Cebeo maakt werk van energiezuinigheid in de volledige logistieke flow

Cebeo maakt werk van energiezuinigheid in de volledige logistieke flow

“Alles in kaart brengen om juiste keuzes te maken”

Het verlagen van de CO2-impact behelst meer dan het aanpassen van de verwarming in onze gebouwen. Zo bekijkt Cebeo momenteel ook volop hoe het energiezuinigheid en zorg voor de planeet kan integreren in de logistieke bewegingen. Daarvoor sparen we kosten noch moeite in het gloednieuwe distributiecentrum in Blandain, maar ook in het wagenpark en bij het uitleveren van producten. Wim Pyra (Transport Manager), Mike Godefroid (Facilities Manager) en Wim Haemelynck (Senior Project Manager) doen de diverse inspanningen uit de doeken.

Richtlijn 2009/28/EC van het Europees Parlement richt zich op de bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. Ze stimuleert stakeholders om via hernieuwbare energie te streven naar een hogere energie-efficiëntie, onder meer door gebruik te maken van slimme technologieën. Die boodschap is bij Cebeo niet in dovemansoren gevallen.

“We zoeken voortdurend naar optimalisaties in de logistieke flow”, legt Wim Pyra uit. “Zo hebben we bijvoorbeeld de import van zonnepanelen uit China in eigen beheer genomen, zodat we meer inzicht hebben over de grootte van de CO2-voetafdruk en we op dat vlak verbeteringen kunnen introduceren. Het is bijvoorbeeld een heel bewuste keuze om alleen voor vliegtuigtransport te kiezen als het echt niet anders kan. Momenteel zijn we voor ons wegtransport volop bezig met het monitoren van de huidige CO2-voetafdruk, zodat die als nulmeting kan fungeren en we in de toekomst een goed beeld zullen krijgen over de impact van specifieke investeringen.”

Wim Pyra

HVO

Op dat vlak lopen diverse initiatieven en onderzoeken. “Sinds januari 2022 verzorgen we leveringen in hartje Brussel zoveel mogelijk met elektrische bakfietsen. Het is de bedoeling daar nog harder op in te zetten. Daarnaast hebben we onlangs uitvoerige tests gedaan met hybride en volledig elektrische modellen van lichte vrachtwagens en bestelwagens.

Die bevindingen zullen we concretiseren in een businesscase, zodat de directie doordachte beslissingen zal kunnen nemen. Een andere optie is het potentieel gebruik van ‘Hydrotreated Vegetable Oil’ (HVO). Dit is een dieseltype gemaakt op basis van onder meer plantaardige oliën, afval, restoliën, afgewerkt frituurvet, enzovoort. Deze synthetische brandstof zou volgens de leveranciers tot 90% ecologischer zijn dan de conventionele diesel en is in principe ook eenvoudig toepasbaar. Het is wel een stuk duurder en is momenteel aan de pomp zeer moeilijk verkrijgbaar.”


“In de toekomst willen we graag inzetten op het gebruik van hybride en volledig elektrische bestel- en vrachtwagens.”

Wim Pyra - Transport Manager

Al die mogelijkheden liggen op tafel. “Waarschijnlijk zullen we gefaseerd tewerk gaan als we bepaalde investeringen doordrukken. De oplossingen waarbij zorg voor ecologie en het economisch aspect het meest hand in hand gaan, zullen daarbij logischerwijs onze voorkeur wegdragen.”

Eco driving

Het huidige Cebeo Distributie Center bevindt zich in Moeskroen. Daar komen alle door leveranciers bezorgde goederen aan. “Als klanten orders plaatsen, vertrekken de niet-voorgesorteerde bestellingen naar onze vijf TSP’s (Trans Shipping Points) in Duffel, Ham, Charleroi, Vilvoorde en Kortrijk. Tijdens de nachtdienst gebeurt de voorsortering, waarna we de orders via ‘last mile delivery’ naar de klanten en de Cebeo-filialen laten vertrekken. Er is ook nachttransport voorzien voor afhalingen aan de toonbank in onze filialen, of voor afhalingen in het nachtsas buiten de openingsuren.”

De chauffeurs van de (lichte) vrachtwagens en bestelwagens krijgen tijdens hun opleiding heel wat tips om zo ecologisch mogelijk te rijden. Ook Cebeo-medewerkers die met een personenwagen als bedrijfswagen rijden, genoten onlangs van een cursus ‘eco driving’. “Dankzij slimme systemen kunnen we het brandstofverbruik per bestel- of vrachtwagen en per chauffeur inschatten. Op basis van die gegevens, kunnen we de chauffeurs gericht bijsturen”, vertelt Wim Pyra.

nordin2

Laadinfrastructuur

De ambitie om groener te worden, vertaalt zich ook naar de personenwagens die als bedrijfswagen fungeren. “De keuzelijst omvat alleen nog hybride of volledig elektrische modellen”, pikt Mike Godefroid in. “In functie daarvan is al aanzienlijk geïnvesteerd in laadinfrastructuur. Het is de bedoeling dat tegen eind 2023 alle filialen over Alfen- en/of Smappee-laadpunten zullen kunnen beschikken. Medewerkers met een (semi-)elektrische wagen zullen die ook thuis kunnen opladen via door ons geleverde laadpunten, waarna we via het systeem van ‘split billing’ en rekening houdend met de CREG-tarieven voor thuisladen, alles vlot financieel kunnen regelen. We organiseren alles inzake laadprocessen in eigen beheer en maken daarbij gebruik van slimme software.”

In 2022 al liet Cebeo een vijftigtal dubbele laadpunten installeren. “Die vertegenwoordigen samen een dekkingsgraad van 70% van onze filialen. Dit jaar volgt dus de overige 30% en zullen we op locaties die nu al over laadpalen beschikken, nog uitbreidingen voorzien in functie van de lokale behoefte.”

Mike Godefroidt

“Normaal zullen tegen eind dit jaar alle filialen over laadpunten beschikken.”

Mike Godefroid - Facilities Manager

Op basis van het in oktober 2020 ingevoerde warmteprotocol (20° C in de kantoren tijdens de wintermaanden, koeling tot 25 °C in de zomermaanden, 18 °C in de afhaalruimtes van de filialen), bekijkt Cebeo om de klimatisatie in bepaalde filialen nog te verbeteren. “In het merendeel van onze afhaalpunten is er geen strikte scheiding tussen de afhaalbalie en de burelen van onze medewerkers”, vervolgt Wim. “Waar mogelijk, zouden we toch een scheiding voorzien, zodat de accommodaties helemaal up-to-date zijn voor dat warmteprotocol. Daarnaast is het de bedoeling om gefaseerd te investeren in warmtepompen, als milieuvriendelijker alternatief voor de gasinstallaties waarmee we nu verwarmen.”

Blandain

Intussen werkt Cebeo volop verder aan de bouw van het nieuwe distributiecentrum in Blandain. De lat ligt hoog, want de ambitie is om voor dit gebouw het BREEAM Excellent-certificaat te behalen.

Wim Haemelynck: “Op vlak van energie, ecologie, gezondheid, water en afvalstromen willen we zo goed mogelijk scoren en naar de hoogst mogelijke mate van energieneutraliteit streven. Meer dan 8000 zonnepanelen op het dak zullen hernieuwbare energie opwekken. Daarnaast kunnen we eventueel gebruik maken van de windenergie die in de industriezone wordt gecreëerd. Ook de groene inkleding van de site krijgt veel aandacht, met meer dan 500 bomen en andere florale accenten.”

Wim H (rechts)

“De verwarming en koeling van het nieuwe CDC zullen volledig gebeuren op basis van geothermie en warmtepompen.”

Wim Haemelynck - Senior Project Manager

Op energetisch vlak zet Cebeo alle zeilen bij in het 18 meter hoge gebouw. “We willen het gebruik van fossiele brandstoffen maximaal vermijden. Zo zal er op de site geen gas aanwezig zijn. Alleen voor de noodgeneratoren zullen we gebruik maken van diesel als brandstof. De verwarming en koeling zullen volledig gebeuren op basis van geothermie en warmtepompen. Daarnaast voorzien we uiteraard de nodige aansluitingen in functie van elektrische mobiliteit. Zo zullen we alle voorbereidingen treffen om op termijn voldoende laadinfrastructuur voor groene voertuigen te kunnen plaatsen.”

Het nieuwe CDC wordt het neusje van de zalm inzake technologie, met toepassingen op gebied van optimale isolatie, luchtdichtheid, ventilatie en klimatisatie. “Met glaspartijen van circa 1500 m² is er veel daglichtinval. Op die manier bevorderen we het mentale welzijn van onze mensen.”

In Blandain zal Cebeo ook sterk inzetten op het gebruik van ‘totes’. “Dit zijn plastic boxen, gemaakt uit gerecycleerde kunststoffen. Die zullen de kartonnen dozen vervangen die we tot nu toe gebruiken. In vergelijking met onze huidige aanpak, zullen de ‘totes’ ons toelaten meer geconsolideerd te werken”, besluit Wim Pyra.