Ventilatie

Ventilatie

De steeds compactere bouwstijl en de strengere normen voor isolatie bij woningen heeft de laatste jaren de nood aan woningventilatie sterk verhoogd.

In een sterk geïsoleerde woning, waar geen ventilatie wordt toegepast, heerst al snel een muffe en sterk vervuilde binnenlucht. Virussen, bacteriën, mijten, schimmels, en een te hoge concentratie Co² steken al snel de kop op.

Voor ons als bewoners kan dit resulteren in allerlei ongemakken zoals hoofdpijn, droge keel, gebrek aan concentratie, vermoeidheid enz. Een goed geventileerd binnenklimaat is dus essentieel voor ons dagelijks welzijn.

Naar de calculatoren
Foto ventilatie

Hoe kan je ventileren? 

Het af en toe eens openen van de ramen geeft geen juiste oplossing. De verluchting is slechts tijdelijk en niet gecontroleerd met veel energieverlies tot gevolg. Open ramen brengen ook andere ongemakken met zich mee zoals kans op inbraak, vervelende insecten, geluidsoverlast enz. Het is verstandig om continu gecontroleerd te ventileren zodat we in een gezond binnenklimaat leven met een minimum aan energieverlies.

Mede daarom heeft de overheid in 2006 de EPB wetgeving gelanceerd, deze wordt van kracht vanaf er een bouwaanvraag ingediend wordt.

Door deze wetgeving kom je al snel tot de conclusie dat er bij zowel rennovatie als nieuwbouw, een goed ventilatiesysteem nodig is.

Principe van de verschillende ventilatiesystemen


Het principe van een goede woningventilatie berust op drie grote pijlers:

 1. Blauw: toevoer van verse lucht
 2. Geel: doorvoer van lucht in de woning
 3. Rood: afvoer van vervuilde lucht

Verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimtes: woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer… Dit kan via zelfregelende raamroosters of via een doorvoer door het dak. Deze verse lucht wordt doorgevoerd in de woning via gang, trappenhal… Hiervoor worden soms deurroosters gebruikt, maar meer en meer wordt een kier onder de deuren voorzien voor een meer esthetische afwerking. De ondertussen vervuilde lucht (die het volledige traject van het huis heeft afgelegd) wordt afgevoerd in de natte ruimtes: keuken, toilet, badkamer, wasplaats, douche…

Foto verschillende ventilatiesystemen

Hoeveel er in elke ruimte moet geventileerd worden (debiet m³) wordt bepaald volgens onderstaande ventilatienorm.

De Belgische ventilatienorm (NBN D 50-001) bepaalt hoe snel een bepaalde hoeveelheid lucht in een ruimte moet worden.

Foto ventilatienorm

Algemene regels 

 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet bedraagt 3,6 m³/h per m² vloeroppervlakte van de ruimte.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet houdt geen rekening met de hoogte van de ruimte, omdat die nauwelijks invloed heeft op het aantal aanwezige personen of de (vervuilende) activiteiten.
 • Het minimaal geëist ontwerpdebiet is onafhankelijk van het aantal personen in een ruimte.
 • Om te beletten dat er in kleine ruimtes te weinig geventileerd wordt, bevat de norm ook per ruimte een minimum toevoer- en afvoerdebiet dat moet gehaald worden.
 • Om het energieverbruik beter onder controle te houden, kunnen de luchthoeveelheden voor toevoer en afvoer voor bepaalde ruimtes beperkt worden. Bij een ventilatiesysteem A of C wordt deze beperking op het ontwerptoevoerdebiet sterk aanbevolen, om het energieverlies te beperken.

Wat zijn de mogelijkheden?

We onderscheiden vier verschillende methodes om te ventileren:

 1. Systeem A: een systeem dat vooral vroeger toegepast werd maar vandaag niet meer aan te raden is door de instabiliteit van de ventilatie.
 2. Systeem B: een systeem dat ook niet aan te raden is omdat het huis onder druk komt te staan.
 3. Systeem C: een systeem dat vandaag de dag zowel in renovatie als in nieuwbouw toegepast wordt.
 4. Systeem D: ook dit systeem gebruiken we vandaag in zowel renovatie- als in nieuwbouwprojecten.
Foto Standaard Systeem C

Standaard Systeem C 
 

Natuurlijke luchttoevoer
Mechanische luchtafvoer
 

De aanvoer van een C-systeem gebeurt zoals bi j een A-systeem op natuurlijke manier, namelijk via raamroosters, deze zijn reeds geluiddempend en zelfregelend. De doorvoer gebeurt zoals bij alle systemen vanuit de droge ruimtes via luchtspleten onder, of roosters in de deur, naar de vochtige ruimtes (toilet, badkamer, douche, berging en keuken) waar de vervuilde vochtige lucht dan mechanisch wordt afgevoerd door de ventilatieunit. Deze unit draait op een constant debiet, er is dus continue basisventilatie in het hele huis. Het systeem kan bediend worden door een standenschakelaar, een touchdisplay, of via een app. Een groot voordeel is hier de eenvoud van het leidingsysteem, gezien het enkel nodig is voor de afvoer van de vervuilde lucht.

Foto vraaggestuurd systeem c

Vraaggestuurd Systeem C
 

Natuurlijke luchttoevoer
Vraaggestuurde luchtafvoer
 


Wil je echter energie besparen en enkel ventileren daar waar het op dat moment echt nodig is, dan kies je beter voor een C+systeem. Dat is een vraaggestuurd C-systeem en wel 32% energiezuiniger dan een gewoon C systeem.


 

Vraagsturing bij ventilatie betekent dat het ventilatiedebiet wordt bijgestuurd volgens de gemeten luchtkwaliteit. De meting gebeurt via sensoren, vocht, CO², VOC (geuren) die bij de betere toestellen ingebouwd zijn in het toestel zelf of in de zonekleppen. Meet men geen of weinig luchtvervuiling, dan resulteert dit in minder nood aan ventilatie. Wordt er meer vervuiling gemeten, dan zullen de kleppen van de unit zich meer openen , en op die manier het debiet verhogen zodat de luchtkwaliteit zo snel mogelijk terug optimaal is.

 

Via de zonesturing kan zelfs de vervuilde lucht uit de slaapkamer worden afgevoerd voor een betere nachtrust.

Foto decentraal systeem c

Decentraal Systeem C
 

Natuurlijke luchttoevoer
Mechanische (al dan niet vraaggestuurde) luchtafvoer
In 1 enkele ruimte
 

Net zoals een standaard C-systeem gebeuren de aanvoer en doorvoer van lucht op natuurlijke manier en gebeurt de afvoer van vervuilde lucht op een mechanische manier via het ventilatiesysteem. Deze ventilator kan zowel standaard als vraaggestuurd verkregen worden, maar het grote verschil met de andere 2 C-systemen is dat dit systeem voor 1 enkele ruimte gebruikt wordt.

Foto standaard systeem d

Standaard Systeem D 
 

Mechanische luchttoevoer
Mechanische luchtafvoer
 

Zowel de aanvoer als afvoer van lucht gebeurt volledig mechanisch, zodat het leefklimaat binnenshuis steeds optimaal is. Hier zijn dus geen raamroosters nodig. Door gebruik te maken van een warmtewisselaar doe je aan warmterecuperatie, en verlies je bovendien minder warmte . Met de gelijkmatige luchtverdeling wordt dit systeem ook balansventilatie genoemd. Een nadeel is dat men hier een dubbel leidingsysteem dient te plaatsen. Eén voor de luchttoevoer, en één voor de afvoer van de lucht. Dit kan bij renovatie bouwtechnisch een hele uitdaging zijn.

Foto vraaggestuurd systeem d

Vraaggestuurd Systeem D 
 

Natuurlijk luchttoevoer
Vraagestuurde luchtafvoer
 

Hier wordt mechanische toevoer en mechanische vraaggestuurde afvoer van de lucht gecombineerd met een warmtewisselaar. De lucht wordt 24u per dag op CO2, vocht of VOC’s (geuren) gecontroleerd. De ingebouwde detectoren bepalen op basis van continue metingen hoe intensief er in huis moet geventileerd worden. In tegenstelling tot een C+ systeem, werkt een D systeem niet zonegestuurd, maar is het ventilatieniveau voor de hele woning hetzelfde.

Foto decentraal systeem d

Decentraal Systeem D 


Natuurlijke luchttoevoer
Mechanische (al dan niet vraaggestuurde) luchtafvoer
In 1 enkele ruimte
 

Net zoals een standaard D-systeem gebeuren zowel de aanvoer als afvoer van de lucht op volledig mechanische manier. Deze ventilator kan zowel standaard als vraaggestuurd verkregen worden, maar het grote verschil met de andere 2 D-systemen is dat dit systeem voor 1 enkele ruimte gebruikt wordt.

Green & smart, jouw gids in de energietransitie

Bij Cebeo maken we jou wegwijs in de energietransitie. Want we willen elke installateur overtuigen om mee te stappen in ons groene verhaal. Met actuele info en trends op ons informatieplatform Green & Smart. En met duurzame producten in ons gamma. Bekijk onze folder en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Download de folder
thumbnail Green & smart

Folders & catalogen

Wens je meer info?

Wil je op de hoogte blijven van de laatste trends en evoluties binnen de verschillende productcategorieën? Bekijk dan één van onze vele folders en selectiegidsen. Voor de juiste keuze uit ons uitgebreid productaanbod kan je beroep doen op één van onze catalogen.

Bekijk onze brochures

Bekijk onze catalogen

Ventilatie - Bereken jouw debieten

Voor je een ventilatiesysteem plaatst, moet je de juiste ventilatiedebieten kennen. Maak hier een betrouwbare berekening voor je volgende installatie.
 

Naar de calculator
Picture - Bereken jouw debieten