You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Respons van klanten is heilzaam om services verder te verbeteren

Voor de verdere uitwerking van onze afdeling ‘Service Development’, trekt Cebeo alle stakeholders mee in het bad. Dat impliceert onder meer duidelijke communicatie en onderling goed afgestemde diensten met onze leveranciers, maar ook de inbreng van onze klanten is ontzettend belangrijk. Daarom zetten we nu nog gerichter in op klantenbevragingen en zullen we die respons  krachtdadiger omzetten in de juiste acties.

 

Jappe Bulckaen, medewerker Service Development

“Jouw mening over onze diensten telt”

“Voor bestellingen, leveringen en ondersteuning in onze filialen, sturen we nu standaard al via mail een bevraging naar klanten”, weet Jappe Bulckaen, medewerker Service Development. “Dat gebeurt aan de hand van de Net Promotor Score (NPS), waarbij de klant de kans krijgt om ons een score van 0/10 tot 10/10 te geven en die quotering eventueel te staven met tekstuele feedback. Die input levert vaak essentiële informatie op om te zien welke processen goed lopen en welke werkpunten we nog moeten aanpakken.”

 

Automatische bevraging

Cebeo gaat nu nog een stap verder door deze managementtool ook in te zetten voor de industriële diensten. “De eerste tests daartoe zijn gebeurd, momenteel ligt de focus op de juiste opstelling en de automatisering van die bevraging”, gaat Jappe verder. “Uiteraard mogen klanten die feedback zeker ook ‘face to face’ geven in contacten met onze vertegenwoordigers, maar de ervaring leert dat dit eerder weinig gebeurt. De bedoeling is vooral om respons te vragen bij een klant die een vrij negatieve beoordeling heeft gegeven, die service te optimaliseren én op te volgen hoe de klant dezelfde service op een later moment ervaart.”

Door een aantal gerichte aanpassingen in het systeem, wordt het dus mogelijk om nog korter op de bal te spelen en verbeterpunten die de klant heeft aangereikt, naar een hoger niveau te tillen. “We zullen onze klanten gerichter kunnen contacteren en samen zitten met de leverancier, mocht de respons van de klant ook op die partij gericht zijn.”

 

 

Respons van klantenRespons servey

Duidelijke communicatie

Op de website krijgt elke dienst van Cebeo een aparte pagina. “Daar staat op een document duidelijk vermeld wat de klant zoal van deze dienst mag verwachten: uit welke stappen bestaat de service, welke voorwaarden en kostprijs zijn eraan verbonden, enzovoort. Daarnaast laten we ook een klant aan het woord over hoe hij deze service heeft ervaren. Via die duidelijke communicatie willen we realistische verwachtingen scheppen. Loopt er dan toch iets mis, dan kan de klant concreet aangeven over welke stap(pen) binnen het serviceproces hij minder tevreden is”, aldus Jappe Bulckaen. “Dat kan bijvoorbeeld ook via het formulier, dat onderaan de webpagina van iedere specifieke dienst kan worden ingevuld.”

“Bij Cebeo engageren we ons om nog beter aan de slag te gaan met die betekenisvolle input en reactiever op te treden als dat nodig is”, beklemtoont Maarten Rood, Market Manager Industry.

 


 

TERUG NAAR CEBEO industry 6

 

Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.