You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Terugblik op 2021, een bijzonder jaar

Régis André, die een jaar geleden Alexander Dewulf opvolgde als CEO van Cebeo, kan tevreden terugkijken op 2021. Het was een jaar waarin hij de onderneming leerde kennen en ook een jaar van sterke commerciële activiteit. Bovendien werden twee sleutelprojecten voor de toekomst van Cebeo gelanceerd: de bouw van ons nieuw logistiek centrum en de vervanging van onze digitale tool. Samen met het hele directieteam van Cebeo is hij dan ook tevreden over 2021, dat in veel opzichten een bijzonder jaar was.

 

Régis André, CEO Cebeo

 

Régis André heeft redenen om te glimlachen: “Natuurlijk is Alexander Dewulf in zekere zin onvervangbaar. Maar dankzij de hulp en de voortdurende inzet van alle Cebeo-medewerkers, heb ik me vlot kunnen integreren. Eerlijk gezegd denk ik dat we de verschillende uitdagingen van dit jaar goed hebben doorstaan. Ondanks de onzekerheid die het coronavirus heeft teweeggebracht, hebben we in een zeer dynamische markt grote commerciële successen geboekt en sterke financiële resultaten behaald.”

 

 

Supply chain

Dat blijkt uit de knappe cijfers die CFO Ingeborg Dierens kan voorleggen. “Onze omzet is vorig jaar met meer dan 10% gestegen tot bijna 700 miljoen euro. Dit is te danken aan volumegroei, de overname van drie distributeurs in Doornik, Eeklo en Ieper, de prijsinflatie en de koperkoers. Sectoraal zien we een grote progressie in de tertiaire en de industriële markt.”

Toch blijft Cebeo voorzichtig voor de komende maanden. “We hebben ons zo goed mogelijk beschermd tegen tekorten bij onze leveranciers door onze voorraden tijdig te verhogen. Hierdoor slaagden we erin om een zeer hoog algemeen serviceniveau te handhaven. Helaas konden we eenmalige bevoorradingsproblemen niet vermijden, die altijd zeer vervelend zijn voor onze klanten,” legt Ingeborg Dierens uit.

“Het jaar 2021 werd ook gekenmerkt door stijgingen in onze uitgaven en investeringen. Door onze volumegroei waren er extra aanwervingen nodig. Tegelijkertijd hebben we meer geïnvesteerd in onze filialen. En vooral: we zijn gestart met de bouw van ons gloednieuw CDC (Cebeo Distributie Centrum) in Blandain, bij Doornik. Tot slot investeerden we sterk in digitalisering, onder meer voor de creatie van onze toekomstige nieuwe webshop. Al deze elementen zijn niet alleen cruciaal voor de verdere groei van ons bedrijf, maar ook voor de voortdurende verbetering van de hoogstaande service die onze klanten op de residentiële, tertiaire en industriële markt verwachten.”

 

Goede business drive

De tot de verbeelding sprekende resultaten zijn het gevolg van de prima verkoop in beide landsgedeelten. “Dat danken we aan de goed functionerende teams over alle departementen heen. Iedereen heeft zich enorm goed aangepast en het uiterste gegeven om samen te werken en elke klant zo goed mogelijk te bedienen”, vertelt Patrick Delbaere, Commercieel Directeur Noord. “Natuurlijk ligt een significant deel van onze groei in onze deelname aan belangrijke projecten. Zo denk ik aan de gevangenissen in Haren en Dendermonde, het Grand Hôpital in Charleroi en het logistieke centrum van Alibaba in Luik, om nog maar te zwijgen van het contract dat we met Proximus hebben afgesloten voor glasvezel. Maar naast deze uitzonderlijke projecten mogen we niet vergeten dat het grootste deel van onze activiteit dagelijks wordt uitgevoerd door onze 20.000 professionele klanten en onze 700 medewerkers op het terrein. Ik wil hen dan ook van harte bedanken.”

Gerard Cloes, Commercieel Directeur Zuid (Wallonië en Brussel), beaamt die visie volledig: “Iedereen verdient welgemeende felicitaties, zeker voor het aanpassingsvermogen in moeilijke omstandigheden. Door de inspanningen die we hebben ondernomen om zo veilig mogelijk te werken, konden we intern grote coronabesmettingsgolven vermijden.”

CFO Ingeborg Dierens

Patrick Delbaere, Commercieel Directeur Noord

Gerard Cloes, Commercieel Directeur Zuid (Wallonië en Brussel)

 

Logistiek Directeur Danny Gotink

Supply chain

Het was ook een uitzonderlijk jaar voor de logistiek. “We plaatsten bijna 800.000 bestellingen bij onze leveranciers, terwijl onze teams ruim 4,5 miljoen ‘picking lines’ en bijna een half miljoen leveringen verzorgden. Deze prestatie is het gevolg van de absolute prioriteit die wij geven aan onze vier kernwaarden teamwork, efficiëntie, kwaliteit en veiligheid. Dankzij dit klavertjevier zullen we kunnen blijven groeien. We zijn ook enthousiast over de bouw van ons nieuw CDC in Blandain: dit project zal onze focus vergen in 2022 en zou eind 2023 klaar moeten zijn,” aldus Logistiek Directeur Danny Gotink.

ons toekomstig CDC in Blandain

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De directie van Cebeo beseft maar al te goed dat de organisatie ook een voorbeeldfunctie te vervullen heeft op maatschappelijk en op milieuvlak. Régis André is vastberaden om de acties op dit gebied te versnellen.

“In 2021 mochten we bijna 200 nieuwe medewerkers verwelkomen bij Cebeo”, zegt Annie Vanhoutte, HR-directeur. “We hielden ook onze tweejaarlijkse tevredenheidsenquête. Daaruit kwam onder andere de grote verbondenheid van onze teams met Cebeo naar boven: meer dan 80% van de medewerkers zegt dat ze trots zijn om te werken bij Cebeo. We blijven werken aan meer welzijn, diversiteit en inclusie op het werk.” Régis André voegt hieraan toe: “Cebeo heeft mensen in dienst van uiteenlopende leeftijden, opleidingsniveaus en religies. Hoe diverser een organisatie, hoe beter.”

Wat het milieu betreft, verbindt Cebeo zich er net als de hele Sonepar Groep toe om zijn koolstofuitstoot tegen 2025 met 25% te verminderen. Dit ligt in lijn met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Régis André gaat verder: “Het komt erop neer de energiemix van onze gebouwen te wijzigen en vooral systematisch gebruik te maken van zonne-energie. Ons nieuw CDC in Blandain zal een voorbeeldfunctie vervullen op vlak van milieu-impact: we streven namelijk naar een BREEAM-certificering ‘Excellent’. Ook ons (vracht)wagenpark zal snel moeten evolueren en we hebben zopas een experiment gelanceerd met leveringen per bakfiets in Brussel, dat doeltreffend blijkt te zijn.

 

 

En in 2022?

“Ook dit jaar zullen factoren zoals het coronavirus, de schaarste aan grondstoffen, uitdagende leveringstermijnen en de inflatie voor moeilijke omstandigheden zorgen”, weet CEO Régis André. “Toch ben ik zeker positief gestemd: we zijn actief in een sector die sterk in de lift zit, onder meer door de energietransitie. Hoe dan ook streef ik naar een snelle terugkeer naar een normale werking van ons beroep waarbij de directe en menselijke relatie de boventoon voert. Wij stellen alles in het werk om onze Cebeo Technologie-beurs dit jaar in ideale omstandigheden te laten doorgaan, en om samen met klanten, leveranciers en collega’s de 100ste verjaardag van Cebeo te vieren! 2022 wordt een boeiend jaar!”

 


 

TERUG NAAR CEBEO INSIGHTS 4

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.