You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Controle over je luchtstromen is cruciaal bij ventilatie

Nick De Landsheer, Business Unit Manager Mechanische Ventilatie bij Renson

Het verbeteren van de luchtkwaliteit in gebouwen, start bij monitoring. De resultaten die een CO2-meter tonen, kunnen de eerste aanzet geven tot actie. Zo ver zijn vele gebouwbeheerders inmiddels al. Daarna komt het er vooral op aan om stil te staan bij de ventilatie. Of het louter openzetten van ramen volstaat? “Het is beter dan niets doen, maar eigenlijk wil je controle over de luchtstromen. Zo vermijd je niet alleen overventilatie, maar sluit je ook uit dat je zomaar de vervuilde lucht van de ene naar de andere ruimte voert”, weet Nick De Landsheer, Business Unit Manager Mechanische Ventilatie bij Renson. “Met de Healthconnector is de controle optimaal, dankzij de slimme kleppen die actief het ventilatieniveau bijregelen op basis van concrete meetgegevens.”

 

Als we het assortiment van Renson voor ventilatie bekijken, kunnen we niet om de Healthbox heen. “De Healthbox 3.0 van Renson wordt standaard als een kit aangeboden bij Cebeo”, weet Nick De Landsheer. “De vraaggestuurde Healthbox voert vervuilde lucht af op basis van kleppen die reageren op CO2, VOC (geurtjes) of vocht. Omdat je in residentiële toepassingen doorgaans eenzelfde samenstelling hebt, met name een keuken, toilet en badkamer, is dit de standaardconfiguratie.”

Betekent dit dan dat de Healthbox niet geschikt is voor kantoren? “Neen hoor, in tegendeel. Je kan bij Cebeo evengoed de samenstelling van je Healthbox aanpassen aan je specifieke noden. Is er sprake van een kantoorgebouw met een keuken en vier toiletten? Dan neem je vier geurkleppen en een CO2-klep. Keuken- en toiletgeur worden in een kantoorgebouw steeds rechtstreeks afgevoerd zodat er geen gevaar is voor contaminatie in het HVACsysteem voor de kantoren zelf!”

 

Healthconnector

Voor wie nog een stap verder wil gaan in vraaggestuurde ventilatie, is er de Healthconnector. “In tegenstelling tot de kleppen van een Healthbox die worden aangestuurd door de centrale processor, zijn de kleppen van een Healthconnector ‘slim’ op zichzelf. Deze kleppen – met grotere diameter – voorzie je van stroom, waarna zij op basis van software en IAQ sensoren zelf een evenwicht gaan zoeken in het debiet dat nodig is om een ruimte te ventileren. De kleppen openen en sluiten zich proportioneel, om zo een evenwicht te vinden in de luchtkwaliteit die je in een ruimte wilt bereiken. Dit in tegenstelling tot ‘domme’ kleppen waarbij de werking eerder ‘alles of niets’ is.”

Healthconnector

MODBUS aanstuurbaar

“Een concreet voorbeeld: stel, je hebt een klaslokaal dat je ventileert via natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Afhankelijk van het volume van je ruimte zijn één of meerdere kleppen aangesloten op een collectief kanaal waarop een druk gestuurde ventilator is aangesloten. Zijn alle kleppen dicht, dan moet de afvoerventilator niet hard draaien om de gewenste druk (bv. 150Pa) te behalen. Openen de kleppen, op basis van de gemeten luchtkwaliteit via de aanwezige sensoren, dan voert de ventilator automatisch de druk en het debiet op. Dit vraaggestuurde ventilatiesysteem is perfect toepasbaar in klassen, crèches of kleinere kantoren.”

 

“Een nieuwigheid is dat de Healthconnector nu via MODBUS aanstuurbaar is.”

 

MASTER – SLAVE

“Gaat het echt om een grotere te ventileren ruimte, waarbij één opening van diameter 200mm niet volstaat, dan kan je tot 7 kleppen aansluiten, waarbij één klep als master fungeert, en de andere slave kleppen zijn.”

Een nieuwigheid is dat de Healthconnector nu via MODBUS aanstuurbaar is. Zo kan een installateur de kleppen centraal monitoren, en ook via het gebouwbeheersysteem de kleppen overrulen. “Denk maar in het geval van brand wanneer je alle kleppen wil sluiten, of na een schoolvakantie het hele schoolgebouw net eens goed wil laten door ventileren.”

 

Tot zover de mogelijkheden bij systemen met natuurlijke toevoer en vraaggestuurde afvoer. “Anderzijds kan je ook grotere WTW-systemen vraaggestuurd maken”, aldus Nick De Landsheer. “Dit doe je door de master klep op de afvoer en de slave klep op de toevoer te plaatsen. De slimme master klep gaat open zodra er mensen een ruimte betreden en dus CO2 produceren. Om de balans te houden zal de slave klep die je op de toevoer plaatst, de afgevoerde lucht opnieuw toevoeren. Het voordeel is dat de ventilatie werkt op het systeem van warmterecuperatie, en wanneer de ruimte niet in gebruik is, de werking stopt. Zo kan je grotere D-systemen energiezuiniger maken.”

Decentrale waves

Indien er niet voor een Healthbox gekozen wordt, biedt de ‘Waves’ een goed alternatief voor klassieke ventilatoren, ook in tertiaire toepassingen. “Denk bijvoorbeeld aan een afgelegen toilet. In tegenstelling tot klassieke badkamerventilatoren die gewoon lucht verplaatsen maar weinig drukopbouw hebben, kan de Waves ook een debiet verzetten tot 80 Pa tegendruk. Bovendien is de installatie heel eenvoudig.”

“We merken dat het debat geopend is sinds Covid, en er zit zeker en vast een groei aan te komen in de toepassing van ventilatie. De eerste stap om echt in te grijpen in de luchtkwaliteit, is veelal het gebruik van een CO2-meter om zwart op wit te zien hoe het met de binnenluchtkwaliteit gesteld is. Op vandaag beperkt de strategie zich vervolgens op vele plaatsen nog tot het openzetten van de ramen. Dat kan leiden tot overventileren, wat het comfort allerminst ten goede komt. Is het beter dan niets doen?

Renson ventilatie

Ja, maar de kans is groot dat je (op school) gewoon de lucht van de ene klas naar de andere verplaatst, wat uiteraard niet wenselijk is. Controle op je luchtstromen doorheen je gebouw en zo weinig mogelijk energieverlies is belangrijk, en die kan je op het vlak van ventilatie enkel bekomen met actieve vraagsturing”, besluit Nick De Landsheer.

 


 

TERUG NAAR CEBEO BUILDINGS 4

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.