KERNCIJFERS 2022

2023-03-23-key-figures-picture

"Sonepar biedt de beste oplossingen voor zijn klanten die actief zijn in belangrijke markten zoals de industrie, de bouw en de energiebedrijven."

Onze waarden

De gedeelde geschiedenis, cultuur en filosofie van onze Groep hebben geleid tot sterke langetermijnwaarden die de basis vormen van ons bedrijfsbeleid.

De groei van ons bedrijf wordt gedreven door een toewijding aan sterke waarden. Over de hele wereld helpen de mensen van Sonepar klanten met hun projecten en anticiperen ze op hun behoeften. Ze delen een passie voor hun werk en de wens om klanten steeds beter van dienst te zijn. Elk lid van de Groep is toegewijd en verantwoordelijk. We worden allemaal gemotiveerd door respect - voor de wet, voor al onze belanghebbenden, voor het milieu. De vele synergieën die we hebben gecreëerd, samen met het delen van ervaring en goede praktijken, maken onze Groep efficiënter en slagvaardiger. Onze nadruk op winst weerspiegelt ons streven naar duurzame groei. Gesterkt door de digitale transformatie van Sonepar, stelt onze alomvattende strategie ons in staat de toekomst vorm te geven. Kortom, zo willen we "La Référence" worden - de normbepalers in onze sector.


Diversiteit & inclusie

Een hart voor mensen

Diversiteit gaat over wat ons als mens anders en uniek maakt. Inclusie is ervoor zorgen dat mensen van welke achtergrond ook gelijke kansen en middelen krijgen.


We hebben allemaal een ander verhaal te vertellen en dat is waarom we bij Sonepar en Cebeo sterk geloven in het scheppen van een werkomgeving waar iedereen zich veilig voelt, zijn mening mag uiten en het gevoel heeft erbij te horen. Diversiteit & Inclusie (D&I) staan centraal in ons globale, strategische Impactplan.


associate-brazil-office

D&I als spil in alles wat we doen

Onze D&I-strategie werd uitgewerkt met de steun van gespecialiseerde experts, ons Executive Committee en onze medewerkers.

De daaruit voortvloeiende roadmap vormt de leidraad om onze medewerkers en managers bewust te maken van het thema en om D&I-initiatieven te introduceren en te verankeren in alle landen waar we actief zijn.

Onze ambitie, die zich uitstrekt tot onze medewerkers, klanten en leveranciers, is om:

  • D&I te introduceren in onze zaken, activiteiten en HR-initiatieven
  • Een inclusieve en veilige werkomgeving te creëren waar iedereen zijn volle potentieel kan ontplooien
  • Een inclusieve en zorgzame klantenbeleving voor alle klanten te creëren
  • Onze leveranciers te betrekken in ons D&I-verhaal en de bijbehorende engagementen 

Die ambities worden geruggensteund door een hele reeks engagementen.

Eerst en vooral bouwen we aan een duidelijke D&I-governancestructuur ter ondersteuning van al onze initiatieven, aan een netwerk van deskundigen ter zake en aan de nodige ondersteuning en kernindicatoren doorheen de hele groep.

We werken ook aan een transparant en consistent werkgeversmerk, met inclusieve HR- en managementprocessen die talentmanagement bekijken door een 'D&I-bril' en zich daar intern dus ook voor inzetten. Dat vereist op zijn beurt een inclusieve en flexibele werkomgeving om de beste talenten te kunnen aantrekken en behouden.

Tot slot zijn ook bewustzijn en enablement essentiële factoren die ten grondslag liggen aan een inclusievere cultuur. Recente acties hieromtrent zijn sensibiliseringssessies met ons Executive Committee en ruimer gezien ook het HR-netwerk, de invoering van Diversiteit & Inclusie als thema in ons interne Leiderschapsprogramma, en de toevoeging van een D&I-index aan ons medewerkerstevredenheidsonderzoek.

office-meeting-14

Prioriteiten

  • Vrouwen aantrekken, behouden en promoveren – met de bedoeling om het aandeel vrouwen in ons personeelsbestand tegen 2025 te doen toenemen van 25 tot 35%.
  • Diversiteit op alle niveaus promoten, door vooral werknemers met een andere achtergrond de kans te bieden om door te groeien in ons bedrijf.
  • Een inclusieve werkplek scheppen voor mensen met een beperking.