Energiemonitoring is belangrijker dan ooit voor industriële verbruikers

Energiemonitoring is belangrijker dan ooit voor industriële verbruikers

“Slimme technologie leidt tot gevoelige besparingen”

CEO’s of financieel verantwoordelijken van industriebedrijven, zien hun hartslag de jongste jaren kortstondig stijgen als de energiefactuur binnen dwarrelt. Technologie die hen helpt om de stroomkost onder controle te krijgen, is dan ook meer dan welkom. Siemens beschikt al jaren over de juiste hardware, software, kennis en ervaring om systeemintegratoren, installateurs, machinebouwers en andere industriële spelers hier vakkundig in te ondersteunen. De synergie met Cebeo is eveneens een grote meerwaarde.

Akkoord, recent zijn de prijzen voor energie wat gestabiliseerd en zelfs lichtjes gedaald, maar op lange termijn blijven ze klimmen. Dat vertaalt zich uiteraard en helaas ook in een grotere kost voor stroom en gas bij industriële ondernemingen. Meer dan ooit leeft bij hen de behoefte om dit onder controle te krijgen. De vraag naar performante totaaloplossingen voor energiemonitoring stijgt navenant, merken ze ook bij Siemens.

Verplichte zonnepanelen

“Er is bovendien nog een andere essentiële factor die om de hoek komt kijken”, verduidelijkt Arnoud Maes, Sales Specialist Energiemanagement bij Siemens. “De (Europese) wetgeving verplicht ondernemingen om energie-efficiënter te werken en dus veel zuiniger met (elektrische) energie om te springen. Vanaf 2025 geldt er zelfs een verplichting tot het laten plaatsen van zonnepanelen, in functie van het elektriciteitsverbruik en het dakoppervlak. Met andere woorden: er zijn gewoon geen excuses meer om het niét te doen.”

“Klopt”, pikt Joris Van der Trappen, accountmanager bij Siemens, in. “De ambitie van de Europese Unie om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn én het capaciteitstarief voor industrie, zijn andere drivers om slimmer met energie om te gaan en in te zetten op elektrificatie. Bovendien zullen duizenden ondernemingen de komende jaren hun wagenpark vergroenen en eigen laadpalen installeren. Energiemonitoring zal essentieel zijn om de laadprocessen voor al die auto’s verstandig te sturen en een hoge piekgevoeligheid zoveel mogelijk te vermijden.”

Arnoud Maes

“Energiemonitoring zal essentieel zijn om de laadprocessen voor auto’s verstandig te sturen en een hoge piekgevoeligheid zoveel mogelijk te vermijden.”

Joris Van der Trappen - Accountmanager bij Siemens

Duurzaamheidsmanager

Paniekvoetbal spelen, is gelukkig niet aan de orde. Zo beschikt Siemens over de hardware en de software om energieverbruik optimaal te meten en te analyseren. “In heel wat componenten, zoals elektrisch beveiligingsmateriaal en frequentieregelaars, zijn al energiemeters ingebouwd”, vervolgt Joris Van der Trappen. “In elk toestel dat energie verbruikt, kunnen we dergelijke meters integreren én er de data uit distilleren om via software heel wat knowhow te genereren over wat, hoeveel en wanneer je in je productie- en bedrijfsprocessen energie verbruikt.”

Monitoring biedt dus een meerwaarde om zuiniger met elektriciteit om te springen en analyseert daarnaast ook de stroomkwaliteit, een aspect dat evenzeer belangrijk is. “Minder kwalitatieve stroom kan snellere slijtage van onder meer kabels en connectoren veroorzaken en zorgt bovendien voor een indirecte meerprijs van elke kWh of m³ gas. Onze sensoren meten zowel de stroomkwaliteit als het elektriciteitsverbruik en genereren alarmmeldingen, waardoor de eindklant automatisch verwittigd wordt als een onderhoud of interventie vereist is”, legt Arnoud Maes uit.

Joris Van der Trappen

Die informatie is van goudwaarde voor de ‘dedicated’ energie- of duurzaamheidsmanagers die ondernemingen aanstellen. “Toekomstgericht mogen we verwachten dat dit nog zal toenemen, vermits hogescholen en universiteiten opleidingen energiemanagement aanbieden. Veel bedrijven beseffen dat ze gevoelige besparingen kunnen realiseren door dat aspect aan gespecialiseerde mensen toe te vertrouwen.”

Siemens biedt al een tijdje totaaloplossingen aan, die op elke industriële vraag een antwoord bieden. “Wij verzorgen het hele scala, van meet- tot visualisatiesystemen”, verklaart Joris Van der Trappen. “Het gaat om heel modulaire systemen, die op elke schaalgrootte toepasbaar zijn en die werken met open protocollen. Daardoor kunnen ze perfect communiceren met de industriële IoT-stack die bij de eindklant al aanwezig is, al beschikken we ook zelf over zeer performante analyse- en interpretatiesoftware.”

“Minder kwalitatieve stroom kan snellere slijtage van onder meer kabels en connectoren veroorzaken en zorgt bovendien voor een indirecte meerprijs van elke kWh of m³ gas.”

Arnoud Maes - Sales Specialist Energiemanagement bij Siemens

Data interpretatie

De industriële eindklant bepaalt zelf wie voor die interpretatie instaat. “Dat kan de eigen duurzaamheidsmanager of energie-auditor zijn. In de meeste gevallen hebben ondernemingen met een intens energieverbruik (chemische bedrijven, ondernemingen uit de betonnijverheid…) zelf zo’n profiel in dienst. Heeft de onderneming op de eigen loonlijst niemand die hiervoor over de juiste kwalificaties beschikt, kan het dit toevertrouwen aan een externe partner, de systeemintegrator of Siemens zelf. Wij kunnen ook instaan voor het onderhoud van de software en het genereren van rapporten. De gegenereerde data kunnen worden opgeslagen op een eigen server of in de cloud. Dat historisch dataoverzicht is van primordiaal belang als vergelijkingspunt.”

Energy monitoring Keyvisual-Enmpro-Vollegroesse-300dpi_Medium

Installateurs of systeemintegratoren dienen over de nodige netwerkknowhow te beschikken om oplossingen voor energiemonitoring te kunnen implementeren. “Wij ondersteunen hen op dat vlak met opleidingen, demonstraties en regelmatige updates”, aldus Joris Van der Trappen. “Zo zijn we dit jaar onderweg met demotrucks en organiseren we samen met Cebeo ook webinars, praktische workshops en de ‘know your strenghts’-workshops, met productvoorstellingen van de relevante Siemens-oplossingen en hun belangrijkste troeven. Omdat de interesse vanuit de markt blijft groeien, beseffen installateurs en systeemintegratoren dat ze met energiemonitoring een belangrijke extra dienst kunnen aanbieden. Velen hebben daar trouwens al heel wat ervaring in opgebouwd.

Als specifieke projectondersteuning is vereist, gaat Arnoud of een andere Siemens-sales specialist samen met de integrator bij de eindklant op bezoek om de juiste oplossingen in functie van de specifieke behoefte te kiezen. Daarnaast zorgt ook Cebeo voor ondersteuning. “Hun gespecialiseerde mensen volgen opleidingen via het Siemens-partnerplatform en beschikken daardoor over alle knowhow inzake productinformatie, aansluitingen, communicatiemogelijkheden en softwareconfiguratie”, besluit Arnoud Maes.