Duurzaamheid

De mensheid wordt meer dan ooit geconfronteerd met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Eén ding is nu wel duidelijk: de manier waarop we met onze planeet omgaan moet veranderen. Er zijn oplossingen om koolstofvrije energie te produceren, ons verbruik te optimaliseren en de circulaire economie te ontwikkelen: als Belgisch marktleider in de distributie van elektrische producten en oplossingen, is het aan ons om hieraan bij te dragen.

Zowel Cebeo, Sobe-Log als de Sonepar Groep hechten veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat houdt onder andere in dat we inspanningen leveren om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Op die manier kunnen we bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Gids voor duurzame ontwikkeling

Duurzaamheid wordt ook voor onze klanten een steeds belangrijker onderwerp. We krijgen meer en meer vragen rond onze strategie, onze objectieven en ons plan van aanpak. Daarom creëerden we een Sustainability Gids, waarin we al onze ambities en projecten rond milieu, welzijn op het werk en compliance samenvatten.

Benieuwd naar de gids? Bekijk hem hier!
News grid (45)

Onze engagementen voor 2026​​​​​​​

Voor elk van onze engagementen hebben we nauwkeurige parameters vastgesteld en we zullen onze vooruitgang op regelmatige basis meten. Tegelijkertijd werken we aan 8 van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Screenshot 2023-07-19 at 14.40.24

Sonepar Planet Strategy

Vandaag de dag is Sonepar ‘s werelds grootste verkoper van energie-efficiënte producten. We zijn een toonaangevende pionier in de energietransitie en maken van duurzaamheid een prioriteit. Sonepar zet zich samen met zijn partners en leveranciers in om de CO2-uitstoot en het afval te verminderen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. De milieustrategie van Sonepar is gebaseerd op drie prioriteiten:

  1. Sonepar Green Offer: de Green Offer is de reeks groene producten en oplossingen die ontwikkeld worden om energie-efficiënte oplossingen bij klanten te promoten, alsook producten met een sustainability rating (A-B-C label).
  2. Energy Transition Academy: die tot doel heeft een generatie 'Clean First'-voorvechters te creëren door alle medewerkers op te leiden.
  3. Sonepar Footprint: vermindering van de CO2-voetafdruk, met doelstellingen die in overeenstemming zijn met de Net-Zero-norm van het Science Based Target Initiative (SBTi).