investeringen in materialen, gebouwen … die louter bedoeld zijn voor de huidige of geplande bedrijfsactiviteiten. Investeringen die losstaan van de werkzaamheid of bijvoorbeeld wagens voor dubbel gebruik vallen hier dus niet onder. Ook gebouwen die men aankoopt met de bedoeling ze opnieuw te koop aan te bieden, kan men niet inbrengen. Voor gewone investeringen bedraagt de fiscale aftrek normaal gezien 8% – nu 25%.

Wat zijn dan zogenaamde specifieke investeringen? Dit zijn bijvoorbeeld digitale-, energiebesparende- of beveiligingsmaatregelen. Voor deze investeringen geniet men normaal gezien van een verhoogde aftrek van 13,5%. Ook dit percentage wordt tijdelijk opgetrokken naar 25%. Cebeo biedt oplossingen aan voor investeringen in beveiliging, HVAC en hernieuwbare energie … Bekijk ons volledig aanbod hier.

Houd er rekening mee dat enkel de eenmalige investeringsaftrek verhoogt. Natuurlijke personen met maximaal 20 werknemers kunnen echter ook kiezen voor een gespreide investeringsaftrek. Dit betekent dat ze een percentage krijgen op de afschrijving in plaats van op de investering. Daarvoor verandert er dus niets.

 

Ook beslist volgens de corona III wet:

Indien men onvoldoende winst heeft om de aftrek te kunnen doen, wordt de overdraagbaarheid voor investeringen die in 2019 werden gedaan tijdelijk verhoogd naar twee jaar (in plaats van het gebruikelijke één jaar).

Dit wordt met andere woorden uitzonderlijk verlengd tot 2021.

 

In plaats van € 16.000 krijg je € 50.000

Wat betekent de verhoging naar 25% concreet? Bij de investering in zonnepanelen van bijvoorbeeld € 20.000 kan men € 5.000 van de belastbare winst aftrekken in plaats van € 2.700 in normale omstandigheden. Hoe groter de investering, hoe groter de aftrek natuurlijk. Bij een gewone investering van bijvoorbeeld € 200.000 bedraagt de aftrek € 50.000 (in plaats van € 16.000). Kortom: door investeringen niet uit te stellen doe je de economie én je bankrekening een plezier.

Hoe?

  • Voor kleine vennootschappen: in de aangifte van vennootschapsbelasting moeten de investeringen in kwestie vermeld worden op het 275U-formulier.
  • Natuurlijke personen gebruiken hiervoor het 276U-formulier.

 

Meer weten over de (verhoogde) investeringsaftrek?

Lees dit artikel van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Hulp nodig bij realisatie? Onze specialisten helpen graag!

Ja, ik wil op de hoogte blijven en schrijf me in op de nieuwsbrief

Vind een filiaal

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.