You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Met de digitale meter neem je controle over je energiefactuur

De bacheloropleiding Energiemanagement van Howest staat vandaag in het middelpunt van de belangstelling. Jurgen Van Ryckeghem is er lector: “De opleiding is natuurlijk niet nieuw. Wij weten al heel lang dat ons energiebeheer anders moét en ook anders kán. Al in 2013 (!) voerden we een onderzoeksproject rond batterij-opslag. Maar door politiek geslalom staat België vandaag nog ver van waar we zouden kunnen staan op vlak van energiemanagement. Het gebrek aan een duidelijk beleid rond hernieuwbare energie heeft de ontwikkeling enorm afgeremd. Nú de verplichte invoer van de digitale meter weer 5 jaar uitstellen, is een grote gemiste kans.”

 

Jurgen Van Ryckeghem, Howest

Het is menselijk om te investeren vanuit een bepaalde opportuniteit. Jurgen Van Ryckeghem: “Sinds de intrede van hernieuwbare energie, werd gefocust op onrealistisch korte terugverdientijden. De Vlaming is doordrongen van de gedachte  dat je ‘je investering zo snel mogelijk moet terugverdienen’. Mocht er een duidelijk beleid hebben bestaan, dan zou de evolutie misschien traag maar wel continu geweest zijn. Niet met de pieken en dalen zoals we die de afgelopen jaren gekend hebben. Vandaag kan bijna niemand nog een eenduidig antwoord geven op de vraag óf en hoé je nu nog wel moet investeren in hernieuwbare energie, omdat het economisch model continu wijzigt.”

 

30% zelfconsumptie

Anno 2021 heeft de gemiddelde prosument een zelfconsumptie van 30%. “‘Gemiddeld’, want vandaag is er nog te weinig data uit digitale meters. Indien je een kleine batterij van 1 kWh/MWh verbruik bij een 1-op-1-dimensionering toevoegt, dan stijgt je zelfconsumptie al naar 50 à 60%. Maar eigenlijk zeggen we liever: draai het om. Begin met je energiestromen te managen vooraleer je in een batterij investeert. Hierdoor kan de gekozen batterijopslag ook nog verder dalen in grootte, en kan je de kostprijs drukken.”

 

“Begin met je energiestromen te managen vooraleer je in een batterij investeert.”

 

“Veel warmtepompeigenaars zijn vandaag ontevreden omdat ze tegen een hoog verbruik opkijken in de winter, en de zonnepanelen vooral in de zomer opbrengen. Die redenering mag dan opgaan voor de verwarming van je woning, vergeet niet dat je 20 à 30% van die tijd ook sanitair warm water maakt. Door een kleine optimalisatie met een slimme sturing van je sanitair warm water kan je je zelfconsumptie ook al verhogen tot 40 à 50%.”

Wie dus vandaag al een warmtepomp heeft en die combineert met een thermische buffer, beschikt over een goede oplossing, zonder te moeten investeren in batterijopslag. “Akkoord, er zijn rendabelere manieren om je water te verwarmen dan met elektriciteit… maar als je amper wat terugkrijgt om je energie in het net te injecteren, en het meer kost om warm water te maken met gas, dan is het zeker niet oninteressant. Hopelijk zien mensen dan wel in dat een warmtepompboiler efficiënter is dan een ‘domme’ elektrische boiler.”

 

Energiemanagment

Opleiding Howest

“Hopelijk zien mensen in dat een warmtepompboiler efficiënter is dan een ‘domme’ elektrische boiler.”

NAAR DE CALCULATOR

 

100% zelfconsumptie is misvatting

“Het is een misvatting dat je met de digitale meter je zelfconsumptie moet verhogen tot 100% om winst te maken. Als je je eigenverbruik kan opkrikken van 30% naar 40-50%, dan maak je al winst met je digitale meter. Met een energiemanagementsysteem en wat slimme sturingen kan je dus winst halen uit de ‘gratis data’ van je digitale meter.” Jurgen zet zijn punt kracht bij: “Overal spreekt men over industrie 4.0, dus waarom zouden we dan geen inzicht willen in de data van onze eigen woning? Dat inzicht is noodzakelijk om optimalisatie mogelijk te maken.”

Uitstel is gemiste kans

“Daarom vind ik het opnieuw uitstellen van de verplichte digitale meter met vijf jaar, een gemiste kans voor een grote stap voorwaarts naar optimalisatie en zelfconsumptie. De plotse opstoot die er was in de verkoop van batterijen, is nu alweer gaan liggen. ‘Waarom zou ik investeren in batterijen als ik de digitale meter kan uitstellen tot 2025?’ Fout! De kennis ontbreekt bij de meeste gebruikers om te beseffen dat ze wél beter af zijn met een digitale meter dan het betalen van het prosumententarief.”

 

 

“Als je je eigenverbruik kan opkrikken van 30% naar 40-50%, dan maak je al winst met je digitale meter.”

 

Capaciteitstarief

In 2022 komt er weer een nieuw tarief aan, het capaciteitstarief. “Pas dan zal ook het grote potentieel van witgoedtoestellen duidelijk worden. Want eenmaal je zal moeten betalen op basis van je hoogste pieken, wordt het belangrijk om die pieken uit te vlakken. Net zoals men destijds gewoon is moeten worden aan het idee om ’s avonds grote verbruikers in te schakelen (nachttarief), is ook nu een sensibiliseringscampagne nodig. Met de slimme devices op de markt, kan men de vaatwasmachine laten opstarten wanneer daar voldoende energieproductie voor is. Je moet de mensen gewoon overtuigen dat ze niet aan comfort zullen moeten inboeten, én tegelijk ook geld zullen besparen.”

 

Aan de installatiesector geeft Jurgen nog dit mee: “Spreek met je klanten over hun leefpatroon. Alleen al door de PV-panelen op hun leefritme te oriënteren, kan je een optimalisatie realiseren. Is men vooral thuis wanneer de zon in het westen of het oosten staat, waarom zou je dan je PV-installatie naar het zuiden richten? Alleen die keuze kan je zelfconsumptie al met 10% doen stijgen. Daarna komt de rest, het energiemanagement en ten slotte batterijopslag. Installateurs zullen de dimensioneringscriteria moeten herbekijken. Minder panelen zullen vaak volstaan om het eigenverbruik te optimaliseren.”

“Vandaag hebben de mensen een zékere kost: het prosumententarief. Daar kunnen ze zelf niets aan veranderen. Maar met de omschakeling naar de digitale meter kunnen ze het heft in eigen handen nemen. Daarvan moeten ze zich echt bewust worden.”

NAAR DE PV-CALCULATOR

Low energy communties

 

Local energy communities

“Tot slot,” geeft Jurgen nog mee, “liggen in de toekomst mogelijkheden in ‘local energy communities’. Dit jaar nog wordt er beslist over de mogelijkheid om je overtollige energie te verkopen aan je buur. Als we wijken of groepen mensen kunnen overtuigen om samen te investeren, kan je een veel efficiënter energiesysteem opzetten. Ligt er vandaag in een wijk al op 50% van de daken zonnepanelen? Laat de resterende 50% van de buren dan investeren in een gedeeld energiemanagementsysteem en een collectieve batterij. De energie die buur X niet nodig heeft, kan hij zo doorverkopen aan buur Y.”

 


 

TERUG NAAR CEBEO HOME 5

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.