DuraConnect moderniseert datacommunicatie voor klooster Vorselaar

DuraConnect moderniseert datacommunicatie voor klooster Vorselaar

Iedereen moet mee met zijn tijd, ook mensen die hun leven aan religie hebben gewijd. Vanuit dat besef investeerden de Zusters van Vorselaar recent in de modernisering van hun apparatuur voor datacommunicatie. Die klus vertrouwden ze graag toe aan DuraConnect, dat alles heel professioneel aanpakte – onder meer met hoogwaardige producten van EXCEL Networking – en rekende op de diensten van Cebeo voor leveringen op afroep.

De Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar maken al meer dan 200 jaar (ontstaan in 1820) deel uit van deze gemeente. De congregatie bouwde een uitstekende reputatie op in het onderwijs: sinds 1850 was het een meisjesschool (met internaat), tot de invoering van gemengd onderwijs in voege trad. De Zusters van Vorselaar zijn vooral heel gekend voor hun leraren- en regentenopleidingen. Zowat 80 à 85% van de mensen die in de wijde regio deze beroepen uitoefen(d)en, kregen daar hun vorming. De instelling maakt tegenwoordig deel uit van Thomas More.

Picture alinea 1

“Met de oplossing van excel networking anticiperen we ook op toekomstige datacom-behoeften van de kloosterzusters.” 

Bart Valckx, DuraConnect

Kwarteeuw ervaring

Een tijdje geleden besliste de organisatie om de kloostergebouwen op vlak van datacommunicatie aan te passen aan de noden van deze tijd. In functie daarvan nam het DuraConnect onder de arm. Dit gespecialiseerd installatiebedrijf uit Westmeerbeek bestaat intussen vijf jaar, maar bouwt voort op de ruim kwarteeuw ervaring in databekabeling die directeurs Ben Scherrens en Bart Valckx hebben opgebouwd. DuraConnect behoort tot de dynamische groep Vlinvesta, die investeert in ondernemingen die op een duurzame manier actief zijn in de vastgoed-, bouw-, productie-, vrijetijds- en horecawereld.

“De kloostergebouwen zijn beschermd als monument van onroerend erfgoed”, weet Bart Valckx. “In zo’n omgeving recente datacom-technologie integreren, is geen sinecure. Ten eerste vormt de structuur van de gebouwen een uitdaging. Hoge, gestucte plafonds en/of muren die 1 meter dik zijn maken het vrij complex om goede verbindingen tussen de gebouwen tot stand te brengen. Aan bepaalde structuren mochten we bovendien niet raken, aangezien die dus beschermd zijn. Net daarom was het voor onze mensen best een huzarenstukje om de nieuwe technologieën te voorzien.”

Picture alinea 2 (1)

In alle individuele kamers mocht DuraConnect digitale televisie en ‘access points’ voor wifinetwerken installeren, net als IP Voice-telefonie. “Om dat mogelijk te maken, hebben we onder meer gewerkt met een F/FTP Cat 6a-bekabeling van het merk EXCEL Networking, waarmee we ook anticiperen op toekomstige behoeften”, vult Ben Scherrens aan. “Om alles optimaal te faciliteren, zijn er een kleine serverruimte en drie datalokalen (waar de bekabeling toekomt) voorzien. We hebben daarvoor uitstekend samengewerkt met EXCEL Networking via Mitch Verbeeck, hun Regional Sales Manager Benelux.”

vorselaar-4(512x261_7495)

“Als je klant je blind vertrouwt, is het essentieel dat je de juiste keuzes maakt en duurzame systemen integreert.” 

Ben Scherrens, DuraConnect

Planning zusters is 'heilig'

De werken moesten niet per se tegen een bepaalde datum zijn uitgevoerd, maar toch diende het DuraConnect-team alles vooraf zorgvuldig te plannen. “Dat komt omdat we op elk moment rekening moesten houden met de strikte dagplanning van de zusters, zodat we hun dagelijkse leven zo min mogelijk zouden verstoren”, vervolgt Bart Valckx. “Zo mochten we tijdens bidmomenten geen lawaaierige werken uitvoeren. Daarnaast hebben we vooraf grondig overleg gepleegd met de gebouwenbeheerder, zodat we perfect wisten wat wel en niet mogelijk was. We hebben onze planning dan ook regelmatig bijgestuurd.”

Picture Alinea 3

Net omwille van die flexibele planning vonden Ben en Bart de wisselwerking met Cebeo een grote meerwaarde. “We hebben bij het begin van het project een zo goed mogelijke inschatting over de benodigde materialen gemaakt en die bij Cebeo besteld, om ze vervolgens op afroep te laten leveren. Dankzij die aanpak stonden we tijdens de uitvoering van het project nooit voor onaangename verrassingen, zelfs niet toen we onze driedagenplanning soms nog kort voordien moesten aanpassen.”

Ben Scherrens en Bart Valckx kozen doelbewust voor hoogwaardige componenten bij Cebeo, onder meer van EXCEL Networking dus. “Bij dergelijke projecten koestert de klant op technisch vlak zowat een blind vertrouwen in de installateur, waarbij ze alle voorgestelde oplossingen snel aanvaarden. Zeker dan is het essentieel dat je de juiste keuzes maakt en duurzame systemen integreert die op lange termijn optimaal blijven functioneren.”

 

Vertrouwen 

Projecten zoals deze zijn voor Cebeo ideaal om de flexibiliteit van de organisatie te bewijzen. “Tegenwoordig is het allerminst normaal om alle bestelde materialen tijdig binnen te hebben, zeker niet als die bijvoorbeeld van leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk moeten komen”, verduidelijkt Niels De Vreese, Senior Product Manager Datacom & Telecom bij Cebeo. “Als DuraConnect last minute nog wijzigingen in de driedagenplanning aangaf, moesten we af en toe een tandje bijsteken om een optimale service te kunnen verlenen. Gelukkig zijn we daar telkens in geslaagd, wat cruciaal is om op lange termijn het vertrouwen van onze klanten-installatiebedrijven te blijven verdienen.”

Hulp nodig bij realisatie?

Onze specialisten helpen graag!

Contacteer ons