Sonepars Green Offer: een ecologische wereldprimeur

Sonepars Green Offer: een ecologische wereldprimeur

Milieubescherming: een uitdaging die met de dag prangender wordt

De mensheid staat op een keerpunt: we moeten onze planeet dringend beter gaan behandelen. Klimaatopwarming en afvalbeheer zijn twee van de grootste uitdagingen waar we vandaag mee geconfronteerd worden. We moeten het roer resoluut omgooien wat betreft de productie en het gebruik van energie en grondstoffen die onze industrieën, steden, huishoudens en de wereld in het algemeen draaiende houden.

Sonepar heeft daar een grote verantwoordelijkheid in. Met een omzet van 32,4 miljard euro, een aanwezigheid in 40 landen en een netwerk van 60.000 leveranciers is de Groep niet weg te denken uit het wereldwijde ecosysteem van de elektrodistributie. Vanuit die positie wil Sonepar de invoering van meer verantwoorde praktijken aanmoedigen en de inspanningen van zijn leveranciers helpen te coördineren en versterken. De Groep positioneert zich duidelijk door zijn activiteiten toe te spitsen op drie belangrijke domeinen: het beperken van zijn koolstofvoetafdruk, het opleiden van zijn 44.000 medewerkers om zijn klanten te adviseren en aan te sporen om verantwoorde praktijken in te voeren, en het lanceren van een Green Offer, een wereldprimeur.  

Het Green Offer in een notendop

Begrippen zoals "green offer" worden vaak in verband gebracht met gerichte, korte marketingacties voor producten of aanbiedingen die aangeprezen worden als beter voor het milieu.

Maar Sonepar gaat nog een stap verder met zijn Green Offer. Concreet hanteert de groep een strenge, zeer nauwkeurige methodiek – gevalideerd door onafhankelijk keuringsorgaan Bureau Veritas – om al zijn producten te evalueren op basis van hun CO2-uitstoot gedurende hun volledige levenscyclus.

Het begint allemaal bij de leveranciers van Sonepar, waarvan sommige dankzij hun milieuproductverklaringen en levenscyclusanalyses al over accurate gegevens over hun uitstoot beschikken.
Zij delen hun data met Sonepar, dat controleert of alle levenscyclusfasen in aanmerking genomen werden, inclusief na de productie: transport en distributie, gebruik tijdens de levensduur en verwerking aan het einde van de levensduur.

green-offer-nl

Sonepar verwerkt al deze gegevens en past er zijn eigen methodiek op toe om de precieze CO2-uitstoot van het product te berekenen over de volledige levensduur genomen. Die score wordt dan omgezet in een groen label, dat de milieukwaliteiten van het product beoordeelt. Er zijn drie labels: C (goed), B (zeer goed) en A (uitstekend). 

Het Green Offer kadert perfect in de digitale transformatie van de Groep en alle teams van de Digital Factory werkten eraan mee. De enorme datahoeveelheden die de leveranciers aanleveren, worden verwerkt via het Data Lake, waarna ieder product met zijn score afgebeeld wordt op de webshop van de Groep. 

De vier kenmerken van Sonepars Green Offer

Hoewel klanten in velerlei domeinen met scores om de oren geslagen worden, van energie-efficiëntie tot voeding, zijn er amper sectoren waar ondernemingen op transparante wijze de CO2-uitstoot van hun producten berekenen en delen. Nochtans is de meting van de CO2-uitstoot essentieel voor wie wil bijdragen aan de VN-klimaatdoelstellingen en zijn inspanningen om de eigen uitstoot te beperken op de voet wil volgen.

Door de missies te typeren aan de hand van een uitputtende methodiek op basis van de vier criteria hieronder, loopt Sonepar met zijn Green Offer voor op de bestaande praktijken in de sector en dat op een nooit eerder vertoonde manier.

• Granulariteit op productniveau: Er bestaan al verschillende methoden voor het berekenen van emissies in de sector, maar deze blijven beperkt tot het niveau van productfamilies. Sonepars Green Offer berekent de uitstoot direct op productniveau, wat tot nauwkeurigere resultaten leidt en klanten in staat stelt om meer verantwoorde keuzes te maken op productniveau. Daarnaast verhoogt het de betrouwbaarheid van de data als ze eenmaal samengevoegd zijn, zodat ze zich perfect lenen als elementen voor het berekenen van emissies op installatie- of projectniveau.

• Uitstoot tijdens de volledige levensduur: De methodiek van Sonepars Green Offer betreft de volledige levenscyclus, van de productie tot het einde van de levensduur. Het is de enige echte meting van alle emissies met betrekking tot een product en stelt klanten in staat om producten een per een te vergelijken, op gelijke basis: die van de volledige levensduur.

• Vergelijking op gelijke basis: Omdat er zoveel normen zijn voor de berekening van de emissies bij de productie, kiezen verschillende leveranciers vaak voor een verschillende aanpak. Dat heeft tot gevolg dat het vandaag vaak niet mogelijk is om een relevante vergelijking te maken tussen de emissies van producten die afkomstig zijn van verschillende fabrikanten. Door de exacte data bij zijn leveranciers op te halen en daar de uniforme Green Offer-methodiek op toe te passen, stemt Sonepar deze verschillende berekeningen op elkaar af. Zo kunnen klanten in alle vertrouwen twee producten met elkaar vergelijken, op gelijke basis.

• Nauwkeurige methodiek, gevalideerd door een onafhankelijk orgaan: Hoewel de Green Offer-score eenvoudig en makkelijk te begrijpen is, kwamen er bij de ontwikkeling een hoop complexe gegevens en berekeningen aan te pas. De methodiek werd zorgvuldig uitgewerkt en door een onafhankelijk orgaan gecontroleerd om de nauwkeurigheid ervan te garanderen.

Voordelen voor klanten en eindgebruikers

Het Green Offer heeft twee hoofddoelen: de klanten helpen de beste technologieën op de markt te vinden en ze betrouwbare en nauwkeurige informatie verstrekken om hun CO2-uitstoot aan te pakken.

Doordat de score van een product op alle schermen van Sonepar getoond wordt, kunnen klanten gemakkelijk gelijkaardige producten met elkaar vergelijken en aan het einde van de rit een meer ecologisch verantwoorde keuze maken.

960-NL
  • Bijvoorbeeld: een boiler met A-label heeft een lagere uitstoot dan een boiler met B-label. Wat niet wegneemt dat bezoekers op de webshop van Sonepar geen andere producten met een nog lagere uitstoot kunnen zien.
  • Een warmtepomp met A-label heeft een lagere uitstoot dan een boiler met B-label, zodat de klant een nog groener alternatief kan kiezen.

 

Het Green Offer biedt nog meer voordelen dan het eenvoudig vergelijken van producten. Omdat steeds meer klanten milieubewuste keuzes willen maken, vormt het Green Offer een benchmark waar andere elektrodistributeurs zich op kunnen afstemmen, zodat de lat in heel de sector hoger gelegd wordt.

De nauwkeurige gegevens die het Green Offer aanlevert, kunnen ook gebruikt worden om beslissingen te nemen die verder gaan dan de aankoop van dit of dat product. In de toekomst zullen klanten van Sonepar gegevens kunnen samenvoegen om op basis daarvan de emissies tijdens de volledige levensduur te berekenen voor grote projecten of gebouwen. Eindgebruikers zullen die resultaten op hun beurt kunnen gebruiken voor de berekening van de koolstofvoetafdruk van hun huishouden. 

Een aanbod dat voortdurend in beweging is

Het Green Offer is een gigantische sprong voorwaarts wat betreft informatie over de emissies in de sector van de elektrodistributie, maar er is nog een lange weg af te leggen.
 

Sonepar spitste zich tot op vandaag toe op de score van de producten waarvoor de leveranciers al milieugegevens hadden. En dat is maar een fractie van de 60.000 leveranciers waarmee Sonepar wereldwijd samenwerkt. Door deze gegevens om te zetten in nuttige informatie, hoopt de Groep een dynamiek teweeg te brengen, door aan te tonen hoe waardevol het voor klanten is om over eenvoudige en nauwkeurige CO2-informatie te beschikken. Sonepar verwacht dat in de toekomst nog veel meer leveranciers zich bij het initiatief zullen aansluiten.

De circulaire economie en haar noodzaak om hulpbronnen te behouden, maar ook om mensen te beschermen tegen producten die vervuilen of schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn ook belangrijke aandachtspunten voor bedrijven en overheden.

Mettertijd zal het Green Offer van Sonepar verder uitgebreid worden, zodat klanten de beste keuzes kunnen maken om de natuurlijke hulpbronnen van de planeet te behouden en het welzijn van haar bewoners te garanderen.