Governance

Sonepar Governance

Compliance is everyone’s responsibility at Sonepar, everyday in everything we do” said Philippe Delpech, CEO of Sonepar.

"Naleven van gedragsregels is bij Sonepar eenieders verantwoordelijkheid, elke dag in alles wat we doen", aldus Philippe Delpech, CEO of Sonepar.

Meer hierover vindt u in de documenten (Nederlands en Engels) hieronder.

  • Gedragscode
  • Gedragscode - nalevingsrichtlijnen
  • Sonepar Klokkenluidersprocedure

Catalogi

Sonepar Code of ConductDownload pdf
Sonepar Code of Conduct Compliance GuidelinesDownload pdf
Sonepar GedragscodeDownload pdf
Sonepar Gedragscode - NalevingsrichtlijnenDownload pdf
Sonepar KlokkenluidersprocedureDownload pdf
Sonepar Whistleblower ProcedureDownload pdf