Online magazijn

500.000 artikels in een muisklik

De Cebeo e-shop is de grootste online cataloog in de sector, die zo goed als continu beschikbaar is. In enkele muisklikken hebt u dus toegang tot meer dan 500.000 elektrotechnische productreferenties. Bovendien krijgt u telkens waardevolle informatie bij deze artikels.

  • technische productfiches en -links
  • productfoto
  • realtime stock bij Cebeo (filialen en/of Cebeo Distributie Center)
  • uw prijs

Bestellen in een handomdraai... tot 19u

De Cebeo e-shop is natuurlijk ook een heel handige besteltool. Eens u uw bestelmandje gevuld hebt, plaatst u uw bestelling in een handomdraai. Plaats en datum van levering bepaalt u zelf. Bovendien kan u stockproducten tot 19u bestellen voor levering 's anderendaags. Een aanzienlijke service, die Cebeo u kan leveren dankzij onze logistieke kracht.

Uw comfort telt

De Cebeo e-shop heeft tal van functionaliteiten voor de verhoging van uw comfort. Dit zijn enkele opmerkelijke mogelijkheden van onze Cebeo e-shop:

  • Eigen lijsten voor producten die u frequent gebruikt
  • Raadplegen van de offertes die Cebeo voor maakt
  • Overzicht  en status van uw bestellingen
  • Lijst van geleverde en nog te leveren artikels
  • Overizcht van bestelbons

Heeft u nog geen toegang tot de Cebeo e-shop? Vraag dan hier uw paswoord en login aan.