You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

OPPLE is goed voorbereid op de evolutie naar klimaatvriendelijk licht

de wereld neemt afscheid van traditionele lichtoplossingen

Langzaam maar zeker neemt de wereld afscheid van traditionele lichtoplossingen. Zo verdwenen op 1 september van dit jaar zowel compacte en lijnvormige fluorescentielampen als hoogvolt en laagvolt halogeenlampen van de markt. Ze ruimen plaats voor vervangende ledproducten. Zeker voor de tertiaire markt komt er op 1 september 2023 een grote transitie aan, als lijnvormige fluorescentielampen (TL-lampen T8) hun zwanenzang zullen zingen in de winkelrekken. Bij OPPLE stomen ze zich klaar voor deze en talrijke andere evoluties.

 

De tendens naar klimaatvriendelijk licht is niet meer te stoppen. Toen OPPLE in 2015 op de Belgische markt kwam, maakte de fabrikant de moedige beslissing om alleen nog ledverlichting aan te bieden. Dat was een belangrijke strategische stap die meteen duidelijk maakte dat OPPLE toonaangevend wil zijn inzake energiezuinigheid en lichtvervuiling.

 

“De twee recente Europese verordeningen zullen helpen om het kaf van het koren te scheiden.”

 

Lichtplan

“De toenemende lichtvervuiling bij buitentoepassingen is vooral te wijten aan een gebrek aan kennis”, verduidelijkt Jan Hoogstra, Head of Sales Europe bij OPPLE Lighting. “Door te kiezen voor de verkeerde apparatuur en/of een regeling die niet is aangepast aan de specifieke toepassing, krijg je situaties die storend zijn voor mens en milieu. Omwonenden van een tennisveld staan niet te springen om het vallicht van die sportinfrastructuur binnen te krijgen. De opmaak van een juist lichtplan, met onder meer een accurate keuze van armatuur die aangepast is aan de omgeving, kan veel onheil vermijden.”

60% energiebesparing

 

Intussen zet ook de tertiaire markt de stap naar leds, al gebeurt dat niet overal met dezelfde snelheid of overgave. “Leds betekenen in veel gevallen een besparing van minstens 60 procent op de energiefactuur; het gebruik van een ‘smart’ systeem kan die kosten zelfs nog verder reduceren. Daar zijn medewerkers in kantoorgebouwen, fabriekshallen en magazijnen sowieso bij gebaat. Toch merken we nog regelmatig dat dit moeilijke materie is, zeker als de eigenaar van het gebouw niet degene is die er dagelijks gebruik van maakt. In dat geval is de huurder vragende partij voor een upgrading van het licht, zodat ze het gebouw kunnen opwaarderen, productiever werken, het imago van de werkomgeving verbeteren en tegelijk de energiekost drukken.”

 

Subsidies of boetes

“Meestal zie je dat de eigenaar pas investeert als hij zelf in het gebouw actief is”, gaat Jan verder. “Dan volstaan argumenten als de hogere gebruiksvriendelijkheid, het positief effect op het gemoed en de gezondheid van de mensen, alsook de lagere energie- en onderhoudskosten wel om hem over de streep te trekken. Het helpt als de overheid dergelijke inspanningen stimuleert via subsidies (zoals in België) of zelfs bestraffend optreedt. Zo riskeren eigenaars van kantoorgebouwen in Nederland een boete als hun gebouw in 2023 niet voldoet aan de regelgeving inzake energie. Het komt er voor lobbypartijen, overheden, fabrikanten en installateurs op aan om de eindklant te informeren over de talrijke argumenten die pleiten voor een professionele en hedendaagse verlichting.”

Ook intelligente sturingssystemen bieden een significante meerwaarde, omdat ze voor alle partijen uit de ‘supply chain’ voordelen opleveren. “Ik illustreer dat graag aan de hand van een project dat onlangs in een grote school werd gerealiseerd”, vervolgt Jan Hoogstra. “De directie was vragende partij voor productief, aanpasbaar licht in elk (klas)lokaal en inzicht in het energieverbruik voor elke aparte ruimte. Daarnaast wilden ze logischerwijs de energieconsumptie vermijden in lokalen op momenten dat er niemand aanwezig is.”

Jan Hoogstra, Head of Sales Europe bij OPPLE Lighting

“In samenspraak met de installateur, kozen ze voor ons ‘smart’-systeem omwille van de grote controlemogelijkheden en het planbare gebruik. De installateur had er baat bij omdat het om een draadloos systeem gaat, waarvoor hij geen extra bekabeling moet voorzien. Zo bespaarde hij 115 installatie-uren, waardoor hij sneller naar het volgende project kan én de eindklant gevoelig minder betaalt voor de installatie. Voor Cebeo was dit omzetmatig een erg interessant project, terwijl wij als producent bijdragen tot de energiedoelstellingen en onszelf als provider van slimme verlichtingssystemen kunnen profileren. Iedereen blij!”

 

Nieuwe energielabels

Eind 2019 publiceerde Europa twee nieuwe verordeningen inzake het ecologisch ontwerp van lichtbronnen en een nieuwe labeling op vlak van energie-efficiëntie. SLR (Single Light Regulation) behartigt de uitfasering van sommige conventionele en led-lichtbronnen volgens hun energie-efficiëntie, terwijl ELR (Energy Labeling Regulation) alle lichtbronnen beoordeelt op vlak van energie-efficiëntie en lichtkwaliteit. Jan Hoogstra juicht dat toe.

Nieuwe energielabels

“De hedendaagse lichtbronnen hebben dezelfde functionaliteit als de traditionele oplossingen, maar koppelen dat aan een betere kwaliteit.”

 

“SLR gaat de lichtbronnen volgens een ingewikkelde calculatie strenger beoordelen. Dat is een positieve evolutie, die er vooral voor zal zorgen dat de verschillen inzake lichtkwaliteit van leds inzichtelijker zullen worden. Er is een enorme differentiatie aan producten, leveranciers én kwaliteit. Beide verordeningen zullen helpen om het kaf van het koren te scheiden. Wie door de mand valt, zal niet anders kunnen dan te investeren in productontwikkeling om later toch aan de eisen te voldoen. De opmaak van die databank wordt een huzarenstukje dat voor de producenten een stevige extra administratieve belasting betekent, vermits elk product moet worden geregistreerd. Gelukkig krijgt OPPLE op dat vlak veel ondersteuning van het moederbedrijf uit China.”

 

Tendens naar klimaatvriendelijke licht

Bye bye TL

Intussen bereidt OPPLE, onder meer samen met Cebeo, al volop de uitfasering van de TL-lamp T8 voor, die op 1 september 2023 van kracht wordt. “De tertiaire markt was altijd al een gretige afnemer van dergelijke verlichting”, weet Jan Hoogstra. “Die lijnvormige fluorescentielampen gaan eruit omdat ze enorme energievreters zijn. Het zal tijd vergen om die toestellen allemaal te vervangen, zeker omdat het een thema is waarbij advies toch wel een grote meerwaarde heeft. Voor de eindgebruiker is het heel nuttig om met de installateur en groothandel/producent samen te zitten over de specifieke lichtvereisten voor zijn applicatie. In functie van de gewenste lichtkwaliteit kunnen we dan de juiste armatuur aanraden die op lange termijn de beste investering is. Daar kan je beter vroeg dan laat mee beginnen.”

 

De lichtspecialisten van Cebeo zullen een essentiële rol spelen in dat verhaal. “Cebeo geniet een grote geloofwaardigheid, omdat het heel wat verlichtingsmerken verdeelt en daardoor een onafhankelijk advies kan uitspreken. Sowieso zullen wij, samen met hen, de installateurs grondig informeren over de op til staande wijzigingen. Vervolgens kan de installateur zijn klant inlichten en deint de essentie van de trend naar energiezuinige en klimaatvriendelijke verlichting als een olievlek naar alle stakeholders uit. Op die manier kunnen we grote stappen vooruit zetten in de juiste lichtkeuze op basis van onder meer lichtkleur en -intensiteit. De hedendaagse lichtbronnen hebben dezelfde functionaliteit als de traditionele oplossingen, maar koppelen dat aan een betere kwaliteit. Daar kan niemand tegen zijn”, besluit Jan Hoogstra.

 


 

TERUG NAAR CEBEO BUILDINGS 5

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.