You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

ABB en Cebeo verhogen awareness bij installateur over energietransitie

Hou je van Tetris? Blijf het bekende Blokken-spelletje vooral spelen, want die vaardigheden zouden je in de toekomst ook op andere vlakken van pas kunnen komen. Zo wordt het voor elke consument bijvoorbeeld een uitdaging om thuis een goede energiepuzzel in elkaar te steken, zodat je over een hele dag bekeken een evenwichtig verspreid verbruik hebt en je er de onvermijdelijk duurdere pieken uit kan filteren. Fabrikant ABB en Cebeo zijn in functie daarvan intens bezig om installateurs hierover zo goed mogelijk te informeren en kwalitatieve totaalpakketten te creëren. Hilde Vandenberghe (Cebeo), Steven Van Deun en David Ketelaers (ABB) zorgen voor tekst en uitleg.

ABB wallbox

 

De energietransitie is in volle gang. Vanaf 2022 betalen we voor onze energie het nieuwe capaciteitstarief, dat in voege is gekomen om de gebruiksstromen van het net te optimaliseren in functie van het beschikbare vermogen. Daardoor wordt een egaal verbruik heel belangrijk. Mooi, maar binnenkort krijgen duizenden huishoudens er met de elektrische auto nog een grote stroomslurper bij en wordt het slim aansturen van energie dus nóg belangrijker.

“Energieplanning zal de komende jaren met stip stijgen op de prioriteitenagenda van een doorsnee gezin”, weet Steven Van Deun, Business Manager E-mobility voor België en Luxemburg bij ABB. “Daarom zou elke woning eigenlijk moeten zijn uitgerust met een energiemanagementsysteem, waarmee je zorgvuldig kan plannen welke verbruikers op welke momenten de nodige stroom krijgen. Dat betekent dat we er zelfs ’s nachts, als ook het gebouw ‘slaapt’ en er weinig energieconsumptie is, goed aan doen om vermogen te voorzien voor pakweg de warmtepomp of de elektrische auto.”

 

Hilde Vandenberghe, Category Manager Renewables bij Cebeo, knikt instemmend: “De komende jaren zal iedereen twee grote uitdagingen op zijn bord krijgen: enerzijds is dat de beschikbaarheid van energie, anderzijds de juiste informatie of opleiding om daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Vorming van installateurs zal sowieso essentieel zijn. In functie daarvan nemen we ook deel aan proefprojecten, zodat we de kennis die we daarin opdoen ook met de vakman kunnen delen.”

Hilde Vandenberghe, Category Manager Renewables bij Cebeo

“Als de installateur beseft hoe belangrijk het is om op de energietransitie te anticiperen, kan hij de consument overtuigen van de noodzaak voor slimme investeringen.”

Hilde Vandenberghe, Cebeo

 

Optimalisatie energielast

ABB is onder meer betrokken bij Green Energy Park in Zellik. “Daar werken we via onze oplossingen mee aan de creatie van een CO2-neutraal ‘Smart Multi Energy Grid’,” getuigt David Ketelaers, Channel Manager Buildings bij ABB. “Het doel is om talrijke energievectoren, waaronder ook mobiliteit, op elkaar af te stemmen via een exploitatiemodel dat economisch realistisch is en gebaseerd is op efficiënte wet- en regelgeving. Door onder meer ‘machine learning’ en artificiële intelligentie los te laten op historische data, weersvoorspellingen en andere parameters, kan je de energielast optimaliseren. Daarnaast worden er warmtenetten gecreëerd waardoor ook de omliggende gebouwen op de juiste momenten van energie worden voorzien.”

Als technologiebedrijf creëert ABB ook toegevoegde waarde voor het nieuwe, energieneutraal kantoor van Sweco in Zelzate. Steven Van Deun: “Daar is een ‘Vehicle to grid’-laadplein voorzien, waarbij de energie tussen elektrische wagens en het gebouw in beide richtingen kan stromen. Als de zon er rond het middaguur voor zorgt dat de PV-panelen een enorme energiepiek opwekken, kan die stroom gedeeltelijk worden opgeslagen in de batterijen van de elektrische wagens op het plein. Op momenten dat de zon geen energie levert, kunnen de auto’s een deel van de energie weer terugsturen. Cruciaal daarbij is slimme technologie die rekening houdt met de resterende verplaatsingen van de wagens en de eventuele mogelijkheid om ze thuis verder op te laden. Op die manier blijft er voldoende stroom in de wagens, zodat die zeker hun volgende bestemming kunnen bereiken.”

 

UGent en Howest

Ook Cebeo neemt volop deel aan onderzoeksprojecten in dit kader. “We participeren in een Tetraproject van UGent, waarbij deskundigen berekenen hoe je opgewekte hernieuwbare energie kan connecteren op het net, in functie van een optimale afstemming van opbrengst en verbruik. Dat zou ook de flexibiliteit van het net verhogen. Daarnaast hebben we voor de opleiding Energiemanagement van Howest verschillende elektrotechnische toestellen geleverd, zodat zij kunnen bekijken welke systemen het best functioneren met aanvullende technologie of applicaties. Dat kan ons helpen bij het samenstellen van totaalpakketten van complementaire oplossingen voor de installateur”, aldus Hilde Vandenberghe.

Om die complementariteit te faciliteren, kan werken met open standaarden een grote troef zijn, benadrukt David Ketelaers. “Op die manier kan je verschillende systemen met elkaar laten samenwerken. Zo maken we voor ons eigen huisautomatiseringssysteem Busch-free@home® via de cloud verbindingen tussen diverse oplossingen, waardoor huishoudapparaten en andere applicaties met het energiemanagementsysteem kunnen communiceren.”

 

“Energieplanning zal de komende jaren met stip stijgen op de prioriteitenagenda van een doorsnee gezin.”

Steven Van Deun, ABB

Steven Van Deun en David Ketelaers (ABB)

“Bij Green Energy Park in Zellik werken we via onze oplossingen mee aan de creatie van een CO2-neutraal ‘Smart Multi Energy Grid’.”

David Ketelaers, ABB

 

Experten opleiden

ABB en Cebeo slaan de handen in elkaar om de markt zo goed mogelijk te informeren. “We zijn volop bezig met opleidingsmomenten, waarbij de knowhow van de ABB-mensen zo goed mogelijk doorstroomt naar specialisten bij Cebeo, die op hun beurt het bewustzijns- en kennisniveau bij installateurs kunnen verhogen. De komende jaren hebben we op dat vlak heel wat werk aan de winkel: pas als de installateur beseft hoe belangrijk het is om optimaal op de energietransitie te anticiperen, kan hij de consument overtuigen van de noodzaak voor slimme investeringen. Momenteel is er immers nog heel wat onwetendheid, op diverse vlakken”, pikt Hilde Vandenberghe in.

Steven Van Deun staaft dit met een belangrijk voorbeeld: “In ons aanbod vind je onder meer AC- en DC-laders voor het ‘bevoorraden’ van elektrische wagens. Veel mensen zijn geneigd te kiezen voor de zwaarste AC-lader, omdat die sneller laadt. Alleen leveren die 22 kW, terwijl het leeuwendeel van de elektrische wagens slechts over een omvormer van 11 kW beschikt. Daardoor verloopt het laadproces via de gekozen AC-lader beduidend minder snel dan de meeste mensen verhopen. Dergelijke informatie is cruciaal voor installateurs.”

Sowieso biedt e-mobility de komende decennia interessante opportuniteiten voor alle spelers. “De verwachting is dat er tegen 2030 1,2 miljoen elektrische wagens zullen zijn in België. In de EU-markten vandaag zijn er drie AC-laders per twee elektrische wagens, en één DC-snellader per 50 elektrische wagens. Als we dat extrapoleren naar 2030, vertaalt zich dat naar 1,8 miljoen AC-laders en 24.000 snelladers. Tot 2030 moeten er dus jaarlijks zowat 180.000 AC-laders en 2.400 DC-snelladers bijkomen. Voeg daar de aanleg en het onderhoud van laadpleinen op bedrijven- en openbare sites aan toe en je beseft dat fabrikanten, groothandelaars en installateurs voor jarenlang een goed gevuld orderboekje zullen hebben.”

 

 

MEER INFO ABB

 


 

TERUG NAAR CEBEO insights 4

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.